[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Friare Internet efter Ramsbrodomen
Av  Peter Pettersson - Dagens IT - 12 juni 2001

Det fria ordet på Internet har fått en något starkare ställning i och med att Högsta Domstolen friat företagaren Börje Ramsbro för brott mot Personuppgiftslagen, PUL.

PUL förbjuder att namn och andra personuppgifter offentliggörs på Internet, såvida inte berörda personer gett sitt "otvetydiga" samtycke. Det har gjort det i princip gjort det olagligt att utan lov kritisera namngivna personer på hem- och debattsidor med undantag för namnuppgifter som "uteslutande" publiceras för litterära, konstnärliga och "journalistiska ändamål". Maxstraffet för brott mot PUL är två års fängelse.

I princip skulle alltså PUL kunna användas för att förhindra debatt och kritik mot enskilda personer som nämns vid namn på ett fackförbunds- eller annan organisations webbsidor. Lagen bygger på ett datadirektiv från EU och svenska byråkrater och lagstiftare har tolkat direktivet hårdare än de flesta andra EU-länder.

Företagaren Börje Ramsbro som på webben gått hårt åt höga bankchefer som han hävdade låg bakom att han tvingades bort från sitt eget företag i början av 90-talet. För det fälldes han i lägre instanser till dagsböter.

Men nu har Högsta domstolen slagit fast att Ramsbros kritik ryms under undantaget för journalistisk verksamhet som i och med domen ges en vidare tolkning än vad som tidigare varit fallet.

Det är bra. Bättre vore att PUL skrevs om. I den nuvarande utformningen är PUL ett tydligt tecken på svenskt kryperi och överdriven inställsamhet mot EU. Justitiedepartementet har nyligen avslutat en enkät om inställningen till PUL. Frågan gick till företag, enskilda personer, organisationer och myndigheter. 99 svar har kommit in. En överväldigande majoritet av svaren är negativa till PUL.

Tjurskallighet leder ingenstans. Det är bättre att skriva om en lag än att fortsätta leva med en halvmesyr som PUL.

Godmiddag!

Peter Pettersson
peter.pettersson@dagensit.se

DagensIT
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida