[Hemsida]


Bedrägerioffer i Sverige får ingen hjälp!
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2021-03-04

701 av 702 bedrägerifall hanterades fel skriver journalisten Linnea Bolter i Dagens Industri (DI 2021-03-03) beträffande bedrägerier mot företagare som aldrig klarats upp. Mindre än 1 procent av alla misstänkta bedrägerier leder till en fällande dom. Även Magnus Lindgren som är generalsekreterare för Tryggare Sverige som tidigare varit polis är kritisk till polisens insatser som han anser spela kriminella i händerna. Avbildad: Mats Lönnerblad

Det betyder att de svenska storbankerna och deras bulvaner - som passar på att försätta bankernas kunder i konkurs och lägga beslag på alla deras tillgångar när de själva är på obestånd - även i fortsättning har fria händer när det gäller bedrägerier som drabbar företagare , i samband med varje ny finansiell kris i vårt land.

Att hjälpen uteblir gäller även vid de många menedsmål som förekommer i våra domstolar där både bedragarna och deras advokater ljuger och döljer sina klienters lagbrott bara för att vinna målet i tingsrätten, och i de många fall där hovrätten dessutom tillåter sig att låta bli att pröva målen, på samma sätt som i Högsta domstolen, (HD) utan att ange några skäl varför det inte sker någon prövning i andra rättsinstans, helt i strid med Europarätte,n som numera ingår i den svenska grundlagen, som stipulerar att ett mål måste kunna prövas i minst två rättsinstanser.

Beröringsskräcken mellan domstolarna, polis och åklagare när det gäller att döma i bedrägeribrott måste upphöra anser jag själv. Magnus Lindgren är beredd att hålla med mig. I Linnea Bolters intervju i DI med Magnus Lindgren framgår att "över 50 procent av av bedrägeribrotten är internetbaserade.

I Storbritannien har polisen sedan flera år ett samarbete med bank - och kortsektorn. Men inte i Sverige. Vilket torde bero på att bedrägerier har oerhört låg status inom polisen. Det finns många brottyper som anses viktigare. Trots att det finns bevis för att brott begåtts mot både avtalsrätten, EU:s direktiv och den svenska grundlagen vill vare sig justitiekanslern (JK) eller Justitieombudsmannen (JO) agera för att vare sig domare, polis eller åklagare beivrar brott mot bedragare som gjort sig skyldiga till allvarliga brott, med stora ekonomiska konsekvenser för dem som drabbats.

Redan Axel Oxenstierna såg till att Rättsväsendet i Sverige fick sina hovrätter och sina tjänstemän. Så lades grunden för den långa svenska statstjänstemannatraditionen redan under 1600-talet av pliktmedvetna ämbetsmän som följer lagen - lika för alla - vilket tyvärr inte gäller längre, som på den tiden sällan lät sig mutas och som bara kan avskedas om de begår tjänstefel.

Sverige var under 1600-talet troligen Europas mest systematiskt och enhetligt byråkratiserade land, ända fram till i mitten på 1970-talet när socialdemokraterna och Olof Palme, redan under sin första statministerperiod, 1969 - 1976, avskaffade tjänstmannaansvaret så att vi har fått ett juridiskt godtycke i Sverige, där nästan inga tjänstemän straffas för alla de tjänstefel som begås varje dag året runt utan att någon reagerar.

Sverige har blivit ett land där rättsväsendet inte längre fungerar och det inte längre är möjligt att beivra de allvarliga brott mot företagare som sker i samband med varje bankkris, då krisbankerna själva går fria och får bidrag av staten, medan både allmänheten och bankernas kunder får betala hela notan.

"Ingen skall behöva genomlida detta" anser Lennart Thermaenius, som även han har blivit intervjuad av Linnea Bolter i DI - Han är en av flera i Stockholm som lurats på sina besparingar av en bedragare. Trots polisanmälningar fortsätter gärningsmannen sina omfattande investeringsbedrägerier mot både privatpersoner och egenföretagare. "Jag har gråtit och skrikit" säger Lennart Thermaenius som är en av 13 personer som anmält en bedragare i Stockholm för ett stort investeringsbedrägeri som fortfarande är på fri fot.

Bedragaren som inte har namngivits i artikeln äger en verksamhet i centrala Stockholm och är något av en kvarterskändis. Flera av de egenföretagare som håller till i närheten har blivit indragna i bedrägerihärvan. Varför han inte redan anhållits är därför en gåta när det både finns flera vittnen till de brott som han redan har begått.  

Mats Lönnerblad 
Ordförande i Bankrättsföreningen 
Och i Sveriges Bankkunders Riksförbund 

 

 

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009

 

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar


Tack besöket och välkommen åter!>
 Hemsida