[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Nepotism
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 17 mars 2006

Det har sina risker att utse en politiker utan någon större affärsvana till chef för ett statligt bolag. Det fick Systembolaget erfara, sedan Göran Perssons älskarinna Anitra Steen utsågs som chef för det statliga bolaget, med större lön än självaste statsministern.

Sedan dess har det blåst ordentligt kring Systembolaget, som skakats av tidernas största mutskandal. Att Anitra Steen inte redan avskedats beror nog på att man passade på att utse socialdemokraternas samarbetspartner och Perssons kompis, den gamle centerledaren Olof Johansson som ordförande i Systembolaget. Och att statsministern numera skilt sig och gift om sig med Anitra Steen.

Efter ett antal stora rättsprocesser har många av cheferna för Systemet redan fått avsked på grått papper. Kvar i bolaget sitter både Anitra Steen och Göran Perssons gode vän Olof Johansson, i orubbat bo. Det spelar ingen roll hur mycket det blåser. Nu har det även utfärdats stormvarning kring Anitra Steens VD – pension, som strider mot statliga regleringar. Man undersöker möjligheten att omförhandla avtalet, eftersom Anitra Steens pensionsavtal dessutom strider mot regeringens riktlinjer.

Anitra Steens pensionsavtal kostar skattebetalarna 24 miljoner kronor. Om även hennes lön och andra förmåner räknas in blir kostnaden enligt tidningen Affärsvärlden 55 miljoner kronor i avgångsvederlag för en VD, vars enda uppdrag inom ramen för det statliga svenska alkoholmonopolet bara består i att försöka minska alkoholförsäljningen i Sverige.

Den nepotism som förekommer inom socialdemokratin visar att makten i Sverige är ensidigt S-märkt. Socialdemokraterna som kontrollerat regeringsmakten i 65 av de senaste 74 åren, har också placerat sina partikamrater och släktingar på de viktigaste statliga posterna i samhället. Genom detta förfaringssätt får staten inte de bästa cheferna. Urvalet blir starkt begränsat.

Enligt Systembolagets ordförande Johansson är Anitra Steens avtal – med 70 procent av lönen i livslång pension – ”vansinnigt” men går inte att omförhandla. Den fråga som man ställer sig är då hur ett sådant vansinnigt avtal kunde utformas från början, med den ringa kompetens som Anitra Steen har i affärssammanhang.

Hur ser då pensionerna ut för övriga ministrar ? Om socialdemokraterna förlorar makten i samband med valet 2006, behöver ingen av ministrarna känna sig lottlösa. De 22 ministrarna får dela på närmare 100 miljoner kronor. Mest av alla får den yngsta ministern, Ulrica Messing, 38: Hon är garanterad närmare 16 miljoner kronor.

Självklart blir vanligt folk förbannade när dom hör om de villkor som både politiker och ombudsmän skaffat sig själva. Miljonerna till ministrarna betalas ut innan de har fyllt 65 år. 10 av de 22 ministrarna i den nuvarande regeringen uppfyller dessutom kraven ”för den stora fallskärmen”, och är berättigade den s k statsrådspensionen.

Att någonting är fel i Systemet verkar socialisterna ta med ro. Statsministerns fru kan lugnt fortsätta att kvittera ut en lön på drygt 1,9 miljoner kronor från Systembolaget, utan att någon försöker peta bort henne.

Folkhälsominister Morgan Johansson reagerade inte ens över att Anitra Steens pensionsvillkor på ett uppenbart sätt stred mot regeringens riktlinjer, när frågan var uppe till diskussion i Systembolagets styrelse år 2005.

Däremot såg Anitra Steen och Olof Johansson till att landets pensionärer fick dra åt svångremmen ordentligt 1995, när Johansson var partiordförande för Centern och Anitra budgetansvarig statssekreterare för socialdemokraterna. Ett samarbete som ledde till att Göran Persson och Olof Johansson blev goda vänner och att alla landets pensionärer fick betydligt sämre pensionsvillkor än vad de kunde ana.

Så ser socialisternas politik ut. Genom att berika sig själva på andras bekostnad, blir landets ekonomi allt sämre. Frågan som jag ställer mig är därför när svenska folket kommer att sluta rösta socialistiskt ? Det blir nog när folket börjar upptäcka vilken nepotism som sedan lång tid tillbaka härskar i landet. Och vad denna nepotism kostar landet i onödiga utgifter.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida