[Hemsida] [Skicka vykort]


Coronavirusupprop: För en global hälsoinfrastruktur
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2020-05-23

Jag ställer oss bakom Schillerinstitutets upprop till en global hälsomässig och ekonomisk infrastruktur för att hantera coronaviruspandemin och komma till rätta med den underutveckling (i såväl ekonomiskt som forskningsmässigt hänseende) som gjort oss sårbara för den.

Coronaviruspandemin som sveper över världen – och de ekonomiska följderna av åtgärderna som sätts in för att stoppa den - har blottlagt människosläktets oförlåtliga brist på utveckling, och kräver en global ansats för att råda bot på inte bara det virus som nu hotar oss, utan också den underutveckling som gör att pandemin kan komma att skörda fruktansvärt många dödsoffer.

När sjukvården till och med i utvecklade regioner, som norra Italien, har överbelastats, hur ser utsikterna då ut för mindre utvecklade länder som har en skriande brist på hälsoinfrastruktur och saknar säker tillgång till rent vatten, sanitetsväsen och näringsrik föda? Hur kan en person som är beroende av sin dagliga inkomst för att kunna försörja familjen stanna hemma i flera veckor? Hur kan den som inte har tillgång till rent vatten iaktta en god handhygien? Utan intensivvårdsplatser, kan läkare rädda livet på en patient med svår covid-19-sjukdom?

Det akuta lidandet på grund av coronaviruset upptar vår uppmärksamhet, men vad händer med de 800 000 barn under fem års ålder som dör av diarrésjukdomar varje år? Hur kan de hundratals miljoner människor som just nu lider av en otrygg livsmedelsförsörjning försäkras om sin hälsa?

Vi efterlyser en global hälsoinfrastruktur, i ordets fulla bemärkelse. Världen behöver fler sjukhus, nya intensivvårdsplatser, ytterligare respiratorer, många fler utbildade läkare, ökad tillverkningskapacitet för skyddsutrustning, och mycket mer provtagningsutrustning än som vad som fanns när utbrottet tog sin början. Men världen behöver också mycket annat.

Fattigdom, undernäring, bristfällig tillgång till god hygien – det är också hälsofrågor. Vår gemensamma värdighet som medlemmar av människosläktet manar oss att samarbeta om att utrota fattigdomen, genom utveckling. Hela världen måste göras trygg för sjukdomar som hotar oss alla. Hinder för ett samarbete mellan EU och övriga världen måste övervinnas för att säkerställa att världen aldrig mer ska utsättas för ett sådant hot.

För att allt detta ska bli möjligt behövs ett Nytt Bretton Woods – internationella överenskommelser om ekonomisk utveckling enligt den modell som Franklin D. Roosevelt emotsåg vid andra världskrigets slut.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders RiksförbundVarning för företagspirater!Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida