[Hemsida] [Skicka vykort]


Finanselitens mörka baksida
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2020-07-02

Rockefellerfamiljen och andra starka opinions-bildare i andra inflytelserika internationella finansfamiljer i både Europa och världen, som sedan 1930 - talet finansierar och styr den amerikanska och europeiska lobbyverksamheten som innefattar både den ekonomiska och penningpolitiken vilket numera också gäller delar av den förda miljöpolitiken - har en mörk baksida - som politikerna ännu inte upptäckt, både när det gäller finans och miljö.

Den rafflande och paradoxala historia som visar hur Rockefellerfamiljen - en av världens mäktigaste bank- och oljefamilj finansierar miljö- och klimatforskning och medverkar till att utforma dagens klimatpolitiska åtgärder framgår bland annat av boken: Rockefeller. En klimatsmart historia av författaren Jacob Nordangård. Stiftelsen Pharos förlag.

Jacob Nordangård vet vad han talar och skriver om. Han är universitetslektor, forskare, debattör och musiker med filiosofie doktorsexamen i Tema, Teknik och Social förändring samt i  magisterexamina i Geografi samt Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings Universitet.

Rockefellerfamiljens kamp för att behålla nuvarande finansiella system, och envisa kamp mot klimathotet innehåller inslag av sofistikerade propagandatekniker, futuristiska framtidsvisioner, nyandlig filosofi samt en dröm om en perfekt utopisk värld där evolutionen står under finansfamiljernas kontroll.

Rockefeller och deras allierade i den filantropiska miljardärsklubben skyr inga som helst medel för att locka till sig den breda allmänheten, för att lyckas med sina uppsåt. För att nå sina mål inom miljörörelsen engagerar de politiker, ungdomar, futurister och även New-Age rörelsen. Drömmen om den hållbara utopin och en gemensam världscivilisation står nu för dörren. Deras kompisars stiftelser är värda 125 miljarder dollar och de vill gärna hjälpa till och rädda världen.

Till dem hör bland annat Ted Turners UN Foundation, Bloomberg Philanthropic och Bill och Melinda Gates Foundation som har i uppdrag att "rädda världen" i rådande Coronapandemi. Den nuvarande ordförande i Rockefellers Brothers Fund (RBF) är en kvinna. Hon heter Valerie Rockefeller Wayne som är ordförande i RBF sedan 2013. Det är dock inte bara det globala systemet som skall räddas och uppgraderas. I den sköna nya värld kräver enligt miljardärerna en ny och teknologisk förbättrad mänsklighet som en reducering av befolkningen till hållbara nivåer.

Hur mycket värd är då moralen i Rockefellers och de andra finansfamiljernas värld? Med ena handen - den som syns i media - säljer man ut fossila bränslen "för klimatets och jordens framtid", skriver Jacob Nordangård. Medan med den andra fortsätter de att utöka sina innehav i den fossila energin. Inom familjen finns dessutom medlemmar som fortfarande arbetar inom oljeindustrin och inte heller stöder aktionerna mot deras gamla kronjuvel.

I juli 2016 meddelades att Rockefeller Financial Service hade kapat åt sig 43.568 aktier i Exxon Mobil Corporation under det andra kvartalet 2016 och med detta ökat sitt innehav med 4,2 procent. Detta gjorde att företaget hade totalt 1.074.179 aktier i Exxon Mobil Corporation till ett värde av 100.983.568 dollar.

Utöver detta fortsatte de att öka aktieinnehav  i oljebolag som Chevreon, BP, Conoco Philips och Cabot Oil. De olika verksamheterna inom familjeimperiet gjorde uppenbarligen olika bedömningar.

I miljardärernas klubb anser man fortfarande enligt John Davison Rockefellers (1839- 1937) princip att kapitalismens företagslogik bygger på den darwinistiska tanken  att bara den starkaste överlever och att det är det smartaste bolaget i slutändan som skall stå ensam  vinnare på toppen.

Ett av de viktigaste orsakerna till att den internationella frihandeln fick ett kraftigt genomslag var definitivt den så kallade Bretton Woods- överenskommelsen som antogs 1944 och fick sitt namn efter den lilla stad i USA där konferensen hölls och avtalet undertecknades. Bankerna höll sig på mattan, och Sverige och världen fick uppleva hur den reala ekonomin blomstrade under både 50, 60  och i början av 70-talet.

Men Federal Reserve som fortfarande kontrolleras av Rockefeller och de internationella storbankerna vill annorlunda. De såg till att systemet kollapsade 1971. 1973 kunde därför de globala storbankerna i både Sverige och världen börja spekulera med spararnas pengar som vi fortfarande inte sett något slut på med ständigt återkommande bankkriser. De internationella storbankerna kan sko sig på företagen, ländernas och spararnas bekostnad.

I Sverige höll vårt land fast vid den fasta växelkursen vilket blev en katastrof för Sverige som också utlöste den värsta bankkrisen i Sveriges historia under perioden 1987 - 1993. Sverige hade misslyckats totalt att bemästra sin egen ekonomi.

- Ett misslyckande bör kallas för ett misslyckande, sade den dåvarande statsministern Carl Bildt sedan det på eftermiddagen den 19 november 1992 som själv hade försvarat den fasta växelkurs och fått se att Sverige tvingats höja räntan till  500 procents ränta,  vilket inte hade räckt för att rädda Sveriges ekonomi. Fiaskot var fullständigt. En förstummad nation som sett Riksbanken sätta världsrekord i ränta och orsaka Sveriges genom tidernas största bankkris 1987-1993 var ett faktum.

Men den globala finanseliten jublade när Bretton Woodsystemet kraschade 1973. Då först  kunde de själva ägna sig åt en gränslös spekulation, genom att tillverka egna pengar på alla lån, och låta länderna står för kostnaderna, på deras egna misslyckande, eftersom länderna tillåtit bankernas  spekulativa verksamhet och inte själva bekymra sig för de ekonomiska påföljderna  när det själva tilläts expandera och själva börja låna till 0 procents ränta.

Mats Lönnerblad
Författare och skribent i finansrättVarning för företagspirater!Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida