[Hemsida] [Skicka vykort]


Den svenska skuldbördan
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 17 jan. 2015

Över hundratusen svenskar lever på existensminimum och är sedan ett kvarts sekel fast i Kronofogdens register. De så kallade evighetsgäldenärerna, blir fler och fler. De utgörs bland annat av många som hamnat där genom de svenska bankernas återkommande obeståndssituation. Både under den förra bankkrisen 1987 - 1993 och under denna globala bankkris som startade 2007.

Vad det handlar om, enligt Lena Pettersson Sveriges Television, som i en artikel (SVT 2015-01-12) är hur man äntligen skall komma till rätta med denna fråga. Saken är redan tidigare utredd, men fortfarande inte åtgärdad. Kronofogden som tvingas försöka verkställa alla inkommande mål - och är numera positiv till att dessa skulder skrivs av.

Politikerna har ännu inte reagerat, trots alla remisser till riksdagen i denna fråga, och alla artiklar och böcker jag själv publicerat, där jag redogjort för vad som har hänt med Sveriges ekonomi under hela denna period och hur bankkunderna orättfärdigt har drabbats av bankernas uppsägning av krediter.

Det är en växande grupp människor - som bland annat genom storbankernas vårdslösa kredithantering, allmänheten och företagen nu får betala - för den skada som bankerna vållat. Bankerna har hittills gått helt fria för hur de behandlar sina kunder under denna period. Den svenska staten har under hela denna tid reservationslöst stöttat storbankerna och bidragit med både ekonomiska bidrag, generösa kreditlöften till bankerna och genom att överta en del av bankernas krediter. Det har skett i statens och bankernas egna olika "skräpkreditföretag".

Det är nog bara Bankrättsföreningen och Sveriges bankkunders Riksförbund som under hela denna period genom att polisanmäla och försöka få till stånd straffrättsliga åtgärder mot de banker som har syndat - försöka ställa bankerna till svars för vad de ställt till med - utan att vare sig riksåklagaren eller polisen har reagerat med vare sig någon ordentlig förundersökning eller åtal för de olika anmälningar som vi lämnat in.

Överskuldsättningen beräknas kosta samhället 30-50 miljarder kronor om året, enligt Kronofogden. Det är notan för den ohälsa som drabbar bankernas offer och andra skuldsatta. De är mer stressade, arbetar mindre och är mer sjuka än folk i allmänhet. Det är också fler i denna grupp som tar livet av sig. Allt detta påverkar också familjen runt omkring.

Skuldsanering hjälper en del, men inte alla. Många orkar inte ge sig in i den processen och en tredjedel av de som söker skuldsanering får det inte beviljat. SVT har frågat Kronofogden hur många som befunnit sig i myndighetens register i tjugo år eller mer. 2010 var denna siffra 86.042 personer som har stigit till 101.872 personer år 2013.

Borde inte det vara tillräcklig anledning för vår nya regering att omedelbart reagera och se till att bankkunderna och alla som helt ofrivilligt hamnar i Kronofogdens register får någon form av upprättelse, när bankernas egna bonusar hela tiden tenderar att öka ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Sveriges Bankkunders Riksförbund


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida