[Hemsida] [Skicka vykort]


Bubblan spricker
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2020-05-30

I en debattartikel i Dagens Industri (DI 2020-04-23) ger Jacob Lundberg, Caspian Rehbinder och Emanuel Örtengren, ledande företrädare, på lobbyorganisationen Timbro sitt recept kring fyra principer för en svensk återhämtning som visar att de inte har lärt sig någonting om hur vi i Sverige kan återhämta oss från Coronapandemin, den eskalerande butiksdöden och fastighetskrisen.

Deras enda recept är tydligen att vi måste sänka skatterna för löner och företag. Hålla sjukskrivningstalen nere, återställa a-kassan, och minska regelkrånglet för företag. I och för sig bra förslag, men det kommer inte att hjälpa oss från att få bukt med arbetslösheten som är en följd av både Coronapandemin och den våldsamma fastighetsspekulationen som fortsatt efter att bubblan sprack i den våldsamma hemmagjorda bankkrisen 1987 - 1993 som höll på att försätta hela Sverige i konkurs, och den efterföljande globala bankkrisen i juni redan 2007.

Redan i maj 2020 är nästan en miljon svenskar arbetslösa eller permitterade och fler svenska företag än under de bägge tidigare bankkriserna tillsammans. Ungefär en halv miljon, är just nu permitterade från sina jobb om de i stället skulle räknas som arbetslösa skulle vi redan nu haft en arbetslössiffra på 17 procent i Sverige, skriver Dagens Nyheters Carl Johan von Seth (DN 2020-05-26)

Vad är det då som ledningen för Timbro tycks glömma ? När bankbubblan sprack förra gången berodde det på att investmentbanken Bear Stearns var tvungen att stänga två av sina hedgefonder i juni 2007. Hedgefonderna handlade med collateralized debt obligations (CDO:er) - lån som hade delats upp, buntats ihop med mindre riskfyllda lån, och sålts som värdepapper till investerare långt över deras verkliga värde. Bear Stearns lyckades få trippel A-rating trots att de var kraftigt övervärderade och gick inte längre att sälja när bubblan sprack. Banker och Investerare över hela världen blev lurade och den globala bankkrisen med juni 2007 var på nytt ett faktum.

Genom att svenska fastigheter i dag är övervärderade väntas redan nu ett stort prisfall på både kommersiella fastigheter och bostäder. Jag räknar med att bostadspriserna kan falla med 30 procent om dödligheten ökar och Coronakrisen blir långvarig. Vi kan komma att se samma fall på kommersiella fastigheter som under bankkrisen 1987 - 1993. Men riskerna nu mycket större än under tidigare finanskriser. Marknaden har redan sett början på en ny bankkris i Europa där även svenska banker dras med i raset. I Sverige och övriga världen blir det allmänheten och företagen som får betala även denna gång.

Bankerna rör sig fortfarande i allt större grad bort från traditionellt bankväsende in i mer riskfyllda tradingaktiviteter. På grund av fastighetsspekulationer, derivatspel som det inte längre finns någon lösning på. När aktiebubblor kollapsar, får alla betala. Efterfrågan på varor och tjänster minskar och arbetslösheten skjuter i höjden, banker och butiker faller ihop och ekonomin kör fast.

Det är nu regeringen måste stiga in och tillhandahålla program och resurser som håller människor i arbete och upprätthåller affärsverksamheten. Annars kommer det bli anarki. Människor i medelklassen är illa utrustad för ett liv, där de bara sitter sysslolösa och väntar att få pengar från A-kassan som lär försvinna efter ett års arbetslöshet. Deflationen är här och Riksbanken står handfallen när det inte finns någon ränta kvar att sänka. Nu blir det en nedåtgående spiral när priserna måste anpassa sig nedåt ganska snabbt - annars slutar vi konsumenter att handla, förutspår Henrik Mitelman i Dagens Industri (DI 2020-05-19).

Mitt förslag är att Riksbankens pengar måste användas till reala investeringar. Först då går det att stimulera det svenska näringslivet och vår ekonomi. Därför behövs bankdelning, som jag redan skrivit om i pressen, och vår egen hemsida. Senast i Sundsvalls tidning (ST 2020-05-15) med rubriken: "Återta makten över pengautgivningen". Vi måste se till att Riksbanken slipper stötta bankerna förlustaffärer inom värdepappershandeln och Sverige så att vårt land på nytt återfå ett blomstrande näringsliv efter alla förlustår som allmänheten och företagen tvingats betala varje gång det är bankkris som drabbar Sverige.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders RiksförbundVarning för företagspirater!Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida