[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

På Internet gäller inte vanlig lag
Av  Aron Lund -  Eskilstuna Kuriren - 15 juni 2001

En viss herr Börje Ramsbro friades nyligen i högsta domstolen. Han var tidigare dömd två gånger, i tingsrätt och hovrätt, för brott mot personuppgiftslagen, mer känd som PUL.
   Vem är då denne Ramsbro, och vad är PUL?
   Börje Ramsbro:
   Företagare som ansåg sig blåst och snuvad av vissa banktjänstemän och -chefer. Skrev kritiska och anklagande artiklar om och mot dessa på sin hemsida, fälldes för brott mot PUL. Det innebär inte att han förtalat eller hotat någon, eller på annat otillbörligt sätt attackerat personer eller företag. Domen föll för att han nämnt bankhajarnas namn på Internet utan deras medgivande. Allt enligt PUL.
   Personuppgiftslagen:
   Lag som tillkom när paniken drabbade svenska politiker, efter avslöjanden om att svenska nazister hade 1. dödslistor och 2. hemsidor. Lösningen blev att förbjuda människor i allmänhet att nämna andra människors namn på Internet. Detta var tänkt att stoppa den nazist som ämnade publicera sina dödslistor under eget namn på nätet. Den som tänker efter före begriper förstås att detta inte hade avsedd effekt. I den mån någon över huvud taget hade något sådant på Internet så var det knappast på sidor med ansvarig utgivare eller över huvud taget någon ansvarig person som kunde dömas för något brott. Däremot finns det mängder av människor som vill publicera namn på Internet, utan den namngivnes medgivande. Det visade sig att svenska politiker inte alltid tänker efter före, eller ens tänker efter efter.
   En av de människor som utan några brottsliga baktankar plitade ner några namn på sin hemsida var alltså Börje Ramsbro. När han anklagades för brott mot personuppgiftslagen tog han förstås varje chans att slippa undan straff - han hade ju faktiskt inte gjort något fel. Ramsbro försökte hävda att hans artiklar var en journalistisk produkt - han ville ju avslöja missförhållanden i bankväsendet. Men det tog två rättegångar och många svåra år innan någon köpte den förklaringen. Ramsbro utpekades som brottsling för att han helt enkelt nyttjade sin yttrandefrihet, men han gjorde det i fel forum.
    Hade hans artiklar publicerats i en tidning hade allt varit i sin ordning, hade han spritt dem som flygblad hade ingen protesterat. Men på Internet? Då kommer polisen och knackar på din dörr.

Aron Lund

Eskilstuna Kuriren
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida