[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Brott mot mänskligheten
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 15 februari 2006

Det var utgivaren Julius Streicher som inledde förföljelsen av judar, redan före det andra världskriget, när Tyskland fortfarande var en demokrati. Det skedde i den famösa antisemitiska veckotidningen Der Stürmer som påbörjade sin utgivning 1923.

I denna tidning kunde han ostraffad vecka efter vecka förtala och kränka judarna utan att någon vågade invända mot tidningens rasistiska politik. Julius Streicher uppmanade till det folkmord, som Hitler och hans anhängare sedan genomförde under kriget. De antisimitiska karikatyrer som publicerades i Der Stürmer långt innan kriget, påminner till en del om de teckningar som publicerades i Jyllands Posten, föreställande profeten Muhammed.

För sitt tilltag att kränka, förtala och förfölja människor med annan trosuppfattning, dömdes Streicher till döden i den uppmärksammade Nürnbergrättegången, som kunde genomföras efter det att tyskarna förlorat kriget. I denna rättegång ställdes många nazister till svars för sina illdåd och fick böta med sina liv. Julius Streicher hängdes i Nürnberg den 16 oktober 1946 – för att han hjälpt till med att uppvigla det tyska folket – till aktiv förföljelse av judarna under kriget.

I Danmarks största tidning Jyllands Posten, som 2006 publicerade illasinnade karikatyrer av profeten Muhammed, har upprört hela den muslimska världen. Nu verkar det som mobbning av minoriteter åter blivit en statlig nationalsport i många länder. Vi behöver bara byta ut ordet ”jude” mot ”muslim” för att en parallell till ett av historiens mörkaste kapitel skall bli uppenbar.

Vad som nu händer i Danmark, är att ledaren för det högerextremistiska Danske folkeparti

Pia Kjaersgaard, dagligen uppviglar till hat mot utlänningar och människor med en annan trosuppfattning, utan att någon reagerar. Inte heller Danmarks statsminister verkar ta allvarligt på dessa problem. Anders Fogh Rasmussen vägrade möta ambassadörer från elva muslimska länder som var upprörda över karikatyrerna och krävde en ursäkt från Danmarks statsminister.

Lär vi oss då aldrig någonting från historien ? Konflikten om Muhammedteckningarna i Jyllands Posten som redan kopierats och kommenterats av många utländska tidningar, gör att det främlingsfientliga Dansk folkeparti stormar fram i den danska väljarkåren. I en stor opinionsundersökning som nyligen presenterades skulle Dansk folkeparti få hela 17,8 procent av rösterna om det vore val i dag. Inom politiken lönar det sig att vara opportunist.

Att betrakta religiösa minoriteter som mindervärdiga kan föra med sig oanade problem. Följderna kan ske snabbare än någon anar. Lilla Danmark som jag tidigare känt som ett demokratiskt och gladlynt land verkar ha förändrats i grunden. Precis som i Tyskland under andra världskriget verkar oppositionen har tystnat.

Kanske borde invandrare och religiösa minoriteter känna sig bättre till mods i Sverige ?

I vårt eget land nöjer sig bankerna och den politiska majoriteten med att förtala och kränka entreprenörer, företagare och politiskt oppositionella i olika olagliga ”kränkarregister”, som jag redan tidigare berättat om i mina böcker. Även här kan detta ske ostraffat. Trots flera anmälningar, har vare sig domstolarna eller myndigheterna som väl känner till dessa problem reagerat som de borde, genom att berätta för allmänheten vilka som är ansvariga för registren och vad dessa innehåller.

Orsaken till tystnaden i vårt land är att det är det regerande socialdemokratiska partiet som pekar ut oppositionella i olika register, som man på detta sätt vill brännmärka och tysta. Det har hittills kunnat ske ostraffat. Trots att bankernas ”kränkarregister”, där bankerna förtalar företagare redan varit uppe i domstol, har Riksåklagaren fortfarande inte reagerat på dessa register.

Min uppfattning är att detta beror på att rikspolischefen Sten Heckscher själv är inblandad i hanteringen av det smutsigaste företalsregister mot företagare som någonsin publicerats i Sverige, inte vill att uppgiftslämnarna skall ställas inför ansvar.

Men att kränkande och osanna yttranden kan döda, vet vi redan genom Nürnbergrättegången.

Därför borde den politiska oppositionen i både Danmark och Sverige ta sitt politiska ansvar och ställa de uppgiftslämnare som kränker oliktänkande och förmedlar falska uppgifter inför skranket, innan det är för sent.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt

 

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida