[Hemsida]


Vad händer under nästa bankkris?
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2021-09-29

Vad som hände under den "hemmagjorda" svenska bankkrisen 1987 - 1993 har jag redan skrivit om i flera av mina artiklar och böcker . Vad som sedan hände under den globala bankkrisen som startade 2007 har jag också skrivit om. Och berättat hur det går till när de svenska storbankerna "samarbetar" och tillåter krisbankerna att lägga beslag på skötsamma företagares bolag och deras tillgångar, utan att vare sig regering eller några svenska ekonomijournalister reagerar. Avbildad. Mats Lönnerblad

Den fråga som både jag och journalisten på Svenska Dagbladet Joel Dahlberg ställer oss vilka fastighetsbolag det blir som orsakar nästa globala bankkris. Dahlberg redogör i Svenska Dagbladet (SvD 2021-09-24) hur den krisdrabbade kinesiska fastighetskoncernen Evergrande nu har fått hela den globala finansmarknaden att hålla andan på nytt. Den fråga som vi ställer oss är: Kommer bolagets skuldproblem sprida sig vidare till bostadssektorn? Vilka ytterligare fastighetsbolag kommer i så fall att drabbas? 

Den stora frågan som politikerna borde ställa sig är hur vi skall komma tillrätta med alla de skötsamma företagare som under de två senaste svenska bankkriserna förnedrats och kränkts, utan att de har någon möjlighet att försvara sig mot alla allvarliga anklagelser och förtal som riktats mot dem i media och genom angrepp som gör att de på helt olagligt sätt berövats all sin egendom. 

De flesta bedömare lutar sig just nu åt att problemen i Evergrande är så omfattande att det inte kommer att överleva i nuvarande form, skriver Dahlberg. Det är skälet till att aktiekursen rasat med drygt 80 procent sedan årsskiftet. Vad gäller bolagets tusentals byggprojekt över hela Kina, räknar bedömare med att många av dem så småningom tas över av andra byggbolag. 

Det var vad som hände efter 2007 när banker och försäkringsbolag tvingades att ta kreditförluster på 1.500 miljarder dollar, motsvarande fyra gånger Sverige BNP. IMF varnade då för att Sverige kunde drabbas hårdare än andra länder på grund av de stora engagemang i Baltikum, som höll på att sänka både SEB och Swedbank. Men som på ett mirakulöst sätt klarade sig undan både konkurs och några större böter. IMF trodde den gången att världens storbanker och försäkringsbolag kunde sluta på fyra biljoner dollar. 

Vissa jämför den nuvarande krisen i den kinesiska fastighetsbranschen i Evergrande med den svenska hemgjorda bankkrisen 1987 - 1993 och amerikanska investmentbanken Lehman Brothers kollaps 2008. 

I Dagens Industri (DI 2021-09-23) skriver Gabriel Mellquist att "smittoriskerna från den krisande fastighetsjätten Evergrande nu står i marknadens blickfång och att den svenska kronan riskerar att bli offer för det kinesiska haveriet." 

Mellquist anser i liket med Joel Dahlberg och mig att den svenska valutan är särskilt utsatt av just händelser som Evergrandes undergång eftersom fastighetsjätten förknippas med den omfattande marknadsoron som under de senaste åren har präglat världens börser.

Den som vill argumentera för en fortsatt kronförsvagning kan peka på andra drivkrafter, som oro till följd av en avmattad bomarknad, eller en fortsatt duvaktig svensk riksbank som köper upp obligationer för att rädda bankernas kreditgivning.

Förutom Evergrande finns det en rad stora kandidater i både Sverige och utomlands till de - återkommande vinstvarningar och centralbanksbesked som skapar oro på världens börser. 

Den som verkligen förstått faran med en vikande bostadsmarknad är Roger Akelius som säljer av sina fastigheter, inom EU i god tid, innan nästa bankkris. I en gigantisk fastighetsaffär köper det norsk-svenska fastighetsbolaget Heimstaden 29.000 lägenheter från Akelius. Heimstaden köper 20 procent över värderingen! Det torde vara den största fastighetsaffären i världen. 

Efter bostadsaffären äger Akelius fortfarande 17.000 bostäder i London, Paris och Nordamerika skriver Martin Lindgren i Dagens Industri ( DI 202109-28) vilket gör att han nu har råd att fortsätta med sina omfattande affärer - utanför EU - utan att på något sätt hotas av några sanktioner från de länder inom EU som vill socialisera hela bostadsmarknaden. Han slipper därför tänka på de som hotar med att expropriera hela bostadsmarknaden inom EU. 

Vad som händer i Sverige när räntan höjs vågar jag inte ens tänka på. Svenskarna har aldrig varit så skuldsatta som de är i dag. De svenska hushållen skulder slår svenskt rekord - på 5.037 miljarder kronor, enligt Statistiska Centralbyrån. Det är ungefär lika mycket som hela Sveriges nationalprodukt. 

Min uppfattning är att man borde införa nolltolerans mot bankerna. Staten borde meddela att den tar över banker som riskerar konkurs i stället för att göda banksektorn på företagens och hyresgästernas bekostnad. Den spekulation som för närvarande pågår gynnar endast fastighetsägarna på kort sikt och riskkapitalbolagen, till bubblan på nytt brister på bostadsägarnas och hyresgästernas bekostnad, som snart inte har råd att vare sig hyra eller köpa sin egen bostad när räntorna höjs.

Mats Lönnerblad 
Författare och skribent i finansrätt 

 

 

 

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009

 

 


Tack besöket och välkommen åter!>
 Hemsida