[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Bankkunder i Sverige har inga rättigheter 
Av Mats Lönnerblad - Aftonbladet - 2009-12-30

Skillnaden mellan Sverige och USA när det gäller bolån är att i USA äger banken bara huset, medan banken i Sverige också äger bankkunden. Detta förhållande gäller både företag och privatpersoner. Svenska banker tillåts säga upp krediter och beslagta sina kunders egendomar, om de bara hävdar att säkerheterna har försämrats.

Förmånsrätten gäller inte bara bolån. Det kan gälla samtliga företags – och personkrediter.

Vad som skiljer svenska banker från de flesta utländska är att våra banker enligt villkoren i skuldebrevet har rätt att säga upp krediten, till och med under löpande avtalsperiod, om de anser att säkerheterna inte längre är betryggande, även om detta inte stämmer.

Bankerna som slipper att bevisa hur säkerheterna har försämrats i samband med uppsägningen kan således obehindrat lägga beslag på företagets tillgångar och försätta bankkunden i konkurs. Bankkunden som alltid har skött sina amorteringar och ränteinbetalningar, få då inte ens tillfälle att försvara sig.

Jag vet flera som fått både sina bankgarantier och krediter uppsagda både under denna bankkrisen och den förra – trots att säkerheterna inte försämrats.

Vid de efterföljande rättegångarna slapp banken bevisa att säkerheterna hade försämrats. Hur ska en bankkund kunna försvara sig i domstol under sådana förhållanden ? Om det drabbade företaget dessutom försätts i konkurs av sin bank och tappar sin talerätt, går det heller inte att utnyttja det egna företagets kassa för att försvara bolagets intressen mot banken.

Bankerna begår kontraktsbrott genom att i förtid säga upp krediterna för skötsamma företag när de själva, som nu i krisen, befinner sig i en obeståndssituation. Vad den svenska regeringen gör är att krafsa kastanjerna ur elden för oansvariga bankdirektörer och låta allmänheten och företagen betala notan.

Det krävs därför en global och bindande reglering som tvingar bankrutta banker att inte säga upp krediterna för skötsamma företagare.

Det finns gränser för hur bankerna tillåts behandla sina kunder. Den gränsen är sedan länge överskriden.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Kommentar:

Hej!

Egentligen skulle detta mail vara till Er ordföranden Mats Lönnerblad!
Artikeln i dagens Aftonblad är det bästa jag läst på mycket, mycket länge!
Jag har studerat er hemsida mycket noggrant och finner det horribelt det mesta.
Själv har jag råkat ut för något liknande av Ericsson vid mina 12 år i Österrike.
Skulle gärna vilja hjälpa till på något sätt.
Ett sätt skulle vara inlägg, rättshistorik, företagande internationellt eller dylikt.

Stå på Er och än en gång fantastisk Artikel!

GOTT NYTT ÅR !

Med vänliga hälsningar
Civ.ek. Ian Myrhammar
Mäster Nilsgatan 2
211 26 Malmö
0768-491 800
ian_swede@live.se

 

Informera en kollega:


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida