[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Flykten från Sverige
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 8 april 2004

Det var den omilda behandlingen av framgångsrika entreprenörer och företagare under den svenska bankkrisen (1987 – 1993) som slutligen utlöste företagares massflykt från Sverige. Sedan dess har också mycket av det privata riskkapitalet lämnat Sverige.

Under samma period har Sverige ytterligare halkat nedåt i välfärdsligan. Att entreprenörerna flyr Sverige bekräftas också av företagaren Henrik Ekelund, VD för BTS Group som är ett svenskt världsledande utbildningsföretag, som också finns noterat på Stockholms fondbörs O-lista.

I en Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet (SvD 2004-04-06) menar han att flykten från Sverige inleddes redan under 1970 –talet. Den har även sin orsak i förmögenhetsskatten och övriga närmaste konfiskatoriska svenska skatterna. Och visst är det sant att det i dag finns många mycket förmögna svenska familjer som sedan länge valt att bosätta sig i Belgien, England eller Schweiz. Familjerna Kamprad och Rausing, skaparna av världsföretagen Tetra Pac och Ikea, är de två mest kända exemplen.

Det är inte företagen det är fel på, utan den svenska socialistiska politiken, som missgynnar det svenska företagandet. Eftersom den svenska högskattestaten är dyr i drift har partierna från vänster till höger blivit alltmer inriktade på att få in pengarna, och allt mindre nogräknade med sätten att kassera in dem, skriver journalisten Anders Isaksson i Dagens Nyheter (DN 2004-04-06) .

Det är främst företagarna som pungslås. Vilka som var ansvariga för den stora företagsslakten under den svenska bankkrisen har jag tidigare redogjort för i detalj i mina två senaste böcker ”Från bankkris till börskris” och Från folkhem till fattigstuga” (Bankrättsföreningen, 2003 och 2004) .

Hur den svenska skattelagstiftningen slår mot företagare beskriver Henrik Ekelund på ett utmärkt sätt i sin Brännpunktsartikel.. Det är kombinationen av förmögenhets-, inkomst-,

reavinst – och arvsskatt, samt diverse s k fåmansbolagsregler som gör att svenska företagare trivs bättre utomlands än i Sverige.

Men hur de svenska bankerna behandlade företagen under bankkrisen har hittills inte belysts tidigare i den omfattning som jag skulle önska. Det beror på den massiva desinformation om vad det var som orsakade bankkrisen. Bankerna skyller på politikerna. Politikerna skyller på näringslivet, och företagarna som oförskyllt drabbades under krisen skyller på krisbankerna

Det är nu mer än 10 år sedan den största företagsslakten som förekommit i Sveriges historia inleddes. Den oberoende utredning som skulle klargöra dessa förhållanden samt bankernas och politikernas juridiska och politiska ansvar, har ersatts med en politisk utredning, som leds av Erik Åsbrink, och som nu i stället utreder etik och moral inom näringslivet. Läs vidare: Första Banken bjöd på en björntjänst

Den brutala sanningen är att slakten av skötsamma företag kunnat förhindrats om politikerna låtit bli att rädda bankerna på bankkundernas bekostnad. Det är denna sanning som ansvariga banker och politiker inte vill veta om.

Därför fortsätter entreprenörerna och företagarna att fly från Sverige.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida