Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Primitiv processföring - full av personliga påhopp
Av Marie-Anne Olsson  - 11 april 2014

Nu är det dags igen. Stiftelsen Industrifonden och dess ombud verkar bli mer och mer desperata. Istället för att gå till botten med sakfrågorna och presentera bevis tar de till rena personliga påhopp på Börje Ramsbro. (Det beteendet uppvisar även råttan som trängs in i hörnet.) Det enda syftet med det måste ju vara att försöka få Tingsrätten att tro på att Börje är en sanslös rättshaverist. Vi får hoppas att vårt rättssystem fungerar bättre än så och håller sig till fakta.

Och jag undrar hur Näringsdepartementet, som utser Industrifondens styrelse och har det övergripande ansvaret, ställer sig till allt detta? Någon reaktion därifrån har ännu inte setts till.

Hans Bagner har varit igång med samma personliga påhopp redan tidigare i den här processen. Den 4 juli förra året, 2013, skrev jag ett mejl till detta Industrifondens ombud, vilket en tid senare också publicerades på internet, se: Öppet brev till Hans Bagner, MAQS Law Firm

Han hade redan då beklagat sig, observera till Tingsrätten, inte till mig eller till Börje, över att Börje höll på med publicistiska kampanjer mot de stackars misstänkta brottslingarna.

Se citat från aktbilaga 36, punkt 1.1: "Ramsbro har under snart två decennier belastat domstolar och motparter med ett flertal tvister som alla har sitt ursprung i Ramsbros överlåtelse av System 3R-koncernen, dvs aktierna i System 3R Holding och därmed dess dotterbolag, bla. System 3R International, den 3 december 1993. Vidare har Ramsbro bedrivit omfattande publicistiska kampanjer mot bland annat Industrifonden.”


För att bemöta det sista påståendet ännu en gång. Det råkar vara så att det är JAG som går i god för allt publicerat material på denna sida:
Dags för sanningen..

Dessutom vill jag inte kalla det publicistiska kampanjer. Det är mitt sätt att redovisa de fakta jag får fram och kommentera de beteenden dessa fakta ger upphov till. Ska det vara så svårt att få in detta i skallen, käre Hans Bagner? Tror du inte att jag är kapabel att själv sätta mig in i alla brottsliga turer som har förekommit i ”System 3R-affären”, eller vad är det fråga om? Det har tagit tid, det medges, men nog fasen begriper jag vilka storskurkar som har varit i farten. Att du har ställt dig på deras sida är ditt problem. Avbildad: Hans Bagner

Läs vidare: Tvisternas mästare - Lögnernas mästare

Jag får givetvis allt grundmaterial från Börje, vilket är självklart. Det jag skriver bygger på dokumenterade bevis, inte på påhitt från min sida. Men JAG skriver. Varför klankar du då på Börje, och dessutom hos Tingsrätten, om det inte är så att du vill misskreditera just honom? Om du är så störd av ”dessa publicistiska kampanjer”, varför har du inte civilkurage nog att höra av dig direkt till mig? Varför skriver du till Tingsrätten? Ynkligt.

Ungefär hundra aktbilagor senare, alldeles nyligen, upprepar Hans Bagner precis samma sak.

Se citat från aktbilaga 139, punkt 5.1: "Som tidigare nämnts i målet har Ramsbro under två decennier belastat domstolar och motparter med ett flertal tvister som alla har sitt ursprung i Ramsbros överlåtelse av System 3R-koncernen. Parallellt med dessa tvister fortsätter Ramsbro sina omfattande publicistiska kampanjer mot bland annat Industrifonden och Näringsdepartementet."


Ovanstående är egentligen inte ens värt att kommentera, men för tydlighets skull ska jag göra det helt kort. Dessa tvister som Hans Bagner refererar till är inte särskilt många och, framför allt, de skulle inte alls ha ägt rum om hjärnan bakom hela den brottsliga ”System 3R-affären” Håkan Nordquist, och dennes skrupelfrie partner Hans Dirtoft, hade gjort  en ärlig och öppen affär. Då hade allt varit frid och fröjd. Återigen: Börje har aldrig friviligt ”överlåtit” sin företagskoncern. Avbildad: Håkan Nordquist

Håkan Nordquist, Hans Dirtoft, då VD på det halvstatliga Företagskapital AB, samt deras kumpaner hos de krisdrabbade bankerna Sparbanken och Nordbanken hade kunnat göra upp i godo med Börje. Men de valde att lura honom å det grövsta. Skulle då inte Börje vara i sin fulla rätt att göra vad han kan för att ställa misstänkta brottslingar mot väggen? Är inte det en rättighet i Sverige? Avbildad: Hans Dirtoft

Hur kan Hans Bagner ha mage att påstå att det är Börje som har belastat domstolarna? Här skjuter han verkligen sig själv i foten. Det är sig själv han beskriver, skillnaden är bara den att Hans Bagner har belastat domstolar och motparter i ännu längre tid än två decennier, antagligen hela sitt vuxna liv. Han har för länge sen passerat pensionsåldern så det blir många år det.

Det är följande processer som Bagner syftar på:

1.

En tvist med System 3R International AB, med Håkan Nordquist som VD, om bättre rätt till de immateriella rättigheterna. Börjes egna patent och varumärken hade också konfiskerats av Håkan Nordquist & Co. Tingsrätten prövade inte själva frågan i målet men fastställde att det var System 3R Holding AB, hundraprocentigt ägt av Börje, som den 3 december 1993 ägde samtliga immateriella rättigheter, värderade till cirka 42 miljoner kronor.

Redan i denna tvist, 1995-2000, var Hans Bagner inblandad, då som ombud för System 3R International. Rättegången blev en grotesk fars ledd av Håkan Nordquist som bisittare till och påhejare av Hans Bagner och den likasinnade advokaten Olle Flygt. Läs vidare: Sabotage av en rättegång

2. Skadeståndstalan mot Sparbanken Sverige, vilken slutade med skälig förlikning.
3. Håkan Nordquist initierade den tredje processen. Han polisanmälde nämligen Börje för brott mot datalagen för att försöka tysta honom på internet. Ärendet slutade i Högsta domstolen där Börje Ramsbro tog hem segern i ett prejudicerande mål om publicering på internet. Se Högsta domstolens domslut den 12 juni 2001.
4. Skadeståndstalan mot Nordbanken, vilken också slutade med skälig förlikning.
5. Nu är vi alltså inne i ytterligare en process, den mellan Börje och Industrifonden. Att det har dröjt så pass lång tid innan den har kommit till stånd, beror helt enkelt på att det har tagit Börje alla dessa år att få fram den bevisning som behövdes. Se Stämning

Hans Bagner är alltså nu igång igen. Han tar, för Industrifondens räkning, helt ohämmat till lögn på lögn på lögn, lögner om sakfrågor, lögner om Börje. Just nu gör han och kollegan Pontus Ewerlöf vad som helst för att få någon att tro på att Stiftelsen Industrifonden är part i ett förlikningsavtal från år 2000, ett förlikningsavtal som Börje tvingades skriva på under hot om personlig konkurs. Nu är det så att Industrifonden, helt oavsett under vilka omständigheter avtalet skrevs på, inte är part i avtalet. Men Industrifonden gör via sina ombud allt för att försöka omforma historiken kring detta. De försöker desperat vränga till sanningen med syftet inställt på att, istället för att stödja uppfinnare och entreprenörer, knäcka Börje Ramsbro.

Lyssna på detta om advokater

Hur primitiv får processföring egentligen vara? Hur mycket personliga påhopp kan Tingsrätten godta? Hur lågt får en statlig stiftelse sjunka innan Näringsdepartementet reagerar?

Till sist: IPR Forum har frivilligt gjort flera analyser av System 3R-affären. De har skickat över en rad skrivelser till Näringsdepartementet för att få deras kommentarer. Detta har jag också skrivit om tidigare, bl.a. i Ett lamslaget Näringsdepartement

IPR Forum uppmärksammar kränkningar och brott som uppfinnare och entreprenörer råkar ut för. Se IPR Forum.

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Läs vidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog


Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share