[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Byta bank i 5 steg

Vi har alla haft uppfattningen att banken är inget man ifrågasätter utan litar på till 100%. Bankerna har utnyttjat denna lojalitet och tillskansat sig i smyg ett alltför stor inflytande över vår ekonomi utan att ta något ansvar. Motsvarande lojalitet visar bankerna inte sin kundkrets, vilket vi fick lära oss under bank- och finanskrisen där bankerna helt i onödan offrade ca 60.000 företag och ca 450.000 arbetsplatser.

Bankernas klantighet raserade helt enkelt det svenska välfärdssystemet och kastade landet in i en statsskuld som idag är långt över ettusen miljarder och en årlig ränta på över sjuttio miljarder etc.

Bankerna förtjänar ingen lojalitet, så byt bank om Du är missnöjd och känner Dig illa bemött. Nedan följer en enkel instruktion hur Du byter bank.

 

1

Är du missnöjd med Din bank så gör inget förhastat. Börja med att sammanställ Din behov och krav. Studera vad de olika bankerna kan göra för Dig. Gör en sammanställning med  +/- och välj den bank som bäst tillfredställer Dina behov och intressen. Se banken som ett varuhus med ett sortiment med produkter och tjänster. Tag ingen hänsyn till gamla relationer för det gör inte banken.

2

Gör en fullständig sammanfattning över Dina olika konton, lån och försäkringar. Har Du några trassliga affärer så förtig inte dessa. Bankerna vet allt om Dig genom olika databaser. Ta reda på vad Du betalar för olika tjänster. Med bankbytet kan du reducera Dina bankkostnader.

3

Gå till den bank Du valt och inled förhandlingar om villkoren. Acceptera inte allt blint, det finns förhandlingsutrymme om räntor och avgifter. Begär allt skriftligt och läs noga igenom avtalens småstilta text. Lite inte ens på banken. Fråga om Du inte förstår. Banken är till för Dig och inte tvärt om. Du är kunden.

4

När banken och Du är överens om alla villkoren, överlämnar du till banken att genomföra bytet. Det är den nya bankens uppgifter att avsluta Din relation med den gamla banken och du skall inte känna att Du besvärar dem. Du betalar för tjänsterna.

5

Följ upp bankens tjänster och gör löpande kontroller. Du har själv ansvaret för Din, familjens och ev. företagets ekonomi. Lycka till.

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida