[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Makten över våra liv
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 27 februari 2006

Sverige har världens högsta skatter. I dag utgör det det största hindret för svenskarnas frihet. Vi har överlämnat våra liv åt politikernas godtycke. Därför förmår vi inte längre själva styra över vår egen vardag.

Sverige har hamnat i den återvändsgränd som författaren och filosofen Ayn Rand varnar för i sina böcker. Den politiska majoriteten i landet gör vad den behagar mot sin nästa, så länge deras grupp är större än din egen. Rätten till egendom och ägande har försvagats. De höga skatterna gör att svenskarna snart inte kan leva på sin lön. Den socialistiska majoriteten i Sverige har vänt ut och in på på sina moraliska uppsåt och växlat från sin roll som beskyddare till människans fiende.

Det hela började under den framrullande vänstervågen under 70-talet. Fackföreningarna ville socialisera hela det svenska näringslivet. Målsättningen var att föra över ägandet av det privata näringslivet till fackligt styrda löntagarfonder. Löntagarfondernas infördes trots häftiga protester från alla företagare, som numera består av en krympande minoritet av väljarkåren . Först efter en lång politisk kamp försvann fonderna. Då hade redan företagarna fått nog av höga skatter och socialistisk ideologi. Ända sedan 70-talet har företagsamheten drastiskt minskat i Sverige.

Genomsnittssvensken betalar 6,7 miljoner kronor i skatt under sin livstid. Av det går 1,2 miljoner till andra. Det visar tydligt att Sverige har alldeles för höga skatter. I dag står var femte svensk i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden och försörjs av dem som arbetar.

Skatten på arbete står för två tredjedelar av alla skatter. I dag tvingas varje svensk betala in mer än 60 procent av sin lön till Skatteverket varje månad. Kostnaderna döljs genom indirekta skatter och syns därför inte i lönekuvertet.

Sveriges välstånd har byggts upp av entreprenörer och företagare. Under de senaste 40 åren har företagsklimatet drastiskt försämrats i landet. Majoriteten av storföretagen har redan sålts till utlandet. De medelstora företagen har försvunnit. De småföretag som finns kvar i svensk ägo tvingas ägna orimlig tid åt att tillsammans med revisorer och rådgivare skall sätta sig in i alla nya skatteregler som drabbar företagen.

Socialisterna har fortfarande inte förstått att sänkta inkomstskatter leder till fler jobb och minskad arbetslöshet. Genom att skatteuttaget är högst i världen måste också de närmast konfiskatoriska inkomstskatterna vara höga, även för dem med låga inkomster. Utmärkande för det svenska skattesystemet är att personer med låga inkomster beskattas hårdare än i andra länder. De flesta ekonomer är överens om att alltför höga inkomstskatter är skadliga för både ekonomin och företagsamheten. Ändå vill man inte minska på skatterna.

I Sverige är det både allmänheten och företagare som drabbas. Skötsamma entreprenörer och företagare fick sina tillgångar beslagtagna under bankkrisen, när bankernas är på obestånd. För några år sedan lade politikerna beslag på 258 miljarder av pensionärernas pengar. Villaägare tvingas i dag betala både en fastighetsskatt och en förmögenhetsskatt på sina hus som i många fall är lika stor som deras pension. Företagare som sparar kapital i sina bolag för att expandera sin verksamhet straffbeskattas, för att de har för mycket kapital i sina bolag.

Hur illa det kan gått för de stater där människorna utan motstånd gett politikerna fritt spelrum, framgår av de totalitära stater där kommunister och nazisterna fått bestämma allt. Om ingenting görs snart, är Sverige på väg mot en sådan utveckling.

Först när de politiska systemen i andra länder i deras omgivning hotats eller erövrats, har de tvingats ta upp kampen för friheten i dessa länder där invånarna givit politikerna för stort spelrum, och befria dem från deras förtryckare.

Det är dags att ta avstånd mot dem som hävdar att det är samhället och inte enskilda som måste äga produktionsmedlen. Vad socialisterna i själva verket menar är att det samhället också måste få äga intellektet. När skall vi betraktas som tillräckligt kompetenta att få bestämma över våra egna liv ?

Den svenska drömmen om att hitta medelvägen mellan socialismen och kapitalismen har kraschat. Medan den svenska socialismen tillåts leva sitt eget liv dör Sveriges framtid. Därför är det bråttom att få till stånd en ideologisk diskussion, som tillvaratar den enskilda människans intressen och försvarar de mänskliga rättigheterna i vårt eget land.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida