[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


När utreds den svenska bankskandalen?
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 29 maj 2006

Det finns stora olikheter i den juridiska handläggningen USA:s Enronskandal och de rättsliga konsekvenserna för alla inblandade i den politiska hanteringen av den svenska bankkrisen 1987 – 1993.

Trots att bägge skandalerna fick stora ekonomiska konsekvenser för dem som drabbades har de redan bevisat skyldiga banktjänstemännen, i styrelsen och ledning för krisbankerna gått helt fria i Sverige, medan de skyldiga i ledningen för Enron i USA redan hunnit dömas av domstol och förklarats skyldiga.

Vad var det då för brott som de svenska bankerna gjorde sig skyldiga till under bankkrisen ? På samma sätt som i Enron-affären, blåstes de svenska krisbankernas balansräkningar upp med hjälp av generösa och orealistiska uppskattningar om framtida fastighetsvärderingar.

Vad som skedde i Sverige, redan 10 år innan Enron-skandalen, var således betydligt grövre ekonomiska brott som avser grova ekonomiska bedrägerier, insideshandel, sammansvärjning mot bankkunderna som ännu inte blivit ordentligt utredda, trots att Sveriges Riksdag redan beslutat om att verkställa en oberoende utredning vad det var som skedde under bankkrisen.

Under bankkrisen begicks allvarliga ekonomiska brott då de svenska krisbankerna tilläts av den borgerliga statsministern Carl Bildt och bankministern Bo Lundgren, förtala och försätta skötsamma företagare i en obeståndssituation, trots att det var bankerna som var på obestånd. Denna kris har fått långt större ekonomiska konsekvenser för Sverige som land än vad de flesta kan föreställa sig.

I Enronfallet dömdes VD och ordförande för att ha lurat alla bolagets aktieägare med hjälp av kreativ bokföring. Bolaget gick i konkurs. De 21.000 anställda förlorade sina jobb. Under bankkrisen kunde bankerna obehindrat bedriva verksamhet trots att de var på obestånd. I stället försattes 60.000 skötsamma företagare i konkurs. 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet. Dagens stora arbetslöshet skulle inte varit något problem, om man inte medvetet hade offrat företagen för att rädda bankerna.

Den fråga som jag ställer till dagens politiker är därför varför man vägrar att de oskyldigt drabbade företagen upprättelse, när det redan finns full bevisning för vad som skedde ? Det räcker med att granska bankernas fiktiva bokföring under denna period och jämföra med det faktiska utfallet.

Hur bankerna behandlar sina kunder, har författaren Lars Ohlson och jag själv hittills skrivit fyra böcker vardera, utan att politikerna reagerar hur bankkunderna behandlades i Sverige under bankkrisen och fortfarande behandlas av bankerna. Det räcker tydligen inte. Nu måste politikerna själva agera, genom att följa riksdagens beslut och börja utreda Sveriges genom tidernas största rättsskandal ordentligt.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida