[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Att köpa grisen i säcken
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 18 aug. 2007

De amerikanska bankerna har tjänat grova pengar på att sälja bostadslån till arbetslösa och fattiga. Dessa högrisklån, så kallade ”subprime mortages” , har sedan blandats med mer säkrare papper och sålts vidare till andra placerare över hela världen.

Nu har verkligheten hunnit ifatt många av bolånebankerna i USA. Flera stora amerikanska banker har redan gått i konkurs. De senaste veckorna har ett amerikanskt bolåneföretag om dagen gått i konkurs.

Den 16 augusti 2006 sänkte Kreditvärderingsinstitutet Moody´s kreditbetyget för Countrywide Financial, USA:s största bolåneinstitut. Nedgraderingen beror på att Countrywide var tvingade att erkänna att de till fullo utnyttjat kreditfaciliteten på 11,5 miljarder dollar till följd av begränsningar i bankens möjligheter att få tillgång till såväl säkra som osäkra krediter.

Wall Streets analytiker har tidigare sett Countrywide som en av bolånemarknadens mest solida aktörer. Men även Merry Lynch har tappat tron på institutet och hänvisar till paniken på marknaden som inte vill lägga sig, trots centralbankens omfattande räddningsaktioner, där man pumpat in friskt kapital.

EU-kommissionen ska nu utreda vilken roll de olika kreditvärderingsinstitueten spelat i subprimelånekarusellen i USA, eftersom man sålt många av de riskabla högrisklånen vidare till Europeiska banker. Många anser att den amerikanska subprimemarknaden inte skulle ha vuxit i den omfattningen om de inte hade varit för en del institut gett alltför fördelaktiga kreditvärderingar.

För övrigt är den amerikanska ekonomin är i uselt skick. Utan dramatiska åtgärder kommer det bara att bli värre. Den amerikanska riksrevisorn Dan Walker anser att om ingenting görs i en nära framtid kommer hela den amerikanska statsbudgeten att gå åt för att täcka alla hål i budgeten. Han poängterar politikernas oförmåga att se problemen och göra någonting åt dem.

Lånekrisen liknar krascherna från 1987 (som i sin tur orsakade den svenska bankkrisen 1987 – 1993, och börskrisen år 2000). Som jag redan tidigare redogjort för har den europeiska centralbankschefen Jean Claude Trichet tvingats pumpa in pengar och även den amerikanska centralbanken Federal Reserve har valt att låna ut pengar för att stötta kreditmarknaden.

Kreditkrisen har även sänkt den svenska kronan. Kronan har tappat mot de flesta andra valutor under den senaste tidens finansiella oro. Att kronan har försvagats mer än euron beror delvis på att svängningarna vid Stockholmsbörsen är större än på andra håll. Torsdagen den 16 augusti föll kronan åter. Nu är den svenska kronan nere på sin hittills svagaste nivå hittills i år, samtidigt som hela årets börsuppgång är utraderad.

Dagens bankkris påminner mycket om vad som hände under denna förra bankkrisen i Sverige. Ingen verkar veta vad man köper eller säljer. Man köper ”grisen i säcken” utan tanke på framtida konsekvenser. Därför är jag mycket tveksam till centralbankschefernas inhopp på marknaden genom att spä på med kapital som man riskerar att förlora, om man inte gör någon ordentlig kreditprövning, innan utbetalningarna.

Den fortsatta oron på kreditmarknaden gör att allt fler investerare tvingas att sälja aktier i takt med att kurserna faller. Många talar om en urskillningslös utförsäljning. Fondförvaltare som står på plus säljer allt vad de kan för att inte halka ner i förlust. Börsen fortsätter att rasa och många småsparare tvingas se hur fondkapitalet krymper och aktierna minskar i värde. Risken är stor att börsturbulensen vi nu ser håller i sig ett tag.

Bara de riktigt starka aktörerna passar på att köpa på sig ytterligare aktier. Wallenbergs Investor har under den senaste tiden köpt 14,5 miljoner aktier i husbanken S-E-B och ökar därmed rösterna till över 20 procent i banken. Vill man summera den nuvarande krisen i ett svenskt perspektiv är det lätt att se att de som tjänar på krisen. De är de allt starkare finansiella aktörerna som precis som under Kreugerkrashen och bankkrisen utnyttjar sin ekonomiska maktställning för att ytterligare stärka sin makt.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida