[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Bedrövlig bevisprövning
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 5 juni 2006

Vad som hände under den svenska bankkrisen 1987 – 1993 var att bankerna ostraffat, utan någon som helst bevisprövning i domstol, kunde försätta 60.000 skötsamma företag i konkurs och beslagta deras tillgångar, bara för att krisbankerna var på obestånd.

Det är det ekonomiska resultatet av dessa kränkande och olagliga övergrepp som vi ser i dag. Arbetslösheten stiger. Den svenska ekonomin försämras, utan att politikerna säger sig förstå varför. Efter bankkrisen verkar snarare våra svenska myndigheter ha fått blodad tand genom krisbankernas kränkande och olagliga agerande mot sina kunder. De har förstått hur lätt det är att göra sig av med företagare, som man av någon anledning vill bli av med.

Själv är jag skrämd över hur laboratorieföretaget Medanalys och dess ägare Lennart Ransnäs blivit behandlade av våra myndigheter. Med buller och bång och TV påpassligt närvarande stormade Socialstyrelsens Margareta Unander in på Ransnäs företag i mars 1995 och beslagtog all utrustning. Bolaget som inte kunde verka utan sin utrustning tvingades upphöra med all provtagningsverksamhet. När brottsmisstanken avskrevs mot Lennart Ransnäs hade företaget för länge sedan gått i konkurs.

Utan något som helst fog eller rättslig prövning, anklagades Ransnäs för att ha fabricerat tusentals felaktiga analyser. Socialstyrelsens dåvarande chef Claes Örtendahl talade om läkarnas girighet. Tusentals patienter blev oroliga över att de kunde ha fått fel provsvar.

Vad som utgjorde bakgrunden till denna razzia är det fortfarande inte många som vet. Landstingens laboratorier som var vana vid monopol hade fått en ny konkurrent genom företaget Medanalys. Det tålde man inte. Man ville därför snarast möjligt sätta konkurrenten på plats.

Läkaren Lennart Ransnäs hade sett möjligheten att förbättra den svenska vården när laboratoriemarknaden, som var värd 6 miljarder, öppnades för konkurrens. Ransnäs hade jämfört prisbilden mellan svenska och utländska laboratorier. De svenska låg många hundra procent över. Ransnäs, som arbetat som gästprofessor i USA, startade en säkrare, effektivare och snabbare provtagning. Han passade samtidigt på att halvera priserna.

Därför gjorde Socialstyrelsen som bankerna under bankkrisen, när bankerna förtalade sina kunder i olika ”svarta listor” som man skickade till domstolar, polis och åklagare för att lättare och utan att straffas kunna lägga beslag på företagens tillgångar och säga upp krediter.

Socialstyrelsen drog igång en förtalsstorm av sällan skådat slag mot Medanalys. Det gjorde man genom att utan några som helst bevis påstå att läkarna skickar in felaktigt märka provtagningar. Efteråt har alla anklagelser mot Lennart Ransnäs visat sig vara helt ogrundade. På Socialstyrelsen, vars uppgift är att granska hur den svenska sjukvården sköts, är fortfarande de skyldiga till dessa brutala övergrepp ostraffade.

I likhet med vad som hände under bankkrisen, blev följden en segdragen process i våra domstolar. Efter fem års tvistande blev resultatet bara att Ransnäs lyckades få behålla sin läkarlegitimation, medan chefen för Socialstyrelsens regionala tillsyningsenhet Margareta Unander i stället för fängelsestraff fick lämna sin tjänst. Hon fick i stället ett annat statligt uppdrag, plus ett guldkantat avgångsvederlag på 2,5 miljoner kronor.

Unander avgick med ledningens goda minne. Socialstyrelsen stödjer fortfarande sin chef och hävdar att hon inte gjort fel. Däremot har det blivit omöjligt för henne att verka i Göteborg, eftersom denna affär förföljde henne i tid och otid.

Efter 10 års tvistande i våra domstolar har Ransnäs fortfarande inte fått sin sak ordentligt prövad i rätten. Medan Konkursförvaltaren som hade ett ursprungligt krav på staten på 149 miljoner nu gått med på förlikning och accepterat att staten bara betalar 30 miljoner till konkursboet för den stora skadan man orsakade alldeles i onödan.

Ransnäs liv har slagits i spillror. Han är sedan flera år sjukskriven på grund av hjärtbesvär. Hittills inte fått någon ersättning alls. Han är också upprörd över att förlikning har skett med konkursboet bakom ryggen på honom själv.

Lennart Ransnäs har väldigt svårt att begripa att Justitiekanslern, som skall vara en objektiv statlig myndighet, väljer att betala till en av två parter som sitter i samma båt, och inte ens hör av sig till den andra parten vars karriär och liv blivit förstört genom Socialstyrelsens rättsvidriga agerande.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida