[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Banker pekar ut oskyldiga
Av Mats Lönnerblad och Erik Aronsson - Finanstidningen, 7 juni 2001

"Mjuk i huvudet" och "gangsterrevisor" är några av de omdömen om ledande personer i finansvärlden som förekommer i ett hemligt register som Finanstidningen tagit del av.

registerfti.gif (167562 byte)Listan omfattar mer än 2 000 namn och cirkulerar både bland de svenska bankerna och hos polisen.
   På listan blandas helt oskyldiga människor med personer som dömts för olika brott. Om en advokat och bror till en före detta känd politiker sägs det i registret bland annat att han är "mjuk i huvudet" och att han används som "galjonsfigur för ljusskygga typer". Om en annan advokat sägs det att han gjort sig skyldig till "grova brott" trots att han aldrig blivit fälld för några sådana. Om en affärsman sägs det att han är "en av de största bilskojarna i svensk historia" och om en revisor står det att han "enligt samstämmiga uppgifter arbetar som gangsterrevisor".

Vill inte kännas vid listen
   Ingen av de fyra storbanker som Finanstidningen varit i kontakt med vill dock kännas vid den aktuella listan. Däremot blir det olika besked på frågan om bankerna över huvud taget ägnar sig åt att samla ihop uppgifter om sina kunder som ett komplement till vanliga kreditupplysningar.
   - Ja, vi har en del manuella noteringar om vissa kunder, det används exempelvis vid företagsöverlåtelser. Men den typ av omdömen som du nämner finns absolut inte hos oss, säger Kenneth Odemyr, kreditstödschef på SEB.

Kontrollera kreditvärdighet
Även hos Nordbanken tycks det finnas någon typ av uppgifter samlade om kunderna.
   - Det finns upplysningar som vi använder för att kontrollera kreditvärdigheten hos företagskunder, säger Erik Evren, presschef på Nordea.
   Däremot vill inte Handelsbanken kännas vid några egna kreditupplysningsregister.
   - Såvitt jag känner till finns det inget sådant register centralt och såvitt jag känner till finns det inga sådana register lokalt heller. Men vi har en decentraliserad organisation så jag kan inte med säkerhet säga att det inte finns någon manuell notering på något kontor någonstans, säger Handelsbankens kreditchef Björn Börjesson.

Ska inte föra sådana register
Inte heller Föreningssparbanken säger sig ha några register av den här typen.
    - Vi har bestämt oss för att vi inte ska föra några sådana register och enligt min kännedom gör vi inte det heller, säger bankens presschef Einar Frydén.

Mats Lönnerblad
Erik AronssonBanker pekar ut oskyldiga
Av Mats Lönnerblad och Erik Aronsson - Finanstidningen, 7 juni 2001

Rättssäkerheten är i fara om bankerna använder sig av egna hemliga kreditupplysningsregister utan möjlighet till insyn. Det anser Företagarnas Riksorganisation.

- Om sådana här saker ska styra en kreditvärdering så är vi illa ute för då finns det ingen rättssäkerhet. Det innebär att det finns ett system där jag inte kan se vad som står om mig, säger Per Juth, chefekonom på Företagarna.

Förväxla inte registren
De register som finns hos en del banker ska inte förväxlas med de vanliga kreditupplysningsregistren hos till exempel UC, där var och en själv kan begära ett utdrag för att se vilka upplysningar som finns.
   Ur ett manuellt register hos en bank blir det i praktiken omöjligt att få några utdrag och det går därmed inte att begära att felaktiga uppgifter tas bort.

Omöjligt få kredit
För den som finns upptagen i registren kan det i praktiken bli omöjligt att få några krediter över huvud taget, utan att den drabbade får veta varför.

Eftersträvar annat tänkesätt
En annan effekt kan enligt Per Juth bli att det uppstår en situation där det finns allt fler anledningar för bankerna att säga nej till kreditansökningar.
   -Om vi antar att jag kommer till banken med en idé men inte kan erbjuda några säkerheter, då är risken stor att jag får nej. Men om jag kommer med en idé och även kan erbjuda en säkerhet innebär det här att jag kan få nej på min ansökan i alla fall. Vi eftersträvar ett helt annat tänkesätt hos bankerna, säger Juth,

Mats Lönnerblad
Erik Aronsson


FinansTidningen
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida