[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Brev från Bankrättsföreningen
till Justitieministern

BANKRÄTTSFÖRENINGEN
Box 5004, 102 41 Stockholm. Telefon 08-255552

 

 

JUSTITIEDEPARTEMENTET

103 33 STOCKHOLM

 

Att.: Justitieminister Thomas Bodström,

Med anledning av att den olagliga registrering som kraftfullt fördömts av utredarna i boken ”Rikets säkerhet och den personliga integriteten” ( SOU 2002:87 ) yrkar jag att utredarna omgående fortsätter sitt arbete, som fortfarande inte kan betraktas som avslutat.

Den olagliga registreringen pågår fortfarande. Numera i form av bankernas olagliga och kränkande register mot anställda och kunder, som för närvarande cirkulerar i våra domstolar, hos våra myndigheter, och hos polis och åklagare.

Därför yrkar jag att Säkerhetstjänstkommissionen fortsätter sitt uppdrag med att utreda bankernas olika register, som såväl polis och åklagare känner till, men som vare sig föranleder några åtgärder mot upphovsmännen eller något straffansvar.

Detta trots att Europaparlamentets f d talman Nicole Fontaine i starka ordalag fördömer bankernas kränkande register.

För 30 år sedan var det kommunisterna som var socialdemokraternas största fiende. Numera är det företagarna som står i fokus för socialdemokraternas intresse. På något annat sätt kan jag inte tolka regeringens önskan att tillsätta en politisk kommission i stället för en oberoende som nu skall utreda vad som hände under bankkrisen ( 1987 - 1993 ) .

Därför yrkar jag också att den kommission som riksdagen beslutat tillsätta, med anledning av alla de olagligheter som förekom från bankerna under bankkrisen, blir oberoende och inte politisk. Och att utredarna också fokuserar sitt arbete på hur det kunde komma sig att den f d bankministern Bo Lundgren kunde godkänna att många livskraftiga företag fick sina krediter uppsagda under bankkrisen.

Bo Lundgren godkände ju också att hela Sveriges fastighetsbestånd nervärderades med mellan 50 - 70 %, bara för att det skulle bli lättare för krisbankerna att säga upp krediterna för sina kunder, vilket framgår av min bok ”Från bankkris till börskris” ( Bankrättsföreningen, 2003 ) som nyss utkommit.

Fortfarande följer inte våra domstolar de regler som gäller för pantrealisation, varför jag hoppas att bägge dessa utredningar under ledning av opolitiska och oberoende utredare omgående tillsätts, och att domstolarnas roll under bankkrisen också kartläggs.

Stockholm 2003-01-18

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

 

 

   

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida