[Hemsida]


Dagens samhälle kräver tydliga spelregler 
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2022-06-14

I ett demokratiskt samhälle skulle detta betyda - att det är majoritetens beslut som skall spegla - och vilka det är som sitter i regeringen, och vilka som skall styra landet, vilket för närvarande inte sker i vårt land.
Avbildad: Mats Lönnerblad

I Sverige har majoritetens beslut inte inneburit att deras förslag inte inneburit att de tillåtits erhålla sin rättmätiga regeringsställning, eller varaktig politisk makt - eftersom det är minoritetsregeringar - som har styrt Sverige under nästan hela det senaste decenniet. Det är därför ingen som vare sig försöker kontrollera eller komma till rätta när myndigheternas övergrepp mot enskilda sker, eller försöka reformera det svenska rättssamhället i grunden, när vare sig vår nuvarande justitieminister Morgan Johansson eller den socialdemokratiska regeringen försöker följa det regelverk som de själva skrivit under på och förbundit sig att följa, sedan Sverige anslutit sig till EU. 

I vårt land råder därför parlamentarism endast styckevis och delat; de senaste 8 åren har den urholkats ytterligare. Regeringen har sällan stöd för sin politik eller sina budgetar i riksdagen, där de borgerliga ju har majoritet. Men, med den negativa parlamentarism följer en särskilt stark position för den redan sittande regeringen. Det anser i alla fall Emil Uddhammar i Svenska Dagbladet (SvD 2022-06-12). Han är professor emeritus i statskunskap vid Linnéunversitetet. 

Emil Uddhammar menar att regeringen kan sitta kvar i alla väder, medan oppositionen i riksdagen stiftar lagar och fastställer anslagstilldelningen. Han undrar i sin artikel i Svenska Dagbladet vad man kan kalla denna politiska skvader och ger själv svaret. Definitivt inte parlamentarismen. Oscar II skulle ha nickat igenkännande åt denna ordning när det var kungamakten som hade den yttersta makten i Sverige, anser han. 

Min egen uppfattning är att så länge Sverige har Morgan Johansson som justitieminister - som är alldeles för kort i rocken både bildlikt och bokstavligen blir det inte någon ändring - Han saknar ju all juridisk utbildning, vidtar inte tillräckliga åtgärder för att vi skall få slut på den utbredda kriminaliteten och rättslösheten i landet som även speglar den utbredda manschettbrottligheten. Morgan Johansson vägrar att avgå. Han får stöd av Sveriges statsminister Magdalena Anderson som hotade att hela regeringen kommer att avgå, om Morgan Johansson inte får sitta kvar. Hon lyckades med en rösts övervikt, få honom att bli kvar i regeringen.

Maktskiften försvåras genom nuvarande parlamentarism. De myndigheter som vägrar följa sina egna regelverk, straffas inte. Lagar som innefattar Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR) följs inte utan att justisteministern reagerar eller vidtar några åtgärder, trots allt jag själv skrivit i både mina artiklar och böcker. Våra svenska domstolar och myndigheter kan i princip kan strunta i både EU:s direktiv gällande rättsregler, som ingår i den svenska grundlagen utan att straffas. Mål som borde prövas i nästa högre rättsinstans, blir aldrig prövade. Jäv och grova rättegångsfel i våra domstolar åtgärdas inte. 

Emil Uddhammar frågar: Vilket ryggstöd dagens socialdemokrater har? men liksom 1809 års regeringsform gav kungamakten företräde att bilda regering utan riksdagens stöd, ger 1974 års grundlag minoritetsregeringen utomordentliga fördelar. Han menar att det faktum att socialdemokraterna sitter kvar, trots att man gång på gång förlorar sina egna förslag, uppfattas i det offentliga Sveriges inte längre som något märkligt. Kanske händer det ihop med att politik numera är ett yrke som alla andra. Man vill ju inte bli arbetslös eller förlora tillträde till departementens resurser och den initiativmakt som följer med regeringsinnehavet. Och röstar man inte som det egna partiet vill förlorar ju regeringen makten.

Därför är nästan alla viktiga beslut numera röstas igenom enhälligt i varje parti. Följer man inte "partipiskan" blir man politisk vilde, och blir aldrig mer omvald, vilket innebär att de politiker inom de egna partierna som har en motsatt uppfattning aldrig får komma till tals och deras viktiga motioner, som framförts från både vänster och höger som borde ha genomförts för länge sedan negligeras i de flesta fall jag tagit del av. 

Mats Lönnerblad
Författare och skribent i finansrätt

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009


  

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar

 

 


Tack besöket och välkommen åter!>
 Hemsida