[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Upprop från Mats Lönnerblad 
till  
Sveriges Regering och Riksdag 

I en serie på inte mindre än 8 böcker, som jag skrivit och fått publicerade, från januari 2003 fram till december 2009, har jag mer än någon annan svensk utförligt redogjort för hur de svenska storbankerna tillåts behandla sina kunder: från Kreugerkraschen 1932 – fram till den förra bankkrisen 1987 -1993 och under denna globala bankkris – som startade i USA 2007, som vi ännu inte sett slutet på.

Alla mina böckerna finns tillgängliga i bokhandeln. Om de är slutsålda i någon bokhandel kan de på nytt beställas via AdLibris, Bokrondellen, Bokia eller Bokus. Den första boken heter: Från bankkris till börskris och utkom i januari 2003. Min andra bok i serien: Från folkhem till fattigstuga publicerades 2004. Nollkoll och Härdsmälta utkom 2005, Falskpel, i affärer och politik 2006, Pengarna eller livet, 2007, Finansfrossa, 2008 och Pyramidspel, 2009.

I min egenskap av arbetande styrelseordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund sedan 2000 och Bankrättsföreningen sedan starten 1996, har jag också skrivit hundratals artiklar i rikspress, lokalpress och fackpress hur bankerna tillåts behandla sina kunder i Sverige, utan att vare sig riksdag eller regering reagerar genom att genom en förstärkt lagstiftning skydda företagen mot bankernas rovdrift.

För alla dem som har läst mina böcker och sedan hört av sig till mig har reaktionen varit densamma. Frågan som alla ställer till mig är varför regering och riksdag inte gör någonting för att skydda aktieägarna, allmänheten och företagarna mot de svenska storbankerna ?

Varför gjorde man inte någonting för att skydda aktieägarna mot de svenska storbankernas plundring av Ivar Kreugers dödsbo ? Varför hemligstämplades bankernas agerande mot Ivar Kreuger under 50 år ?

Samma fråga ställs om den förra bankkrisen 1987 – 1993, när regeringen Bildt tillät storbankerna nedvärdera hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70 procent, förtala bankkunderna i olika olagliga register, och beslagta tillgångarna för 60.000 skötsamma företagare så att 400.000 svenskar kastades ut i permanent arbetslöshet.

Vad som hände under den förra bankkrisen i Sverige, händer just nu i Baltikum där de svenska bankerna agerar på samma sätt som de gjorde i Sverige under den förra bankkrisen.

Det är bråttom att skydda företagen mot bankerna. Lagstiftningen måste genast stärkas och ändras, så att det inte går att säga upp bankgarantier och krediter för företagare som inte är på obestånd och sköter alla sina betalningar utan anmärkningar. Bankerna skall inte ha rätt att nedvärdera kundernas säkerheter, bara för att bankerna själva är på obestånd och vill kunna tillskansa till bankkundernas alla tillgångar, och dessutom låta kunderna få behålla skulderna som därmed bli skuldsatta för resten av livet.

Det är hög tid att vrida klockan rätt igen. Det måste ske genom att gynna företagsamheten i Sverige. Hur man behandlar bankkunderna, som jag redan utförligt redogjort för i mina 8 böcker, borde därför varje riksdagsledamot få ta del av.

Jag bjuder därför alla riksdagsledamöter och statsråd på min sista bok i serien - Pyramidspel. Jag hoppas att vi i Sveriges skall ha tillräckligt många seriösa riksdagsledamöter, så att samma politiska misstag som skedde i samband Kreugerkraschen, under den förra och denna globala bankkris, inte upprepas ännu en gång.

Sveriges Bankkunders Riksförbund (som företräder konsumenter) och Bankrättsföreningen (som företräder företagare) är två ideella och politiskt neutrala föreningar. Därför tackar jag också ja, till att hålla föredrag under 2010 för de svenska bankerna, olika riksdagspartier – och politiska grupper och berätta hur vi skall kunna stärka lagskyddet för svenska företagare mot bankerna, inom ramen för Författarförbundets och Författarcentrums bestämmelser och stadgar.

I mina 8 böcker avslöjar jag också namnen – på några av de värsta syndarna inom både de svenska och utländska bankerna, domstolsväsendet, regering och riksdag – som är ansvariga för att bankerna fortfarande tillåts förtala, säga upp krediter för skötsamma företagare, som inte längre ”passar in i bankernas portfölj”.

Jag hoppas därmed att få stopp på fortsatta förföljelser av företagare i Sverige från banker och politiker som kunnat fortgå sedan 1932, utan att vare sig någon från regering eller riksdag reagerat tillräckligt kraftigt för att få stopp på de svenska storbankernas grova brott och förseelser mot svenska företagare i Sverige.

Stockholm 2010-01-01

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Och Sveriges Bankkunders Riksförbund

Bilaga: Min senaste debattartikel i Aftonbladet som var publicerade den 30.12. 2009 under rubriken: ”Bankkunder i Sverige har inga rättigheter”

 

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida