[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Frysta tillgångar
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 25 september 2005

När medborgerliga rättigheter ställs åt sidan i Sverige blir frågan snarare politisk än juridisk. Det gäller både bankkundernas frysta tillgångar under bankkrisen 1987 – 1993, socialdemokraterns olagliga register där man förtalade oliktänkande och bankernas olagliga register, där man förtalade sina kunder under bankkrisen.

I det socialistiska Sverige är det snarare så att massmedia fördömer domstolarnas ageranden, när misstänkta terrorister får sina tillgångar frysta, tills man hunnit bevisa om de är skyldiga eller oskyldiga. Pressen applåderade eller höll tyst när bankerna orättfärdigt beslagtog sina kunders tillgångar under bankkrisen, som man sedan behöll. Ingen tidning reagerar ens när företagare försätts i konkurs på felaktiga grunder.

Det var ingen svensk tidning som reagerade negativt när finansmannen Erik Penser först förlorade sitt bolag Yggdrasil och gjorde en brakförlust på cirka 3 miljarder, när Nordea (gamla Nordbanken) beslagtog och sålde vidare hans aktiemajoritet i Nobelindustrier, trots att vare sig Erik Pensers bolag Yggdrasil eller Nobelindustrier var på obestånd.

Efter en lång och envis kamp fick Penser så småningom tillbaka sitt bolag Yggdrasil, men de 3 miljarder kronorna behöll banken.

Ingen svensk affärstidning har hittills uppmärksammat hur det gick till när Börje Ramsbro blev bestulen på sitt företag av en finansman (Håkan Nordquist) under bankkrisen. Denne hade först lurat bankerna på bolagets verkliga värde. Ramsbro fick en krona för sitt företag. Håkan Nordquist som sålde bolaget vidare gjorde en vinst på ca 200 miljoner miljoner kronor.

Familjen Verner och Anita Nilsson har fortfarande inte fått någon upprättelse trots att familjen redan 1981 blev fråntagen all sin egendom på ett felaktigt sätt. Det var den 7 september 1981 som kronofogden Ann-Marie Herne gjorde hembesök i familjens slott och roffade åt sig all utmätningsbar egendom. Företaget försattes sedan i konkurs trots att det inte var på obestånd vilket överskottet vi konkursens slutredovisning visar.

Familjen Verner fick inte bara sitt företag försatt i konkurs på ett felaktigt sätt. Konkursförvaltaren Jan Ertsborn brydde sig inte heller om att tillvarata familjens anspråk när det gällde de momspengar som staten var skyldiga företaget. När det gäller tillgångarna i bolaget översteg tillgångarna skulderna med en halv miljon kronor – trots en otroligt låg värdering.

De momspengar som konkursförvaltaren inte brydde sig om såg paret Nilsson själva till att få tillbaka. Först i juli månad 1988 återbetalades 1,5 miljoner kronor i momsåterbäring. Domstolen hade fastslagit att momspengarna, som med ränta växt till 2.444.175 kronor tillhörde de tidigare ägarna av Persiska Salongen som familjens företag hette. Dessa pengar stals senare av Nordbanken. Familjen har fortfarande inte fått någon som helst upprättelse.

EG-domstolens förstahandsinstans har i en dom den 21 september 2005 i fallet med den misstänkte terroristen Ahmed Yusuf fällt honom. Den finner i sin ordning att EU tillämpar terroristlagstiftningen i samband med försöket att komma åt misstänkta terrorister.

Redan i november 2001 pekade Vita huset ut organisationer och enskilda som finansiärer av terrornätverket al-Quaida. Det är dessa misstänkta terrorister som nu har försatts i tillfällig ekonomisk karantän.

Svensksomaliern Ahmed Yusuf ska stå kvar på FN:s lista över misstänkta terrorister. EU gjorde därför helt rätt när hans tillgångar frystes. Hans mänskliga rättigheter har därför inte kränkts som Dagens Nyheter påstår i en artikel den 23 september 2003. DN tycker också det är märkligt att Ahmed Yusuf ska betala rättegångskostnaderna, vilket blir följden när man förlorar en rättegång i både EG-domstolen och Sverige.

För mig som skriver om finansrättsliga frågor är det helt obegripligt att Dagens Nyheter reagerar mot fastställd dom i EG-domstolen, som på ett utmärkt sätt belyser svårigheterna att komma tillrätta med terrorverksamheten, och samma tidnings flathet att inte reagera alls när 60.000 skötsamma företagare fick sina tillgångar felaktigt beslagtagna under bankkrisen.

I fallet Ahmed Yusuf säger sig den svenska regeringen ändå folkrättsligt bunden av den bannlysning FN verkställde. Den hävdade också att den var förhindrad att agera i det enskilda fallet, eftersom regeringen inte får ingripa i rättskipning och förvaltning.

Men att ingripa i enskilda fall och lägga sig i rättsskipningen var ju precis vad regeringen Bildt med den f d bankministern Bo Lundgren gjorde under bankkrisen. Det var då regeringen tillät krisbankerna att plundra företagare, som man sedan förtalade genom olika register. Även rikspolischefen Sten Heckscher var inblandad i denna smutsiga byk, när det gällde att förtala oskyldiga företagare för de skulle förlora sina tvister i domstol.

Min uppfattning är därför att det snart måste vara dags för pressen att uppmärksamma den förföljelse som sker av svenska företagare, i stället för att ondgöra sig över FN:s försök att komma tillrätta med terrorverksamheten i världen.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida