[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Widebäck välkomnar friande dom på Internet
Av Ralph Hermansson -  Dagens IT - 14 juni 2001

Företagaren Börje Ramsbro friades på tisdagen av Högsta domstolen (HD) för brott mot personuppgiftslagen (Pul). Datainspektionens generaldirektör Ulf Widebäck välkomnar domen. - Hittills har gränsen för vad som ska räknas som journalistisk verksamhet varit väldigt oklar, säger han.

HD menar att Ramsbro publicerat personuppgifter på Internet uteslutande för journalistiska ändamål och därför inte ska dömas enligt Pul.

Hela det segdragna målet har sin grund i bankkrisen. Börje Ramsbro menar att han blev bestulen på sina företag av svenska storbanker. Han grundade Bankrättsföreningen och öppnade en hemsida där 1997 han hårt kritiserade både banker och enskilda finansmän.

Dömdes enligt Pul I tingsrätten dömdes han då för brott mot datalagen eftersom han utan tillstånd fört ett dataregister. Målet överklagades till hovrätten. Då hade Pul ersatt datalagen och Börje Ramsbro dömdes för brott mot Pul till böter på 7.500 kronor för att utan personernas medgivande ha namngivit dem på sin hemsida.

borje.jpg (32196 byte)Börje Ramsbro själv åberopade förgäves undantaget för "journalistisk verksamhet" som finns i Pul och som befriar vederbörande från att inhämta tillstånd när man namnger någon. Till sist tog Högsta domstolen på sig målet och upphäver nu hovrättens tidigare dom. HD friar istället Börje Ramsbro helt.

HD gör vid tolkning HD menar i sin 13 sidor långa dom att undantaget för journalistisk verksamhet är tillämpligt i fallet Ramsbro. HD väljer att tolka "journalistisk verksamhet" i vid mening: "Med uttrycket torde snarare få antas vara avsett att betona vikten av en fri informationsspridning i frågor av betydelse för allmänheten eller för grupper av människor och en fri debatt i samhällsfrågor."

Syftet med Börje Ramsbros hemsida ligger enligt HD "väl inom ramen för ett journalistiskt ändamål att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten."

Att texterna sedan innehåller kränkande eller nedvärderande uppgifter om vissa namngivna personer ändrar inte saken, menar HD i sin dom. Tvärtom är detta normala inslag "inom ramen för en kritisk samhällsdebatt".

Kampen fortsätter - Äntligen kan man lita på at det finns rättvisa i Sverige. Åtminstone i Högsta domstolen, jublar Börje Ramsbro, som inte tänker unna sig att fira. Kampen mot bankerna fortsätter oförtrutet.

- Jag anser att HD-domen har räddat yttrandefriheten på Internet. Men nu går jag vidare i kampen mot Nordbanken som jag har stämt. Jag vill ha kompensation för att mina bolag såldes bakom ryggen på mig, säger han.

Ulf Widebäck vid datainspektionen välkomnar att det nu äntligen finns ett prejudikat kring Pul, som varit en ovanligt svårtolkad lag.

 - HD:s tolkning av vad som avses med journalistisk verksamhet är vidare än den som hovrätten tidigare använt sig av. Domen innebär att yttrandefriheten blir större men den personliga integriteten blir mindre, säger han.

Ralph Hermansson
ralph.hermansson@dagensit.se


Dagens IT
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida