Brev och mejl: Se nedan

Bouppteckning efter Håkan Nordquist - 97 miljoner kronor

Med en fejkad värdering, stulna patent och varumärken, avancerad skatteplanering, lögner och åter lögner, kapade Håkan Nordquist System 3R-koncernen utan att investera en (1) krona. Detta är facit som gav över 150 miljoner i exitvinst några år senare, varav de tre sönerna, Henrik, Johan och Nicholas, direkt förärades med 50 Mkr. Avbildad: Håkan Nordquist.
Håkan Nordquists skatteplanering resulterade i en tvist med skattemyndigheten och i detta sammanhang tvingades han att hålla sig till sanningen vad gällde mitt ägande och inflytande. I ett brev till Kammarrätten i Stockholms län avslöjades kapningen, citat:

Bolaget har inte uttalat att Börje Ramsbro skulle ha fråntagits det bestämmande inflytandet i 3R i och med avtalet den 3 december 1993 (avtal I)

Avslutning

Vid årsskiftet var Börje Ramsbro alltjämt ägare med rätt att kalla till och rösta på bolagsstämma när helst han så önskade. Han hade alltjämt rätt till utdelning på aktierna. Avtalen den 3 december 1993 (avtal II) tillkom på bankens initiativ osv.

Efter den 3 december 1993 finns det vare sig köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal tecknade med mig som ägaren till System 3R-koncernen och därmed bekräftade Håkan Nordquist själv den fullbordade kapningen, som gjort efterlevande till mångmiljonärer.

Några månader före Håkan Nordquists bortgång skickade jag en sista hälsning och samtidigt påminde om den obetalda fakturan. Fakturan gällde den aktiepost som han tilldelade - "Familjen Nordquist genom helägt bolag" -  den 28 januari 1994 för 1 kr, medan jag fortfarande var ägaren till System 3R-koncernen. Den ersättning jag begär gäller det bokförda värdet för aktuell aktiepost i System 3R, som inte kan vara kontroversiellt. Det gäller ett värde som han själv fastställt enligt årsredovisning 1993 för System 3R Holding AB, i sin roll som VD och för min räkning som ägaren.

Det är således en fråga om ett retroaktivt förvärv som Håkan Nordquist efterlevande får ta ansvaret för.

Att döma av bouppteckningen finns det omfattande tillgångar: för Håkan Nordquists del 67.552.050 kr och för hustru Irina 29.941.110 kronor. Totalt 97.493.160 kronor. Se: Utdrag bouppteckning.

Min faktura från den 20 juni 2006 löper med dröjsmålsränta enligt lag efter första förfallodagen. Fakturans belopp 8.851.500 kronor plus dröjsmålsränta ryms väl inom Håkan Nordquists efterlämnade tillgångar.

Sonen Johan Nordquist står för bouppgivarens försäkran lämnad den 21 januari 2024. Det skall noteras att Johan Nordquist var delaktig i Håkan Nordquist kapning varför han manas ta sitt ansvar när det nu finns fakta som styrker att det aldrig har gjorts något giltigt förvärv.  Ifrågasätts denna uppfattning finns fakta och bevismaterial under rubriken: Bulvaner och hälare på Visinge Gård.

Det är nu upp till dödsboet att reglera fakturan och gå vidare.

Stockholm den 23 mars 2024

Börje Ramsbro
Grundare och fd. ägare till System 3R-koncernen.


Brev och mejl:
2024-02-06 Brev till Håkan Nordquist efterlevande. Irina, Henrik, Johan och Maria.
2024-03-24 Mail till Johan Nordquist ang. bouppteckning


Tack för besöket och välkommen åter!