[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

PUL underkänns av Regeringsrätten
Av  dagensit.se - Dagens IT - 27 juni 2001

Programvaruföretaget Virtutech vinner över KTH i Regeringsrätten. Företaget har rätt att få ut ett betygsregister från KTH. Det fastslår Regeringsrätten i en dom.

Det hela började när Virtutech begärde ut betygregistret från KTH, för att använda det som underlag vid rekrytering. KTH avslog begäran med hänvisning till personuppgiftslagen, PUL.

Virtutech överklagade då beslutet till Kammarrätten, som dock gick på KTH:s linje, med hänvisning till samma lag. Detta innebär en inskränkning av offentlighetsprincipen. Så företaget överklagade beslutet till Regeringsrätten som alltså gick på samma linje och ger Virtutech rätt i att betygregistret är en offentlighandling.

- Vi är ett avancerat programvaruföretag som behöver personer med kompetens och intressen för vissa specifika områden, exempelvis design av datorarkitektur, operativsystem, och kompilatorer, säger Virtutechs vd Peter S. Magnusson i ett pressmeddelande.

-Eftersom det bara finns några enstaka företag i Sverige som sysslar med grundteknik inom IT är det svårt att med traditionella medel som platsannonsering och headhunting hitta dess personer; de räknar helt enkelt inte med att det finns några sådana jobb att söka. Det vi vill kunna göra är att hitta de som under studietiden varit intresserade av dessa ämnen och tala om för dem att vi finns.

dagensit.se

DagensIT
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida