[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Pul lovar hårdare integritetsskydd
Av Elke Cronenberg -  Dagens Nyheter - 6 augusti 2001

Det ska bli tuffare för arbetsgivaren att kontrollera sina anställdas arbetsvanor. Den första oktober i år träder den nya personuppgiftslagen, Pul, fullständigt i kraft och löser därmed av den gamla datalagen. Även om det inte kommer att bli en väsentlig ändring när det gäller integritetsskydd, så trycker den nya lagen kraftigare än den gamla på att arbetsgivaren måste informera om en övervakning och i vissa fall även få samtycke av sin anställde. Tekniken skapar i dag alla förutsättningar för att kontrollera arbetsgångarna på en arbetsplats; det kan handla om vilka sidor på Internet man har besökt eller vem man har skickat e-post till.

Förra året friades en arbetsgivare på ett callcenter efter att ha anmälts till Datainspektionen för att ha registrerat hur länge de anställda pratat i telefon eller tagit pauser. Arbetsgivaren hävdade att han behövde uppgifterna för att planera arbetsschemat. Men enligt Datainspektionen behöver nu företagare utveckla nya rutiner när personuppgiftslagen träder i kraft. Framför allt ska arbetsgivaren tydligare än tidigare informera om han avser att registrera eller samla in uppgifter som går att knyta till en viss person.

Rolf Samuelsson, dataråd på Datainspektionen, säger dock att bestämmelserna kan vara svårt tillämpade framför allt på grund av undantagsreglerna. Enligt en sådan har arbetsgivaren rätt att behandla uppgifter utan samtycke om hans intresse väger tyngre än de anställdas intresse av att få sin integritet skyddad.

Elke Cronenberg

Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida