[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Datainspektionen: "Felaktiga" beslut rivs inte upp
AV Christer Åkerman - Datateknik 3.0 - 21 juni 2001

- Kanske hade några beslut blivit annorlunda om HDs tolkning gällt tidigare.
Det medger Datainspektionens chef Ulf Widebäck sedan Högsta domstolen förra veckan fann att yttrandefriheten går före PUL i fallet Ramsbro.
Börje Ramsbro blev riksbekant när han 1997 efter att förlorat sitt företag i en konkurs satte upp en hemsida med kritik mot banker och finansmän. Han publicerade en »skampåle», en lista över en lång rad politiker, bankdirektörer och andra som bidragit till förlusten.

Ramsbro åtalades för brott mot datalagstiftningen och fälldes i både tingsrätt och hovrätt. Nu har Högsta domstolen friat honom med hänvisning till PULs undantag för yttrandefrihet och »uteslutande journalistiska ändamål».
Just tolkningen av »uteslutande journalistiska ändamål» har varit en stridsfråga sen PUL kom 1998. Vem kan åberopa undantaget och slippa PUL? Datainspektionen har tagit stor hänsyn till integriteten och tolkat undantaget snålt.
Nu har HD fastslagit den rätta tolkningen.

Avgörande är hur Europakonventionen om mänskliga rättigheter reglerar kollisionen mellan yttrandefrihet och skydd för privatlivet. Yttrandefriheten ger rätt till information, kritik och opinionsbildning i samhällsfrågar som berör en allmänhet. Skyddet för privatlivet gäller familj, hem och korrespondens. Så länge man inte trampar in på privatlivet kan alla samhällsfrågor vädras offentligt av vem som helst, inte bara journalister.

Uttrycket »journalistiska ändamål» i personuppgiftslagen syftar just på den avvägningen, konkluderar HD. Den journalistiska kvaliteten saknar betydelse. Eventuellt kränkande uttalanden får angripas med stöd av förtalsregler, inte personuppgiftslagen.
- Domen gör att rättsläget klarnar, konstaterar Datainspektionens Ulf Widebäck. Vi vet nu att uttrycket »uteslutande» inte har någon självständig betydelse.
- Jag vet inte idag om domen ändrar förutsättningarna för några av våra tidigare ärenden, men hur som helst ändrar vi inte självmant några beslut. Den som vill ha en omprövning få i så fall begära det.

Christer Åkerman
christer.akerman@et.se

Datatekniken30
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida