[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Rättslösa företagare
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 16 februari 2006

Efter den svenska bankkrisen 1987 – 1993 skapas det alldeles för få företag i Sverige.
I dag befinner sig drygt en miljon arbetsföra svenskar utan något arbete. När utredaren i Landsorganisationen (LO) Jan Edling ville redovisa detta skrämmande faktum 2005, tvingades han lämna LO. Sanningen var för obekväm.


Alldeles för få känner till hur företagare behandlas av bankerna, myndigheter och politikerna i dagens Sverige. Därför är det heller inga politikerna som föreslår några kraftfulla ändringar för att skydda företagsamheten i landet.

Jag har redan berättat om hur krisbankerna före, under och efter bankkrisen ostraffat tilläts att förtala och kränka fristående företagare i olika register, där många entreprenörer som aldrig dömts för några brott utpekas som banditer och skurkar – tillsammans med verkliga skurkar – för att registren skall bli trovärdiga. Jag har också talat om hur socialistiska politiker bär sig åt för att spärra in politiskt oppositionella på sinnesjukhus på obestämd tid, där de systematiskt drogas ner tills de riskerar avlida.

Trots alla mina artiklar och mina 4 böcker i dessa ämnen, är det fortfarande inte många som känner till att så många som 60.000 skötsamma företagare och 400.000 arbetstagare kastades ut i permanent arbetslöshet när politikerna (Bo Lundgren och Carl Bildt) tillät bankerna att plundra entreprenörer och företagare under bankkrisen.

Men det är inte bara bankerna som tillåts förfölja företagare. Ett flertal företag har tvingats i konkurs när Skatteverket har upptaxerat dem. Trots att deras ärenden inte har avgjorts i domstol har de inte fått anstånd med betalningen. – Reglerna måste därför ändras innan fler företag drabbas, säger Elisabeth Sjödén som är chefjurist på Skattebetalarna.

Hur svårt det är att driva processer mot Skatteverket framgår av fallet med Kicki Igelström som drev pizzeria i Sälen. Efter en revision ansåg Skatteverket att företaget inte hade redovisat alla inkomster. Igelström blev sköntaxerad med 2,1 miljoner kronor. Beslutet överklagades. Och när Kammarrätten hade dömt i målet sänktes beloppet till 235.000 kronor.
Även detta belopp var för högt, varför ärendet nu har överklagats till Regeringsrätten.

Eftersom skattemål inte avgörs inom en rimlig tid, och det är den anklagade som har hela bevisbördan i skattemål, tvingades Kicki Igelström sälja huset och flytta från Sälen. Företaget hon drev gick i konkurs alldeles i onödan.

En annan som oförskyllt drabbades på detta sätt var företagaren Vera Efron. Skatteverket hade på helt godtyckliga grunder underkänt en mängd avdrag i hennes bolag och dessutom påfört skattetillägg. Även i detta fall blev konkursen oundviklig. Efteråt skrev Vera Efron boken ”Aktiebolaget Rysk Roulette” där hon jämför tjänstemännen på Skattemyndigheten med KGB i det gamla Sovjetunionen.

Med en sådan omild behandling av entreprenörer och företagare är det inte underligt att företagsamheten stadigt minskar i landet. När dessutom den socialdemokratiska partisekreteraren Marita Ulvskog lägger lök på laxen, genom att påstå att det är företagen som ”investeringsstrejkar” för att åstadkomma maktskiftet i samband med riksdagsvalet hösten 2006, förstår man hur långt det har gått i det socialistiska Sverige.

Själv har jag i min egenskap av ordförande i de två största oberoende organisationerna som företräder bankkunderna (Bankrättsföreningen och Sveriges Bankkunders Riksförbund) riktat svidande kritik mot både bankerna och svenska regeringar för hur företagarna behandlas av både banker och staten.

Nu riktas också allvarlig kritik mot Skatteverket för hur de behandlar företagare – från missnöjda entreprenörer och företagare. Kritik kommer också från Mikael Wokander, som arbetat på Skatteverket i 37 år och sett allt elände inifrån. Även han har skrivit en bok om hur illa företagare behandlas (Skattmasens manifest) .

Svensk ekonomi står nu inför stora utmaningar. Kommer staten att fortsätta den socialistiska linjen – som betraktar företagare som motståndare – riskerar den svenska ekonomin att dräneras ytterligare.

Den fråga som jag måste ställa är när politikerna tänker lära sig att företag investerar för att få avkastning och lönsamhet. Är näringsklimatet är för dåligt så upphör investeringarna. När svenska folket dessutom brandskattas och företagarna är rättslösa, har landet heller inte några stora möjligheter att behålla vare sig de stora eller små företagen inom landet.

Mats Lönnerblad

Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt

 

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida