[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Säpo anmäls till Europadomstolen
Av Annika Folcker - Dagens Nyheter - 25 augusti 2000

Han förlorade mot både Säpo och Regeringsrätten. Nu vill Göran Segergren att Europadomstolen ska granska den svenska säkerhetspolisens agerande.

DN har tidigare berättat om Göran Segergren som 1972 förlorade sitt jobb på Celciusbolagen i Malmö. Motiveringen var arbetsbrist, men ingen av hans kollegor behövde sluta. Hans egen förklaring är att han fanns registrerad i Säpo.

Under sin tid på Celciusbolagen 1964 till 1972 arbetade han med ritningar över Malmös avloppssystem. Samma period var han aktiv i FNL-rörelsen och medarbetare i vänstertidskriften FiB/Kulturfront. Den kombinationen betraktades som en säkerhetsrisk, enligt Göran Segergren.

När polisdatalagen trädde i kraft i april 1999 bad han att få läsa sin akt hos Säpo. Men fick avslag. Ärendet blev dock pilotfall som till sist avgjordes i Regeringsrätten, där Säpo fick rätt.

Göran Segergren skriver att statsmakterna alltid måste ha medborgarnas bästa för ögonen. Han menar att Säpo åtminstone skulle kunna lämna ut information som är mer än 10 år gammal, eller upplysa om vilken kategori av information som samlats in, exempelvis politisk verksamhet eller kriminella handlingar.

Annika Folcker

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida