[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Gnälliga gubbar
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 15 juni 2004

Mer än 10 år efter bankkrisen (1987 - 1993) är de flesta  aktörerna inom bank och finans som var med och orsakade krisen  fortfarande ostraffade. Det beror på att regeringen har gjort sitt bästa för att hemlighålla de bakomliggande orsakerna till bankkrisen, som måste betraktas som den största rättsskandalen i Sveriges historia.

Den oberoende utredning som skulle fastställa vilka inom finans - politikervärlden som var huvudansvariga för att krisen fick den omfattning som den fick har fortfarande inte kommit igång, trots att Sveriges Riksdag redan fattat beslut om att denna utredning skall göras.

Av den anledningen går många av de direkt ansvariga till krisen fortfarande fria från all kritik vad de ställde till med och kan fortsätta att verka ostört. De grövsta brotten har redan hunnit preskriberas.

Som en av de huvudansvariga under bankkrisen måste ekonomen Nils Lundgren räknas.  Han var tidigare chefekonom hos Nordea, och därför måste betraktas som en av dom som har det yttersta ansvaret, för att den delstatliga banken vare sig hade kontroll på kundernas eller sin egen ekonomi vare sig före eller under bankkrisen. Det ledde så småningom ledde fram till den skuldtyngda bankens obeståndssituation i februari 1990.

En annan aktör är den förre detta riksbankschefen Lars Wohlin som  under åren  1976 - 79 var statssekreterare i Ekonomidepartementet och riksbankschef under åren 1979 - 82. Som alla säkert minns var Sveriges inflation under hela 80-talet den värsta på många år vilket gjorde att spekulationen tog ordentlig fart. För att inte kunna bromsa denna inflationsbubbla i tid, har både Lars Wohlin och hans efterföljare Bengt Dennis som riksbankschef ett stort ansvar.

Det var Nils Lundgren och Wohlin som för bara några månader sedan slog sig ihop för att bilda det EU-skeptiska partiet som kallas för junilistan. Partiet fick 14,4 procent av rösterna i valet till EU-parlamentet den 13 juni 2004. Den EU - kritiska junilistan med gubben Lundgren (68 år) som första namn och gubben Wohlin (70 år) som andra namn. Det nybildade partiet  tog rejält med väljare från de EU - positiva väljarna, vilket aldrig hade skett om väljarna redan innan känt till vad de personer de röstade för varit med om att ställa till med tidigare.

I själva verket åstadkom det nybildade partiet en jätteskräll genom att utan något egentligt program vinna tre mandat i det nya parlamentet. Det påminner mycket om det nu avsomnade Ny Demokratis tidigare korta framgångssaga. Partiet vann stora sympatier i det svenska riksdagsvalet genom att påstå sig "ha drag under galoscherna."

Den första kommentaren till Sveriges Television sade Nils Lundgren att representanterna för junilistan inte har försökt övertyga svenska folket utan bara givit uttryck för dess åsikt. Så talar en äkta populist. Hur någon överhuvudtaget kan lägga sin röst på några sura gubbar med ett så mörkt förflutet som både Nils Lundgren och Lars Wohlin, har jag svårt att förstå.

Det får mig att tänka på en annan Lundgren som var med och hjälpte krisbankerna på företagarnas bekostnad under bankkrisen. Den jag tänker på är förstås den förre bankministern Bo Lundgren som vållade massaker bland företagare under krisen, när krisbankerna tilläts att plundra de företagare som inte längre passade in i krisbankernas "portfölj".

Genom Carl Bildts och Bo Lundgrens agerande under bankkrisen gjorde moderaterna sitt sämsta val genom tiderna, i det senaste riksdagsvalet. Carl Bildt hade redan tidigare haft den goda smaken att avgå.

Bo Lundgren  fick man sparka ut som partiledare. Men i stället för att ställas inför riksrätt för allt vad  han ställde till med under bankkrisen har den avsuttne moderatledaren (57 år) i stället blivit chef för Riksgälden från den 1 oktober 2004.

Det var hösten 1999 som Bo Lundgren valdes till ny partiledare. Han utsågs av en ekonomisk okunnig  valberedning för ett parti, som inte förstod bättre än att utse en så politisk belastad man till partiledare. Efter riksdagsvalet 2002 rasade förtroende för moderaterna till rekordlåga 15 procent.

På riksgäldskontoret blir Lundgren direktör efter Thomas Franzen och får bland annat i uppgift att sköta statens upplåning som var rekordstor under bankkrisen när den svenska statsskulden ökade med astronomiska 1.000 miljarder kronor, plus ränta.

Vad svenskarna mest av allt behöver till både EU-parlamentet och till riksgälden är kämpar, och inte gubbar och gnällspikar med ett skumt förflutet.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida