[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Regeringen ändrar spelreglerna igen
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 24 september 2005

Under den svenska bankkrisen 1987-1993, var det cirka 60.000 fastighetsägare och företagare som fick sina krediter felaktigt uppsagda, och tvingades betala notan för att krisbankerna med statliga Nordbanken i spetsen, skulle återfå sin förlorade kapitaltäckningsgrad.

Nu är regeringen på nytt jakt efter skötsamma företags tillgångar. Denna gång med hjälp av Skattemyndigheten. Det är inte bara vanliga företagare som drabbas. Även artister som sparat kapital i sina bolag, för senare investeringar, har fått känna av hur skattemyndigheterna vill åt deras pengar. Det fick artisten Magnus Uggla erfara, när hans kapital som finns i bolaget Uggly Music, nyligen upptaxerades med 14,3 miljoner kronor.

Arbetande kapital i näringsverksamhet är egentligen befriat från förmögenhetsskatt. Men nu vill den socialdemokratiska regeringen, själva bestämma hur stor likviditet som företagen får ha. För att även det arbetande kapitalet skall kunna beskattas. Det är således skattetjänstemän och inte företagarna själva, som i framtiden skall avgöra hur mycket pengar som bolagen behöver för vara solida och för att kunna expandera sin verksamhet, har regeringen tänkt.

I en artikel i affärstidningen Dagens Industri (DI den 21.9. 2005) reagerar journalisten Fredrik Sjöshult med rätta, hur familjeföretagaren Lars Holmqvist och hans familj behandlas. Bolaget har ökat likviditeten för att kunna expandera internationellt och även säkra bolagets tillväxt i Sverige.

”Vi har samlat på oss en god likviditet för att kunna spänna musklerna och göra investeringar” säger Lars Holmqvist som är VD för det lilla bolaget Disperator, som är ett familjeföretag som tillverkar matavfallskvarnar. Bolaget har fem anställda och omsätter cirka 10 miljoner kronor per år. Vinstmarginalen har pendlat mellan 19 och 29 procent.

Lars Holmqvist har stora planer för sitt företag. Han vill bland annat kunna köpa en konkurrent i Storbritannien för att kunna expandera internationellt. En satsning som kostar stora pengar. Pengar som regeringen nu vill ta ifrån honom och andra duktiga företagare, för att kunna uppfylla vallöftet om 55.000 nya jobb till den offentliga sektorn.

Regeringens olika konfiskatoriska åtgärder mot företagare upphör aldrig att förvåna mig. Genom ständiga regeländringar tvingas småföretagare hela tiden att anpassa sig efter hur den politiska vinden blåser. I stället för att företagarna skall kunna koncentrera sig på att utveckla sina företag tvingas bolagen hela tiden vidta nya åtgärder för att försvara sina positioner.

Att säga upp krediterna för skötsamma företag som skedde under bankkrisen och att som nu dränera likviditeten för framtidsföretagen, är det bästa sättet att förstöra Sveriges framtida investeringsklimat.

Den orätt som till en början drabbar företagarna, som den svenska allmänheten inte verkar identifiera sig särskilt starkt med, har en tendens att sprida sig till alla grupper i takt med att ekonomin försämras. Den kan senare drabba den stora allmänheten lite längre fram, när regeringen upptäcker att företagarna har försvunnit, och att man måste driva in mer pengar för att kunna fortsätta att regera.

Därför är det viktigt att företagarna själva protesterar mot den omilda behandlingen av företagare, för att vi skall kunna bryta den onda negativa spiral som Sverige befinner sig i.

Den socialdemokratiska regeringen visar med både ord och handling att man uppenbarligen inte tror på företagsamheten i Sverige, eftersom man inte bara pungslår Lars Holmqvist och hans företag på kapital. Man anser också att han skall betala 40 procent i skattetillägg för att hans bolag har för god likviditet.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida