[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Socialistiska Sverige
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 30 augusti 2005

Det var med löntagarfonderna som socialisterna tänkte sig ta över den ekonomiska makten i Sverige. Första försöket gjordes redan i samband med valsegern 1982 då socialdemokraterna med kommunisternas stöd fattade ett beslut om att införa det fondsystem, där löntagarna skulle ta makten i företagen, som sedan den borgerliga regeringen skyndade sig att avskaffa.

Tanken att slutligen överta den ekonomiska makten har fortfarande inte släppt. Det är därför som svenska företag missgynnas framför utländska. Under den svenska bankkrisen 1987 – 1993 fick de svenska bankerna fick mandat för att rasera välskötta företag, som det tagit decennier att bygga upp, efter eget gottfinnande. Om en företagare befinner sig i tvist med staten (Läs: skattemyndigheten) har det hittills varit lätt att försätta företagaren i konkurs innan tvisten är avgjord i slutlig rättsinstans.

Den naturliga följden blir att företagsamheten drastiskt minskar i landet. I stället investerar svenska företagare desto mer i utlandet. Första halvåret 2005 var utflödet av kapital 100 miljarder kronor, visar statistik från Riksbanken. Sedan 2003 har svenska företag köpt och byggt upp verksamheter i utlandet för närmare 400 miljarder.

I takt med skattehöjningarna och en oklar lagstiftning som inte ger tillräckligt skydd för företagen, från vare sig bankerna eller staten, har näringsklimatet i Sverige drastiskt försämrats. Det märks också på etableringen av utländska företag i Sverige. Utländska företagare har nästan helt slutat att investera i Sverige. Antalet anställda i utlandsägda företag har också minskat, när både forskning och utveckling flyttar från landet.

”Varför ska utländska företag tro på Sverige när vi inte ens själva gör det ?”, säger Företagarnas VD Gunvor Engström som efterlyser krafttag för att öka företagarnas självförtroende. Men det räcker nog inte med självförtroende för att driva företag. Till detta krävs ordentliga regler som skyddar företagens ekonomiska intressen på både kort och lång sikt.

Finansmannen Gustaf Douglas sparar inte heller på krutet i sin kritik mot den socialistiska regeringen. I en intervju i Dagens Industri (DI den 27 augusti 2005) säger han vad många företagare tycker. ”Byt regering ! Att direktinvesteringarna fallit så mycket är ytterligare ett tecken på att regeringens näringspolitik inte fungerar. Den borgerliga alliansen har en helt annan attityd till företagande, säger Gustaf Douglas, som ser en förnyelse av näringspolitiken som det viktigaste för att locka tillbaka investerarna.

I augusti 2005 får den socialistiska regeringen bottenbetyg av väljarna. I en undersökning av opinionsinstitutet SKOP sade 44 procent av 1.195 tillfrågade att regeringen gör ett mycket eller ganska dåligt arbete, varav 13 procent säger mycket dåligt. Det är två procentenheter mer än en månad tidigare.

Mest kritiska mot regeringen är 55–74 åringarna. Hela 50 procent underkänner regeringens sätt att sköta arbetet.

Mot den dystra ekonomiska bakgrund där svenskarna befinner sig borde det snart vara dags att växla politik mot ett mer näringsvänligt klimat som gynnar företagsamheten och tillväxten i Sverige.

Svenska folket har fått nog av socialistiska Sverige med ”bankakuter” som skyddar bankrutta banker från konkurs, på allmänhetens och företagens bekostnad som skedde under bankkrisen och av olika ”industriakuter”, där regeringen skyddar gamla förlustföretag, för att bekämpa arbetslösheten.

En ny SKOP-undersökning visar att svenska folket är mycket mer förändringsinriktat än vi trott. 90 procent väljer ökad tillväxt framför höjda skatter för att säkra de framtida pensionerna. I dag har politikerna ett gyllene tillfälle att bedriva en ny politik – om de förmår vara lika progressiva som folket. Det behövs eftersom det är troligt att hälften av dagens industrijobb är borta om 20 år, påpekar Jan Jörnmark, Rolf Wolff och Patrik Ström från Handelshögskolan i Göteborg som genomfört undersökningen.

Den undersökning som de presenterats visar att en mycket stor majoritet av det svenska folket har förstått vad den nya ekonomin borde innebära för företagen. Den fråga som jag ställer efter att ha tagit del av underökningens resultat är varför politikerna från vänster till höger inte vill lyssna ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida