[Hemsida]


"Ett svidande underbetyg för tingsrätten"
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2021-07-27

Det skriver Dagens Nyheter (DN 2021-07-23) när Allras grundare och VD Alexander Ernstberger döms i hovrätten (Svea hovrätt) för grovt mutbrott och grov trolöshet mot huvudman till sex års fängelse och näringsförbud. Medgrundaren till Allra, även han åtalad, döms för grovt mutbrott och grovt häleri till fem års fängelse för deras svek mot pensionsspararna.

Pensionsbolaget Allra var i början av 2017 en av de absolut största aktörerna i det svenska PPM-systemet hos pensionsmyndigheten. Bolaget förvaltade pensionspengar för cirka 20 miljarder kronor. Allra stod också inför det verkliga genombrottet som skulle ha gett grundaren Alexander Ernsberger, bolagets VD och David Persson Rothmnan flera miljarder, skriver Leif Brännström i Expressen. (Expressen 2021-07-23) 

Nu blev det inte så. De två andra männen som är inblandade i målet döms för bland annat grovt bestickning och medhjälp till trolöshet mot huvudman. De får fem respektive fyra års fängelse. Ernstberger har efter efterlysningen mot honom, medan ytterligare två av de dömda söks av polis, skriver DN. 

Som en kommentar till turbulensen kring allra skriver ekonomijournalisten Joel Dahlberg, där jag tidigare medverkat på ABF-huset tillsammans med honom för att presentera en av mina egna och en av Dahlbergs böcker som moderator, att Svenska Dagbladets (SvD 2021-07-23) avslöjande av Allra-härvan sedan målet fått prövningstillstånd i Svea hovrätt redan har fått betydandet historiska konsekvenser. Det svenska PPM-systemet har ritats om och skyddet för spararna har ökat. Men att hovrättsdomen troligtvis inte innebär slutpunkten för Allra-härvan. 

Dahlberg anser att pensionsmyndighetens egen tillsyn av fondbolagen var tidigare obefintlig och både Allra och Falcon kunde under många år arbeta ostört. Nu har pensionsmyndigheten byggt upp en egen kontroll med helt andra resurser. och antalet fonder på PPM:s fondtorg har minskat drastiskt. Vinnarna på den förändringen är pensionsspararna anser Dahlberg. 

Vad Allra-målet handlar om är att Allra investerade 430 miljoner kronor, av de svenska pensionsspararnas pengar, varav 170 miljoner var provision till Oak Capital. Resterande 260 miljoner investerades i värdepapper, så kallade warranter. Åklagaren Thomas Hertz hävdar att huvudsyftet med köpet av warranterna inte alls var att ge god avkastning för PPM-spararna utan att generera vinst för Oak Capital. 

Den vinsten skulle sedan, enligt Hertz användas för att köpa aktier i Alexander Ernstbergers och David Perssons Rothmans ägarbolag till ett mycket kraftigt överpris. Till skillnad mot tingsrätten anser hovrätten att det är visat att det finns ett samband mellan warrantaffärerna och aktieköpen, skriver Svea hovrätt i sitt pressmeddelande och fortsätter:

"Warrantaffärerna gjordes i syfte att möjligöra utbetalningen till Oak och aktieköpet till överpris från SFS företrädare." Pensionsmyndighetens företrädare generaldirektör Danier Barr säger till SvD att det känns väldigt bra att hovrätten denna gång gått på åklagarens linje. 

Åklagaren Thomas Hertz är ovanligt frispråkig när han skall beskriva förhandlingarna i tingsrätten: "En farsartad cirkus till brädden fylld av snömos och trams”, enligt Hertz. Han underkänner svarandens sakkunnige Vikram Kapoor, som är en finansanalytiker från USA som inte kan betrakta sig som sakkunnig eftersom han vid förhör erkänt att han bara läst in sig på målet via Google och försvararnas advokater. 

Vad Allra-målet belyser är hur viktigt att både stora och små brottsmål och tvistemål tas upp i våra hovrätter, vilket jag skrivit om i åtskilliga artiklar. Utan att vare sig regeringen eller domstolsverket reagerat. I ett mål som också handlar om både trolöshet mot huvudman, svek, ocker och tvång, som rör grundaren Börje Ramsbro, blev målet mot den statliga Industrifonden bara prövat i en instans på grund av jäv från en av domarna i hovrätten som bara avvisade målet trots att statliga Industrifonden blivit påstådda ägare till en tredjedel i det operativa bolaget vilket skett i strid mot avtal och förordning, eftersom Industrifonden aldrig köpt en enda aktie i bolaget System 3R Holding AB som startats av Börje Ramsbro och sedan sålt det vidare till de kumpaner som stulit bolaget och sedan sålt det vidare för mer än 300 miljoner kronor. 

De som tidigare orättfärdigt lagt beslag på Ramsbros bolag System 3R ägare hade också gjort sig skyldiga till jäv och brott ABL då de satt sig i bolagets styrelse - och sålt ut tillgångarna till sig själva - utan att äga en enda aktie i moderbolaget Holding. 

Vad detta strider mot är "rätten till en rättvis rättegång" som Börje Ramsbro förnekats i de rättegångar som följde på beslagtagande av hans företag. Där bankerna gjorde upp i godo med Ramsbro - medan de som stulit hans bolag fortfarande går fria. Vad domstolarna inte följt i Ramsbro ärende är Den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR som redan i sin artikel 6: 1 stävjar:

"Envar skall, när det gäller att pröva hans civila rättigheter och skyldigheter vara berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk rättegång, som upprättats enligt lag". Denna rätt förnekades Ramsbro i hovrätten mot Industrifonden som genom jäv inte ens brydde sig om att pröva hans ärende och han förlorade sedan hela sitt bolag, utan att någon av dem som lagt beslag på hans bolag straffades. 

I fallet Allra, som prövades i både tingsrätt och hovrätt, vann pensionsspararna först i hovrätten genom att målet blev prövat av erfarna domare som visste vad målet handlade om. De tidigare styrelseledamöterna i Allra som skulle lotsa Allra till börsen: Ebba Lindsö, tidigare VD för Svenskt Näringsliv och så kallat styrelseproffs, avgick i tid när det började gå snett för bolaget. Den tidigare justitieministern Thomas Bodström (S) till hörde också profilerna som skulle lotsa bolaget in på börsen fick inte bli landshövding för sin medverkan i styrelsen i Allra-härvan. 

Vad dessa två mål visar är att det inte skall behövas söka prövningstillstånd redan i hovrätten, eftersom detta strider mot Europarätten som numera ingår i den svenska grundlagen. 

Mats Lönnerblad
Författare och skribent i finansrätt 

 

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009

 

 


Tack besöket och välkommen åter!>
 Hemsida