[Hemsida] [Skicka vykort]


Morden som skakade Sverige
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2020-06-12

I min bok: Från bankkris till börskris (2003) redogör jag bland annat för motiven att mörda Ivar Kreuger som skedde den 12 mars 1932 och är fortfarande ouppklarat. Likaså det brutala mordet på Sveriges statsminister Olof Palme, som författaren och journalisten Thomas Pettersson skrev om 2018 i boken: Den osannolika mördaren. (Offside Press)

Statsministern Olof Palme mördades i centrala Stockholm den 28 februari 1986. Bägge morden är fortfarande ouppklarade beroende på misslyckanden redan från dag 1 från tidigare utredningar från både utredningsledare,polis och åklagare. Efter drygt 34 år har den senast utsedda åklagaren Krister Petersson och spaningsledaren Hans Melander beslutad sig för att lägga ner hela ärendet, men samtidigt pekat ut vem som enligt deras mening mördade Olof Palme.

Detta har skett efter cirka 600 miljoner i kostnader från 1986 fram tills i dag. Exklusive kostnaderna från  tidigare rättegångar mot den felaktigt misstänkte Christer Petterson som blev friad i Svea Hovrätt.  Spaningsledaren Hans Melander och åklagaren Krister Petersson utredning pekar nu ut "Skandiamannen" Stig Engström som skyldig till mordet på Olof Palme.

Eftersom Stig Engström avled år 2000 går han inte att åtala. Det går det inte heller att visa på vare sig motiv eller vilken teknisk bevisning som skulle kunna åberopas i en rättgång. Men både Olof Palmes son, Mårten Palme, och den förre statsministern Ingvar Carlsson - som efterträdde Palme efter mordet - är nu övertygade att det är Stig Engström som är skyldig och är tacksamma för att granskningen av Palmemordet därmed avslutas i samband med den stora slutredovisningen onsdagen 2020-06-10.

I det material som presenterades finns vare sig mordvapen, annan  teknisk bevisning eller tydliga motiv. Den slutsats han drar har han hämtat från den dåvarande länspolismästaren Hans Holmér som redan under åren 1986 - 1987 pekade ut Stig Engström och organisationen PKK 1987, som tänkbara mördare. PKK döptes till operation Alfa. Operationen Alfa genomförs. 22 personer grips, men samtlig befinns oskyldiga och släpps senare som helt oskyldiga till mordet på Palme.

Stig Engström som numera betraktas som den skyldige, avskrevs som tilltänkt gärningsman, trots att han bevisligen hade infunnit sig på mordplatsen och bevisligen ljugit om sin närvaro där och vad han gjorde.

Thomas Persson som är lärare, författare och journalist och bor i Göteborg utkom med boken Den osannolika mördaren  (Offside Press 2018) samt ett långt reportage i fyra delar i Magasinet Filter, där han pekade ut Skandiamannen, Stig Engström, som skyldig till Palmemordet. För boken fick han Guldspaden som är Sveriges främsta pris för grävande journalistik. Motivet varför Palme mördades som var både älskad av sina partivänner och hatad av sina motståndare mördades skulle vara att han var mördad för sina politiska åsikter går fortfarande inte att bevisa.

Motivet varför Sveriges störste entreprenör och företagare genom tidernab - Finansmannen och entreprenören Ivar Kreuger mördades - är däremot klarlagt. Kreuger hade försatt sina motståndare i en ohållbar situation. De som spekulerat mot honom skulle inte kunna fullgöra sina åtaganden vilket skulle få mycket långgående konsekvenser och de i de egna leden som bedragit honom stod inför sitt avslöjande, skriver Lars Jonas Ångström i sin bok: Därför mördades Ivar Kreuger (Sellin & Blomquist förlag i samarbetet med Den Svenska Marknaden 1990)

Vad som är tydligt i fallet Ivar Kreuger är att de som skötte konkursen spred vilseledande information för att påverka priset på Kreugers tillgångar. Men hittills har ingen fällts trots den massiva förtalskampanj som skedde mot Ivar Kreuger och hans verksamhet direkt efter mordet.

Två av Sveriges största tidningar, Dagens Nyheter som Göteborgsposten, sprider vid ett flertal tillfällen i slutet av 1920-talet och i början av 1930-talet ren desinformation riktad mot Ivar och Torsten Kreuger. Vikten av att kunna påverka allmänheten via massmedia hade SEB-sfären klart för sig ganska tidigt och Marcus Wallenberg drog sig inte för att direkt som indirekt söka påverka tidningarna och förse dem med material som han själv kontrollerat, skriver Lars-Jonas Ångström.

Karaktärsmordet på Ivar Kreuger inleddes bara timmar efter att det stod i Dagens Nyheter att Kreuger skjutit sig efter att ha drabbats av nervsammanbrott. Kreuger skulle i ett avskedsbrev ha förklarat: "Jag orkar inte mer" Det var vad Dagens Nyheter påstod - som det senare visat sig helt lögnaktigt. Hela historien om "avskedsbrevet" har visat sig vara en bluff, skriver Författaren och förläggaren Jan Gillberg i sin bok: Trippelmordet (DSM Dokument nr 4, 2007)

Kostnaden för utredningen hur och vem som mördade Ivar Kreuger utreddes aldrig. Svenska staten slapp betala. Det var allmänheten och aktieägarna som fick stå för kostnaderna och orättfärdigt fick sina tillgångar nedvärderade och beslagtagna på samma sätt som under den svenska bankkrisen 1987- 1993 som jag själv skrivit om i flera av mina böcker.

Jag själv, Jan Gillberg, Lars-Jonas Ångström och Sven Olof  Arlebäck har i våra böcker bevisat att Ivar Kreuger var solvent när han mördades samtidigt som hans företag var i besittning av enastående utvecklingsmöjligheter. Det var hans fiender som kunde lägga beslag på alla hans tillgångar för bara en bråkdel av Ivar Kreugers fastigheter och företagens verkliga värde. Om Ivar Kreuger är först som sist att säga: Ingen svensk har varit först så hyllad och beundrad, sedan så skamligt förtalad och förljugen efter att han blivit mördad. Han var en visionärernas man och hade förmåga att förverkliga sina visioner. En entreprenör och strateg i megaklass.

På ett par decennier byggde han upp sitt eget företags- och finansimperium - ett imperium av en omfattning och styrka som gjorde, att han för den förhärskande makt och finansstrukturen - både den i Kreml och den med Wall Street som centrum - upplevdes som ett allvarligt hot. För sina enastående framgångar blev han förtalad och fick plikta med sitt liv.

Mats Lönnerblad
Ordförande Bankrättsföreningen
och Sveriges Bankkunders RiksförbundVarning för företagspirater!Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida