[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

HD friar i första PuL-målet
Av hemsida -  Datainspektionen - 13 juni 2001

Privata hemsidor kan nu lättare undantas från PuL genom att hänvisa till ett journalistiskt syfte. Högsta domstolen friade i går en man som tidigare har dömts för kränkande yttranden på sin hemsida.

Det är första gången Högsta domstolen prövar ett mål enligt PuL. Hovrätten har tidigare dömt mannen för att på en hemsida framfört kritik mot namngivna makthavare inom bank- och finansvärlden med motiveringen att syftet ”också varit att sprida kännedom om de nedvärderande personuppgifter som det är fråga om i målet”. Publiceringen av uppgifterna ansågs därför inte ha skett uteslutande för journalistiska ändamål.

Nu har Högsta domstolen i sin dom i stället konstaterat att även kränkande eller nedvärderande yttranden på Internet ska tillåtas så länge syftet är ”att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av större betydelse för allmänheten”.

Datainspektionens generaldirektör Ulf Widebäck välkomnar domen.
 - Gränsen för vad som ska räknas in under uttrycket uteslutande journalistisk verksamhet har hittills varit väldigt oklar. Domen innebär att yttrandefriheten på Internet blir större men också att skyddet för den personliga integriteten samtidigt blir mindre.

Webbnotis

Datainspektionen
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida