[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Friheten på nätet
Av P O Ågren - Västerbottens-Kuriren - 21 juni 2001

Den sedan 1998 gällande Personuppgiftslagen (PUL) syftar till att skydda enskilda individers integritet genom att i princip förbjuda all behandling av personuppgifter i digitala forum och medier, som exempelvis Internet.
   Två undantag från detta förbud finns dock. Det ena undantaget innebär att om samtycke att nämna någon vid namn har inhämtats från en person är det tillåtet att publicera dennes namn på nätet.
   Det andra undantaget innebär att personuppgifter som publiceras med journalistiskt ändamål, eller som utgör del av konstnärligt eller litterärt skapande, tillåts publiceras på Internet och andra digitala forum. Utan att samtycke från namngivna individer har inhämtats.
   Nu har Högsta Domstolen (HD) i en dom (mål B 293-00, den 12/6) tydligt angett vad som är att betrakta som journalistisk verksamhet. Och därmed ökat yttrandefriheten på nätet för vanliga medborgare som inte är fackjournalister.
Börje Ramsbro har i såväl tingsrätt som hovrätt dömts för brott mot PUL, eftersom han har publicerat värderande omdömen om Nordbanken och personal där. Detta har gjorts på bankrättsföreningens webbplats

Ramsbro har hela tiden anfört ett journalistiskt ändamål med sin debatt om och sin kritik av bankers arbetssätt, men detta har ogillats i tings- och hovrätt. Men HD skriver i sin dom att syftet med att från PUL undanta texter med journalistiska ändamål kan inte vara att ”privilegiera etablerade massmedier eller personer som är yrkesverksamma inom sådana medier”.
   HD skriver att den debatt och kritik Ramsbro formulerar på webbplatsen måste ”anses ligga väl inom ramen för ett journalistiskt ändamål att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse som rör allmänheten”.
Och i slutet av domen skriver HD att om personuppgifter publiceras som upplevs kränkande av en individ kan naturligtvis detta vara straffbart enligt andra lagar, som till exempel förtal, men att sådant inte ska prövas mot PUL.
   Tidigare har fallet varit att om jag, som inte är journalist av facket, i en artikel på denna kultursida framför kritik mot någon person, exempelvis författare, politiker eller debattör, har det varit tillåtet att publicera artikel på tidningens webbplats - men jag skulle inte tillåtas publicera samma text på min webbplats.
Med HD:s dom blir det tillåtet - för mig och andra medborgare.
   Domen innebär emellertid inte att var och en blir journalister. Domen innebär att journalistiskt ändamål definieras på ett sätt så att inte enbart fackjournalister omfattas av definitionen.
   Inte heller innebär domen att problemen med PUL försvinner. Fortfarande är det problem att förstå när personuppgifter utan journalistiskt ändamål får publiceras på nätet.
   Men domen utgör en tydligt förstärkning av yttrandefriheten på nätet.

P O Ågren
http://www.informatik.umu.se/~poagren/

Västerbottens-Kuriren
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida