[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Lita inte på bankens garantier
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 12 okt. 2006

Nu hårdsäljer bankerna garantisparande, på samma sätt som man tidigare lovade säkra lån till de bankkunder som kunde skaffa fram externa bankgarantier för sina lån i banken.

Det har redan visat sig att banken kan säga upp bankgarantier mot kunden direkt, även om bankkunden alltid skött sina amorteringar och räntebetalningar och trots att det inte är kunden, utan någon annan som ställt ut bankgarantin och således är återbetalningsskyldig till banken, om nu inte bankkunden inte skulle klara av sina åtaganden.

Ett sådant förfarande som borde vara en juridisk omöjlighet, hindrar inte banken att säga upp bankgarantier direkt mot bankkunden, om de själva utan att behöva ta reda på de verkliga omständigheterna, anser att säkerheterna har försämrats.

Svenska domstolar, som av någon outgrundlig anledning oftast försvarar bankernas intressen, vilka fel som än begåtts reagerar inte ens till förmån för bankkunderna när sådana mål prövas i rätten.

Ordet ”garantisparande” som borde innebära inte att man ökar sitt sparande och inte riskerar det insatta kapitalet är inte heller något säkert sparande. I dag är aktieobligationer är ett sådan populärt garantisparande som innefattar mer än 100 miljarder i sparat kapital, som fortfarande lockar till sig många kunder. Inte heller detta sparande är riskfritt. Granskar man det finstilta i bankens erbjudande noga, är det inte ens säkert att man kan få tillbaka sitt insatta kapital, när spartiden är slut.

För den som skaffat bankgaranti, men ändå får sina lån uppsagda av banken, blir resultatet ofta katastrofalt. De kan tvingas belåna alla sina tillgångar och gå från hus och hem för att kunna återbetala lånet i förtid till banken. Detta trots att det är den som utställt garantin, som är betalningsskyldig, och har en fordran på kunden och inte banken.

Därför borde det vara en omöjlighet, för den bankkund som hela tiden sköter sina förpliktelser, att få bankgarantin uppsagd. Upplägget med ett säkert sparande som bara stiger utan att spararen behöver ta några risker kostar ofta både mer än det smakar och är heller inte lika säkert som bankerna påstår i reklamen.

Vad jag därför efterlyser är fungerande domstolar och kontrollerande myndigheter i Sverige som kan försvara bankkundernas intressen. I dag har bankerna både bra och dåliga garantiprodukter. Men ordet ”garanti” borde inte få användas när garantin inte gäller och den som köper produkten riskerar att förlora i stället för att få valuta för pengarna.

För den som köper vilken annan vara som helst betyder ju garantin att man får full ersättning om produkten inte uppfyller kraven eller om den är skadad.

Varför har betyder bankens garantier inte samma sak ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida