[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Svartlistning kan stoppa lån
Av Joel Dahlberg - Dagens Nyheter, 3 maj 2001

Kunder som missköter krediter hamnar i bankernas "missbruksregister"
Datainspektionen granskar svartlistningen efter klagomål från drabbade.

De svenska bankerna har ett gemensamt register; kallat missbrukarregistret, som är okänt för många kunder. Där kan man hamna även om man inte fatt någon betalningsanmärkning. Det räcker att banken anser att kunden har misskött sina krediter. Många kan finnas i registret utan att veta om det, eftersom det är oklart i vilken utsträckning som bankerna informerar kunderna om att de blivit svartlistade.
   Registret, som sköts av Upplysningscentralen, används vid kreditbedömningar, vilket kan resultera i att kunderna inte beviljas lån.
   Registret är inte olagligt, men Datainspektionen har fått in ett antal klagomål från kunder som blivit registrerade. - Vi har haft klagomål där man registrerat personer i missbrukarregistret trots att det finns en tvist kring skulden, säger Rolf Samuelsson på Datainspektionen.
   Därför granskar inspektionen nu hur registret sköts.

Okänt register stoppar lån

Svenska banker har ett eget register för kunder som missköter sina lån. Listan, som går under namnet missbrukarregistret, innebär att en person utan betalningsanmärkning ändå kan vägras ett lån.

Missbrukarregistret är nämligen ett helt annat än Kronofogdemyndighetens register för personer med betalningsanmärkning. Registret är inte hemligt men som privatperson kan du mycket väl finnas med utan att känna till det. Alla banker meddelar nämligen inte när en kund blivit registrerad. Upplysningscentralen, som sköter registret på uppdrag av bankerna, vill inte uppge hur många personer som finns registrerade.
   Datainspektionen har fått in flera klagomål på registret från bankkunder och inspektionen har en speciell grupp som ska utreda hur registret sköts.
   Samtliga svenska banker rapporterar in till registret och samtliga banker använder sig också av registret i sina kreditbedömningar. Det är bankerna själva som avgör när någon ska registreras.
- Det här är ett synnerligen delikat register och därför är vi mycket noga med att uppgifterna i registret är korrekta. Det måste vara ett konstaterat missbruk av en kredit, säger Jan Fritsch, vice vd på UC.

För att hamna i missbrukarregistret krävs att en kund missköter sig så att krediten sägs upp.
- I de låneavtal som finns på bankerna framgår det att en kund kan registreras hos UC om man missköter krediten så det här är något som kunderna borde känna till... Visserligen är det bankerna själva som avgör när en kredit ska rapporteras in till UC men det är mycket ovanligt att det sker misstag. Både vi och bankerna vet ju att det är ett känsligt register, det får inte bli fel, säger Jan Fritsch. Han påpekar som exempel att det inte ska ske någon registrering av oklara skulder.
- Om det finns en tvist tar vi inte in det i registret.
   Men enligt Datainspektionen har det kommit in flera klagomål på missbrukarregistret, bland annat att man registrerat skulder där det finns en tvist.
- Vi har haft klagomål där man registrerat personer i missbrukarregistret trots att det finns en tvist kring skulden, säger Rolf Samuelsson på Datainspektionen.
- De här klagomålen är en orsak till att vi startat ett projekt där vi tittar på det här registret och hur det sköts, säger Rolf Samuelsson och tillägger att registret inte är olagligt.
- En av frågorna som Datainspektionen ska titta på är just frågan om tvister kring skulder. I missbrukarregister är det bankerna själva som avgör om det finns en tvist. Om en person anser sig orättvist behandlad kan han vända sig till UC för att få saken prövad.
Men är UC opartisk i sin bedömning av om det finns en tvist?
- Ja, säger Jan Fritsch.
Men UC ägs ju av bankerna och Föreningssparbankens kreditchef Lars-Erik Kvist är ordförande i UC. Hur kan du då säga att ni är opartiska i förhållande till bankerna?
- Vi ägs ju av alla bankerna och då kan vi ju inte låta den enskilda banken påverka oss i vår bedömning. Dessutom är vi tvungna att vara opartiska eftersom vi står under Datainspektionens tillsyn, säger Jan Fritsch.
   DN har sökt flera kreditansvariga på bankerna men ingen har velat uttla sig om registret.

Joel Dahlberg
Joel.dahlberg@dn.se
08-7381985

Fakta/UC:s missbruksregister

  • Alla svenska banker och deras finansbolag rapporterar in till UC:s missbrukarregister. Registret ägs av bankerna men sköts av UC. Hur många personer som finns i registret vill UC inte avslöja.

  • För att hamna i registret krävs att man missköter sin kredit och att det leder till uppsägning av krediten. En registrering finns kvar i tre år, samma som för en betalningsanmärkning. Alla bankerna använder sig av registret och den som finns med kan bland annat få svårt att få lån. Registret är inte öppet för andra än bankerna själva.

  • För att få veta om man finns med i missbrukarregistret kan man kontakta UC och be om ett utdrag ur registret.

  • Skillnaden mellan missbrukarregistret och registret för betalningsanmärkningar är främst att ärendena inte passerar Kronofogdemyndigheten. Vid en betalningsanmärkning har Kronofogdemyndigheten utfärdat ett betalningsföreläggande och så är inte fallet i missbrukarregistret, där banken själv avgör om kunden misskött sin skuld enligt reglerna.

Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida