[Hemsida]


Del 2 - Brottsliga gärningar inom affärslivet

Kuppmakarna "betalde" med den stulna egendomen "3R"

Hans Dirtoft (VD Företagskapital AB 50% ägt av Staten) och Håkan Nordquist organiserade en stöld av mina immateriella rättigheter (patent och varumärken mm). De stulna rättigheterna användas sedan som "betalning" för stölden av det operativa dotterbolaget System 3R International AB (International). De immateriella rättigheterna hade ett marknadsvärde överstigande i vart fall 50 Mkr.

Jag hade träffat en överenskommelse med Hans Dirtoft och Håkan Nordquist om ett delägande i International. Överenskommelsen var att Företagskapital och Håkan Nordquist vardera skulle tillföra 10 Mkr i nytt kapital mot att de vardera erhöll 1/3-dels ägande i dotterbolaget International. Som ensam ägare till moderbolaget System 3R Holding AB (Holding) skulle jag reducera Holdings ägande i International till 1/3. I överenskommelsen ingick att jag via Holding skulle överlämna de immateriella rättigheterna (patent och varumärken) till International utan kostnad och utan royalty.
System 3R-koncernens ägarstruktur 18 juni 1993

Vid tidpunkten för överenskommelsen ägde jag privat de immateriella rättigheterna. I ett introduktionsbrev till banken, dikterat av Håkan Nordquist, bekräftade han att jag ägde de immateriella rättigheterna enligt ett avtal som banken hade reagerat mot, vilket enligt Nordquist inte var något att oroa sig för. Introduktionsbrevet till banken finns att lyssna på genom vidstående klickbar ljudfil. Klicka på bilden.
Ljudfil i text dikterad av Håkan Nordquist.

Överenskommelsen om delägandet bröt Hans Dirtoft och Håkan Nordquist med motiveringen att jag inte kunde tillföra 10 Mkr som de skulle göra. Jag motiverade med att min insats var de immateriella rättigheterna. Hans Dirtoft avfärdade detta med att dessa tillgångar redan ägdes av International, vilket var en lögn. Det finns ett beslut i Stockholms tingsrätta att mitt 100% ägda moderbolag System 3R Holding AB ägde samtliga immateriella rättigheter.

Vad jag inte kände till var att Hans Dirtoft bluffade då han och Håkan Nordquist två dagar innan hade lämnat ett hemligt anbud till banken där de immateriella rättigheterna skulle överföras från dotterbolaget Holding till International vederlagsfritt. Se vidare:
Del 1 – Hemligt anbud

Kuppmakarna bluffade bankerna 
De från mig stulna immateriella rättigheterna, patent och varumärken, åsattes ett symboliskt värde 17.5 Mkr. Efter diverse transaktioner och konstigheter ”köpte” bluffmakarna akterna i International för totalt 3 kr uppdelade i 3 poster. En post på 30.000 aktier tilldelas den avvecklade Stiftelsen Småföretagsfonden för 1 Kr. Dessa transaktioner sker i hemlighet för mig som ägare till Holding som ägde 91% av aktierna i International.

Enligt ett hemligt avtal med bankerna skulle Företagskapital och Håkan Nordquist förvärva samtliga aktier i Holding från mig. Inte en enda aktie har förvärvats, vilket framgår av aktieboken för Holding (fd. 3R Management AB) där det är dotterbolaget International som förvärvat samtliga aktier från mig. Ej heller denna affär har genomförts genom aktieöverlåtelseavtal undertecknat av mig som ägaren. Aktiebok Holding (fd 3R Management)

Trots denna bluff mot mig intygar Hans Dirtoft och Håkan Nordquist till bankerna att de fullföljt villkoren i det hemliga avtalet. Verkligheten är att Företagskapital och Håkan Nordquist inte har förvärvat en enda aktie i vare sig Holding eller International utan allt är kapat och stulet. De kan inte uppvisa vare sig köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal.

Ett resultat av kuppmakarnas stöld
Hela ”System 3R-affären” är ett resultat av en serie brottsliga gärningar, från Håkan Nordquist och Hans Dirtoft, som lyckades manipulera några bankdirektörer som blundade för banklagstiftningen.

  • Deras kupp tillhör den ljusskygga gruppen av civilingenjörer och civilekonomer, som har egenskaper som påminner om den utpräglade psykopaten.
  • De visar inga gränser för sin girighet och slughet för att gagna sig själv och de sina.
  • De brister i etik, moral och samhällsansvar.
  • De har tillgång till likasinnade inom advokatkåren, som mot feta arvoden producerar  lögner, kränkningar och förtal för att få offret på fall d.v.s. motparten. Metoden "Kill the Inventor" tillämpas.

Jag räds inte att lyfta fram dessa ljusskygga vänskapskorrumperade och samhällsfientliga  akademiker, vilka har som enda intresse att på falska grunder göra klippet på vad andra skapat och utvecklat.

Förhoppningsvis kan min redovisning öppna ögonen för dessa oärliga kuppmakare, som ofta uppträder i grupp för att nå sina mål. Detta har jag själv fått erfara, vilket kommer ytterligare att visas i följande avsnitt.

Börje Ramsbro
Grundare och f.d. ägare till System 3R-koncernen

Till  innehållsförteckning:
Brottsliga gärningar inom affärslivet

Tack besöket och välkommen åter!
 Hemsida