[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

HD friade peronsuppgifter på Internat
Av Staffan Kihlström -  Dagens Nyheter - 13 juni 2001

Yttrandefriheten för privatpersoner på Internet ökade på tisdagen. Högsta domstolen friar företagaren Börje Ramsbro för att han på sin hemsida skrivit att ett par namngivna bank- och finansmän "totalt misslyckats med sina uppdrag".

Ramsbros advokat Percy Bratt anser att domen är en klockren seger för yttrandefriheten på Internet och för det öppna samhället och att den kan bli vägledande inte bara i Sverige utan i hela EU.

- Det är en mycket viktigt markering HD gör; att yttrandefriheten gäller för alla. Även om det i undantaget i personuppgiftslagen står "uteslutande för journalistiskt ändamål" betyder inte det att man måste vara journalist eller ha erfarenhet av att arbeta i medier för att få utnyttja undantaget i lagen. Det avgörande är syftet, att det handlar om åsiktsyttring och debatt, säger Bratt till DN.

Personuppgiftslagen bygger på ett EU-direktiv och ersatte 1998 den sedan länge föråldrade datalagen.

HD skriver i domen att det som ska skyddas enligt EU-direktivet är privatlivet och bara uppgifter om privatlivet. Uppgifter om hur någon agerar i det offentliga livet omfattas inte av direktivet och skyddas därför heller inte av personuppgiftslagen. HD väljer att först pröva det journalistiska undantaget och när man då kommer till den slutsatsen att detta inte är tillämpligt anser domstolen att den inte behöver gå in på de andra delarna i målet.

Både tingsrätt och hovrätt fällde Ramsbro för brott mot personuppgiftslagen. Enligt domen hade han gjort sig skyldig till straffbar överföring av personuppgifter till utlandet när han på sin hemsida kritiserade makthavare inom bank- och finansvärlden.

Personuppgiftslagen har kritiserats för att den inskränker vanliga medborgares rätt att skriva vad de vill på en hemsida på Internet, och för att inskränkningarna är betydligt mer långtgående än de som gäller för tryckta skrifter.

Staffan Kilhlström

Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida