[Hemsida] [Skicka vykort]


Stoppa de privata Centralbankernas kupp!
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2020-11-24

Uppropet kommer från Helga Zepp-LaRouche som är ordförande i den amerikanska delen av Schillerinstitutet - Hon har gjort detta upprop i ett försök att stoppa finanselitens nya försök att genomdriva deras maktövertagande - när det gäller att ta kontrollen över hela den världsomspännande penninghanteringen, under namnet: "The Great Reset". Avbildad: Mats Lönnerblad

Det är Davosmötets ordförande Klaus Schwaab och den globala finanseliten som nu agerar gemensamt för att snabba på den globala finanselitens försök att monopolisera hela denna så kallade "snabba omstart av det redan globaliserade finanssystemet," efter Covid 19.

Vad den privata finanseliten nu försöker göra är att själva kontrollera och genomdriva den totalitära kontrollen med hjälp av kreditsystemets styrning. Det skall ske med hjälp av det digitaliserade betalningssystemet, deras egen kontroll av alla finansiella transaktioner, som även inbegriper privatpersoners alla inbetalningar.

Vårt penningsystem är inte längre vad man har fått oss att tro vad det är. Det har jag själv kunnat konstatera i mina böcker, som även Ellen Hodgon Brown skriver om. Hon är jur.dr. utbildad advokat och författare till 11 böcker.

I hennes bok: "Bankerna och skuldnätet" som också är utgiven på svenska i översättning av Peter Pettersson. Anachos förlag, tar hon också upp de stora frågor som jag själv skrivit om - som förklarar hur skapandet av pengar går till redan i dag - vilket orsakat alla de globala bankkriser - som skett både under 1900-talet senaste hälft och under början av 2000-talet.

Skapandet av pengar har ju redan "privatiserats", eller tagits över av en privat penningkartell. Förutom mynt, så skapas nu alla våra pengar som lån, vilka ges ut av privata bankinstitutioner - inklusive världens mest inflytelserika centralbanker, den privata Federal Reserve. 30 procent av de pengar som skapas av banker med hjälp av bokföringsposter investeras sedan vidare för deras egen räkning.

Banksystemet som en gång i tiden erbjöd produktiva lån till företagare och industrier har i dag blivit en gigantisk vadslagningsmaskin. De pengar som de globala bankerna lånar ut i dag är inte återanvända från inlåningsmedel som redan existerar innan de lånades ut.

Genom ett nätverk skapat genom anonymt finansiellt spindelnätsvävande så äger och kontrollerar en handfull globala konungslika bankirer det hela. Alla människor, företag, staten och främmande länder har alla blivit slavar, bundna vid bankirernas kreditrep.

Det är numera bankerna själva som skapar betalbeloppet, det vill säga, pengar som lånas ut. Men de skapar inte pengarna till räntan som behövs för att betala av lånen. För att de ska finnas pengar till räntan, måste ständigt nya lån tas ut, vilket expanderar penningmängden, som i sin tur driver upp priserna och plundrar dig på dina pengars värde.

I Bankerna och skuldnätet nystar Ellen Hodgson Brown upp de internationella bedrägerierna i vårt penningsystem som Helga Zepp-LaRouche kommer att ta upp i den framtidskonferens som denna gång handlar om finanselitens nya försök att nu ta kontrollen över hela den globala penninghanteringen.

Den 12-13 december kommer Schillerinsitutet att hålla en internationell online-konferens på detta tema som handlar om en värld byggd på det sunda förnuftet i stället för bankernas spekulationsekonomi.

Mats Lönnerblad
Författare och skribent i finansrätt

Anmälan kan göras här på: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/conference_201121.


Varning för företagspiraterTack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida