[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Blåslampa för fjärde statsmakten
Av Elsie Claeson - Finanstidningen - 7 juni 2001

Medierna måste väckas. De är den fjärde statsmakten, men inser det inte. Svenskarna sover sin socialistiska sömn - Krister Thelin vill skaka liv i vår politiska medvetenhet. Stäm staten när den makten missbrukas!

Bokens titel: Sverige som rättsstat
Författare: Krister Thelin
Förlag: Timbro, 2001

Svenska journalister talar ofta om sig själva som den tredje statsmakten. Men ibland kallas de den fjärde statsmakten.
   Uttrycket "fjärde statsmakten" lär ha myntats av den brittiske politikern Edmund Burke när han i underhuset pekade på pressläktaren och sade:
   "Yonder sits the Fourth estate, and they are more import ant than them all."
   Då utgick han ifrån att den första statsmakten är den lagstiftande, den andra är den verkställande och den tredje är den dömande. Allt enligt Montesquieus maktdelningslära.
   Den fria pressen i en demokratisk rättsstat bildar en tydlig fjärde makt. Utom i Sverige. Den svenska tredje statsmakten är nämligen oklar.
   I Krister Thelins bok Sverige som rättsstat får vi veta varför. Citatet ovan är hämtat ur hans bok.

Titeln antyder att Sveriges status som rättsstat kan diskuteras. Det är just vad lagmannen vid Skånska hovrätten gör. Trots att svenska domare är skygga och ovilliga att delta i den offentliga debatten, har han valt att ta bladet från munnen.
   Han har mycket att säga oss. Thelin är nämligen en ovanlig svensk jurist. Han har vågat ta steget in i politiken. Det har få svenska jurister gjort. 1991-94 var Thelin statssekreterare i justitiedepartementet.
   Han känner väl till politikens makt över rättsväsendet.
   Det är problemet med rättsstaten Sverige. Den dömande makten är ganska maktlös.
   Politikerna i riksdag och regering har inte gett den dömande makten full möjlighet att lagpröva politiska beslut. I Sverige har under efterkrigstiden rått en samsyn kring politikens överhöghet över lagen. Välfärdsstaten har symboliserat rättvisan - inte lagen. Det är ett socialistiskt synsätt, som står i bjärt kontrast till den anglosaxiska, liberala traditionen, där lagen skyddar individen gentemot staten

Sverige har hittills valt den socialistiska vägen, enligt Thelin "ett slags folkhemsk lättvariant av folkdemokratin Östtyskland: Die Partei hat immer recht".
   Men en ändring är på gång, hävdar han. När Sverige gick med i EU 1995 blev EU-rätten en del av svensk lag. Utan att våra politiker riktigt förstod det, blev Sverige över en natt en liberal rättsstat. Inom EU-rätten gäller lagens överhöghet.

Tehlin hävdar att EU-medlemskapet har tvingat fram en debatt om en konstitutionell demokrati där majoritetsbeslut inte är demokratins enda uttrycksform. Domstolsbeslut ska kunna användas för att sätta gränser för politisk makt.
   Därför är avsnittet om maktdelning bokens mest intressanta. Där berörs ett viktigt politiskt problem, som vi svenskar saknar insikt om. Vi är så bedövade av folkhemmets välfärds narkotika att vi inte ser vår maktlöshet som medborgare

Krister Thelin försöker väcka oss ur vår törnrosasömn. Särskilt viktigt är det att medierna vaknar, anser han. Därav kapitlet om medierna och rättsstaten.
   "Den tredje statsmakten i svensk tappning bör inse att den är den fjärde, och handla därefter", sammanfattar Thelin. Medierna är inte medvetna om den "konstitutionella underström" som nu växer sig allt starkare. De rödgröna svenska journalisterna har helt missat EU-rättens konsekvenser för svenskarna.
   "Parlamentarismens majoritetsprimat" och klasskampen styr fortfarande svenska journalisters tänkande. Därför vet vi svenskar så lite om våra möjligheter att stoppa politiskt maktmissbruk. Numera kan vi faktiskt stämma staten med stöd av svensk lag. Utan att ses som rättshaverister.
   Vi behöver fler folkuppviglare. Eftersom medierna har valt att vara statskramare, borde fler jurister bryta tystnaden. Krister Thelin har visat vägen.

Elsie Claeson

FinansTidningen
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida