[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Staten skinnar spararna
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 8 maj 2004


De pengar som redan tagits från pensionsfonderna på ett orätt sätt bör snarast betalas tillbaka. Med vilken rätt undandrar politikerna mer än 258 miljarder kronor från det tidigare systemet ? Och hur vågar man ens tänka tanken, att beslagta ytterligare 96 miljarder av pensionärernas pengar i år ?

Redan tidigare har jag kritiserat staten för att orättfärdigt lägga beslag på pensionärernas pengar. Senast jag gjorde detta var i en stor artikel i Finanstidningen (FT 2001-01-24) där jag också hänvisade till KG Shermans utmärkta bok i samma ämne: "Den nya pensionen. En reform med stora problem" (Sveriges pensionärsförbund,2000)

Min egen förklaring den gången till varför pengarna i det gamla ATP-systemet kapsejsade, var de ekonomiska konsekvenserna av den svenska bankkrisen 1987 - 1993. I sin bok skriver Scherman att de stora pengar som redan har beslagtagits från AP-fonderna och förts över till till statsbudgeten, innebär ett uppenbart brott mot de utfästelser som gjordes 1994, och som leder till oacceptabla följder för pensionerna.

Genmälet på min artikel den gången kom från folkpartiets Bo Könberg (FT 2001-02-01) Han försvarade reformen, och förklarade att det svenska pensionssystemet är "världens hållbaraste." Huvudskälen till denna "hållbarhet" var att det nya pensionssystemet är avgiftsbestämt i stället för förmånsbestämt, indexerat till lönerna i stället för till priserna, samt följsamt till ändringar i medellivslängden i stället för att vara opåverkat av dessa. Någon som helst ånger, eller vilja att betala tillbaka de beslagtagna pengarna från pensionärerna, visade han inte.

Inte heller gav han något ordentligt svar till varför staten gav sig själv rätten att plundra enskilda sparare på närmare 258 miljarder kronor. Svaret han gav var att renodlingen av förtidspensionerna numera skall regleras via statsbudgeten (!) Jämför detta stora belopp som beslagtagits från enskilda pensionssparare med det stora drama som utspelat sig för att spararna i Skandia känner sig lurade på minst 2 miljarder i samband med Skandaliaafärren, så inser läsarna skillnaden i både belopp och konsekvenser för Sveriges alla luttrade pensionssparare.

De cirka 258 miljarder som tidigare fördes över till statsbudgeten den gången gjorde att det sedan "bara" fanns 575 miljarder kronor kvar i penisonskassan att fördelas. En ny och sista prövning huruvida man tänker beslagta ytterligare medel skall äga rum nu i år.

Konsekvenerna av reformen och åderlåtningen av penionärernas pengar ser vi redan i dag. Det var den positiva utvecklingen av börsen som räddade höjningen av pensionerna för nästa år. Men samtidigt växte skulderna i pensionssystemet mer än tillgångarna. Risken är således stor att pensionerna kan bli mindre än väntat i framtiden genom den tidigare ådelåtningen av systemet. .

Utan AP-fondernas värdeökning på närmare 90 miljarder genom börsuppgången förra året, hade bromsen i pensionssytemet slagit till och minskat värdet på pensionerna för år 2005. Trots detta överväger politikerna nu att föra över ytterligare maxiamala 96 miljarder till statskassan.

Min uppfattning som jag vet att KG Sherman delar, är att obegripliga räkneövningar inte gör Sveriges nya pensionssystem säkrare. Dessutom blir systemet inte säkrare av att man redan plockat 258 miljarder ur AP-fonderna, och nu överväger att föra över ytterligare 96 miljarder.

Regeringens uppfattning är att trygga pensioner konkurrerar med andra statliga utgifter som vård skola och omsorg. Det är således fritt fram att plundra pensionärer när så önskas. Min uppfattning är att man inte har rätt att röra pensionärernas pengar. ATP infördes i Sverige 1960 efter en hård debatt i riksdagen under hela slutet av 1950-talet, och drevs till slut igenom i riksdagen av folkpartisten Ture Königson, med bara en rösts övervikt.

Den fråga som jag därför vill ställa till de folkvalda, innan man beslutar om att fortsätta plundringståget mot pensionärerna, är hur det kan komma sig att man inte respekterar gjorda riksdagsbeslut, och att man river upp gamla beslut hur som helst, och när det passar ?

De redan stora uttagen från AP-fonderna och de nu planerade uttagen, kommer att ytterligare försvaga människors tilltro till samhället, och förmågan att infria löften och förpliktelser.


Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida