[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


"Industrirasister" hotar välfärden 
Av Börje Ramsbro - Ledaren  - 6 febr. 2010

Industrirasister är en relativt ny "yrkesgrupp", som hotar välfärden genom sin kortsiktighet, girighet, slughet och bristande empati för samhället och medmänniskorna. De är de snabba klippens fanbärare, som visar sitt fula tryne när man minst anar det.

Att skapa ett uthålligt globalt företag kräver långsiktighet och ödmjukhet mot omvärlden. Egenskaper som industrirasisterna saknar då företagets skäl och hjärta betyder inget. Det gäller att att krama ut så mycket som möjligt på kortast möjliga tid för att därefter rusa till nästa klipp.

dim1-bild2.gif (263305 byte)Industrirasisterna finns i första hand inom den finansiella sektorn där okunnigheten är som störst om industrins villkor för överlevnad och framsteg. Till den finansiella sektorn kan vi räkna klippare och oseriösa riskkapitalister, vilka ständigt svävar likt gamar över entreprenörer och uppfinnare  för att vid första bästa tillfälle lägga beslag på deras livsverk. Industrirasisterna saknar respekt för rättssamhället. När de åker fast och blir avslöjade är deras främsta försvar lögner och åter lögner, som backas upp av advokater som ser mer till den egna plånboken än lagboken. Läs vidare. Varning för smarta advokater

Bank- och finanskrisen 1987 - 1993 resulterade i att 60.000 företag likviderades och 400.000 arbetsplatser gick förlorade. Under denna krisperiod höll industrirasisterna sig framme och gjorde sina kortsiktiga klipp till oändlig skada för samhällsutvecklingen och ägarna. 

Industrirasisterna inom Nordbanken sorterade kunderna efter samma regler som sårade vid en krigsförbandsplats: "Hopplösa fall, sådan som överlever (hos oss eller hos Specialkredit), om de behandlas och sådana som överlever av egen kraft." Detta är ett citat ur ett internmeddelande från Nordbanken den 1 april 1992. Läs vidare. Komplett internmeddelande från Nordbanken AB

En som tillämpade krigsförbandsplatsens sorteringsregler var bl.a. dåvarande VVD vid Nordbanken och numera styr. ordf. för stiftelsen Industrifonden, Sven-Åke Johansson. Han och kollegorna lyckades rasera/likvidera tusentals friska företag för att rädda Nordbanken från en säker konkurs. Foto: Sven-Åke Johansson.

Vilken hänsyn tog Sven-Åke Johansson och hans kollegor inom Nordbanken till samhället, ägarna och de anställda? Det gällde att rädda banken på bankkundernas och samhällets bekostnad. Att deras agerande resulterade i raserade företag störde inte de egotrippade industrirasisterna

I rollen som styr. ordf. Industrifonden fortsätter Sven-Åke Johansson att agera som industrirasist, vilket jag som ägare till System 3R koncernen fått erfara. Läs vidare: Varför ljuger Industrifonden?

Ytterligare ett exempel på en industrirasist finner vi i Håkan Nordquist, som kapade System 3R koncernen i Vällingby 3 dec. 1993. Håkan Nordquist såg klippet runt hörnet och svek en uppgörelse om delägarskap och bak ryggen på ägaren träffade ett hemligt avtal med bankerna, hur han och de övriga två parterna (Företagskapital AB och Stiftelsen Industrifonden) skulle komma över företaget utan att göra något seriöst förvärv. Läs vidare: Rånarmaffian som stal företaget Foto: Håkan Nordquist

Efter några år såldes det stulna företaget vidare och klippet var förverkligat.  Industrirasisten hade nått sitt mål på ägarens bekostnad. Att företaget såldes till fel köpare, som begränsar företagets potentiella marknad och hotar företagets framtid stör inte en industrirasist. Det egna klippet går före samhället och välfärden. Läs vidare: Håkan Nordquists "svindlande" affärer

Stolt trädde en annan industrirasist fram när det stulna företaget hade sålts vidare till den felaktige köparen. Lars Gårdö, fd VD Atle AB, var från första stund med vid planläggningen av kuppen mot ägaren och företaget 3 dec. 1993. När företaget säljs vidare gör Atle AB ett klipp på 63 MSEK.  Läs vidare: Hälaren sålde stöldgodset

Naturligtvis inser inte Lars Gårdö vilken skada han gjorde när han sålde företaget System 3R vidare till den olämplige köparen. Hans intresse var inte företagets och kundernas bästa utan i första hand det egna klippet enligt nedan. Läs vidare: Timmermansorden hyser "höggradiga" förrädare och klippare - Industrirasister

atle2.gif (236830 byte)Atle AB bildades ursprungligen med medel från de s.k. löntagarfonderna när dessa avvecklades genom ett beslut från den dåvarande borgliga regeringen. När Atle AB avvecklades och såldes till 3i då gjorde gänget av industrirasister sitt klipp. Vilken nytta har dessa herrar gjort för det svenska välfärdens utveckling på lång sikt? Läs vidare: Miljonär - på löntagarfonder

Den globala finanskrisen slår hårt mot de företag som har drabbats av industrirasisterna, vilka girigt lagt beslag på företag med lånade medel. Kostnaden för lånen får det "uppköpta" företaget bära och när det inte orkar med dessa då flyr industrirasisten sitt ansvar och lämnar företaget att gå under om inte kreditgivarna/bankerna tar över.

Industrirasisternas lättsinniga handel med företag med enda målet klippet måste få ett slut. Industrin måste få arbetsro för att kunna göra långsiktiga satsningar och skapa uthålliga företag. I första hand är det bankerna som skall bistå med erforderligt och neutralt kapital. Det skall vara sparsamt med kapital för att förhindra slösaktighet. Sparsamhet leder till en bättre hantering av resurserna under ett företags mognadsprocess. 

Börje Ramsbro

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida