[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

HD-dom mjukar upp Pul
Av Urban Lindstedt - Internetworld - Nr 7 september 2001

Tredje gången gillt. I Högsta domstolen friades Börje Ramsbro från anklagelsen att ha brutit mot Personuppgiftslagen när han lade upp en elektronisk skampåle med namn på 71 politiker, bankdirektörer och andra offentliga personer.

Du behöver inte vara journalist för att skyddas av grundlagen om du publicerar kritiska uppgifter om namngivna offentliga personer. Det fastslår Högsta Domstolen i en dom som friar Börje Ramsbro från anklagelsen att han brutit mot Personuppgiftslagen (Pul).

- Domen räddar demokratin på Internet. Nu får vanliga gräsrötter ha åsikter och debattera på nätet, säger en glad Börje Ramsbro.

Han fälldes tidigare både i Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt för brott mot datalagstiftningen efter att ha kritiserat namngivna makthavare inom bank- och finansvärlden.

Högsta Domstolen ger Ramsbro rätt när han hela tiden har hävdat att hans hemsida är journalistisk och därför bör undantas från reglerna i Pul. Högsta Domstolen slår dessutom fast att kvalitén på det som publiceras saknar betydelse för om det ska betraktas som journalistik eller inte.

Att publicera kränkande uppgifter av ren privat karaktär är fortfarande förbjudet på en privat hemsida. Men gäller det offentliga personer anser Högsta Domstolen att kränkande eller nedervärderande uppgifter eller omdömen anses vara normalt inom ramen för en kritisk samhällsdebatt.

www.bankrattsforeningen.org.se
www.pul.nu

Urban Lindstedt

Internetworld
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida