[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Borgerlig samverkan
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 19 augusti 2004

Efter förra katastrofvalet satsar moderaterna offensivt. Partiet försöker nu inleda en borgerlig samverkan inför valet 2006. Den fråga som jag vill ställa till moderaterna är om inte partiet först borde göra upp med sitt förflutna, innan man på nytt bildar en borgerlig valallians ?

När den nye partiledaren Fredrik Reinfeldt tillträde som ny partiordförande för moderaterna, efter att både Carl Bildt och Bo Lundgren tvingats bort som partiledare, för vad de ställde till med under bankkrisen. Vid sitt tillträde var Reinfeldt tvungen att erkänna moderaternas många misstag. Men fortfarande vill han inte tala om vilka dessa misstag är.

Samtidigt som Reinfeldt medger att vår rättstrygghet har rasats sönder, vill han inte tala om på vilket sätt detta har skett. Hur moderaterna själva medverkade till ett svenskt rättssamhälle i upplösning,  genom att föra en socialistisk politik under perioden 1991 - 1994. Varför vill han inte avslöja vad det var som som skedde under den tidigare regeringsperioden 1991 - 1994, när borgarna hade makten ?

Själv har jag i åtskilliga artiklar och i mina två tidigare böcker: "Från bankkris till börskris" och "Från folkhem till fattigstuga" (Bankrättsföreningen 2003 och 2004) redogjort för dessa skakande händelser som upprörde många företagare. Böckerna har jag också personligen överlämnat till både Filippa och Fredrik Reinfeldt.

De händelser som jag redogjort för i mina böcker visar hur hårt hela Sverige drabbades under krisen. Hur många fastighetsägare och företagare, med den moderate bankministern Bo Lundgrens och statsminister Carl Bildts godkännande, helt i onödan berövades alla sina tillgångar. Hur krisbankerna kunde överleva, på företagarnas och skattebetalarnas bekostnad.

Hur den svenska statsskulden ökade med astronomiska belopp. Och hur Sverige nervärderade hela landets fastighetsbestånd, bara för att det skulle bli lättare för krisbankerna att försätta skötsamma fastighetsägare i konkurs.

Mina böcker fick många riksdagsledamöter att reagera. Riksdagen beslutade att gå med på en opartisk utredning, för att undersöka faktiska förhållandena. Vad det var som hände under bankkrisen. Trots att moderaterna motsatte sig en sådan utredning. Genom både moderaternas och socialdemokraternas envisa motstånd, har heller inte den redan beslutade utredningen fortfarande blivit av.

Vid valet 2006 kommer socialdemokraterna att ha regerat Sverige i 65 av de senaste 74 åren. Jag delar därför de borgerligas värderingar att ett så långt socialistiskt maktinnehav som 65 år inte varit bra för Sverige, och att ett maktskifte är nödvändigt. Men då måste borgarna först lära sig att föra en gemensam borgerlig politik och börja beskydda de svenska företagarna.

Samarbetet mellan de borgerliga har inte börjat bra. Redan innan det påtänkta valsamarbetet ens har påbörjats kritiseras folkpartiet för att föra högerpolitik. Moderaterna anklagas för att föra vänsterpolitik. Många är starkt kritiska till den nya politiska profil som folkpartiets partiledning lanserat, och till den vänsterpolitik som moderaterna förde under bankkrisen. Från att ha varit en vänsterliberal kraft har nu folkpartiet äntligen glidit åt höger, medan moderaterna glider allt närmare socialdemokraterna

En gemensam finans - och tillväxtpolitik som gynnar företagandet i Sverige på både kort och lång sikt, måste vara den gemensamma nämnaren för borgerligheten för att en valallians skall fungera.

De företagare som orättfärdigt drabbades under bankkrisen måste få upprättelse. Först sedan borgarna  erkänt de misstag de begick under den förra regeringsperioden, och sett till att reda upp vad de ställde till med,
kan borgerligheten skapa ett trovärdigt alternativ till den socialdemokratiska regeringen.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida