[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Olika lagar - beroende på var publicering sker
Av Ulrica Karlsson - Metro - 9 oktober 2000

För tidningar, TV och radio ska de pressetiska reglerna vara rättesnöret när det gäller namn- och bildpublicering av brottslingar. På nätet är det förbjudet enligt lag att hänga ut dömda och misstänkta brottslingar.

Organisationer eller privatpersoner som lägger ut namn eller bilder på brottslingar på Internet bryter mot personuppgiftslagen.
  - Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla sådana personuppgifter, säger Ulf Widebäck, generaldirektör på Datainspektionen.
  Domar är offentlig handling hos domstolarna. Men få är tillräckligt intresserade och motiverade för att gå till tingsrätten och titta i arkiven.
  - Att alla har rätt att läsa domar innebär inte automatiskt att man har rätt att sprida uppgifterna vidare, säger Ulf Widebäck.
   Någon som blir uthängd kan själv göra polisanmälan om förtal eller ärekränkning. Varje fall prövas för sig av åklagare och domstol.
   Pressetiken säger att de som begår grova brott kan namnges efter fällande dom. Och det ska finnas allmänintresse i att namnet publiceras.
  -Allmänintresse är ett tänjbart begrepp, konstaterar pressombudsmannen Pär-Arne Jigenius.
   Internet kommer att göra namn- och bildpublicering av brottslingar vanligare i traditionella medier, tror han.
  -  Möjligheten för alla att publicera vad de vill innebär en massa offentliggöranden som inte följer de pressetiska reglerna. Risken är stor att informationen sedan sprids i andra medier, eftersom "det redan kommit ut".

METROFAKTA / NAMN- OCH BILDPUBLICERING

Så här säger de pressetiska reglerna om namn- och bildpublicering: Medierna bör noga överväga all publicitet som kan kränka någons privatliv och överväga konsekvenserna av namn- och bildpublicering som kan skada människor. Redaktioner bör avstå från publicering om det inte finns uppenbart allmänintresse av att uppgifterna kommer ut.

Ulrica Karlsson

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida