[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Högt spel i Nordea
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 4 februari 2004

I dag är det klarlagt att Nordea tilläts dölja sina miljardförluster under bankkrisen. Med facit i hand vet vi att bankens förluster i själva verket var astronomiska. Svenska staten tvingades därför skjuta till 60 miljarder kronor för att rädda den krisdrabbade banken, som var skyldig att begära sig själv i konkurs redan den 1 februari 1990.

Pengar som fortfarande tio år efter bankkrisen fortfarande inte är återbetalda. Både allmänheten och bankens kunder blev således lurade av Nordeas (gamla Nordbankens) ledning och styrelse. Men fortfarande har ingen i banken behövt ikläda sig något som helst straffansvar för vad som inträffat.

Om konsekvenserna av Nordeas och de övriga krisbankernas konfiskatoriska åtgärder riktade mot skötsamma bankkunder har jag redan berättat i två böcker ”Från bankkris till börskris” och ”Från folkhem till fattigstuga” ( Bankrättsföreningen, 2003 och 2004). Åtgärder som fick dramatiska effekter på hela det svenska näringslivet, och hela Sveriges ekonomi. Inte heller för dessa åtgärder har någon av krisbankerna fortfarande ställts till svars i några rättegångar.

Att ingen hittills i Nordeas styrelse eller ledning iklätts straffansvar och behövt avtjäna fängelsestraff, beror bara på att man skyllde sin egen obeståndssituation på sina kunder. Bankens dåvarande VD Hans Dalborg fick sitta kvar som VD. Detta trots att han också passade på att svindla alla bankens aktieägare på dryga 5 miljarder, i samband med bankens olagliga nyemission 1991.

Nordeas många skumraskaffärer kan liknas vid den italienska livsmedelsjättens Parmalats. Krisen i Paramalat uppdagades först hösten 2003. Företagets dolda förluster uppskattas till totalt 63 miljarder kronor, eller drygt den summa som svenska staten tvingades att betala till Nordea under bankkrisen. Men sedan upphör alla likheter.

Skandalen i de svenska bankerna är så mycket större. Den drabbade hela Sveriges ekonomi med full kraft. I dag vet alla att krisbankerna Gota Bank och Nordea dolde sina förluster i bokföringen. Och att de uppgifter som revisorerna en gång godkänt måste betraktas som rena falsarierna.

Men fortfarande har ingen jämfört den gjorda bokföringen med det faktiska utfallet. Ingen i vare sig Gota Banks eller Nordeas styrelse eller ledning åtalad för de felaktiga uppgifterna som redan är bevisade. De ofantligt stora summor som staten tvingats skjuta till för att hålla krisbankerna Gota Bank och Nordea under armarna talar sitt tydliga språk..

Medan Paramalats grundare och förre detta VD Calisto Tanzi sitter häktad sedan i december 2003, och nu kan se fram mot ett mycket långt fängelsestraff, går såväl styrelse som ledning i Gota Bank och Nordea fortfarande helt fria.

Calisto Tanzi erkänner i dag förskingring av 4,5 miljarder kronor. Den svenska staten har också erkänt att Dalborgs svindlade aktieägarna på dryga 5 miljarder kronor. Regeringen tvingades därför återbetala hela beloppet till de privata aktieägarna.

- Jag vet ingenting om dessa företag. Varför griper ni mig uppges Calisto Tanzi ha yttrat när den italienska finanspolisen stoppade honom i Milano sedan han återvänt från en resa till Spanien.

Tanzi misstänks nu för medverkan till konkurs och grova bokföringsbrott. Vidare anklagas han för förfalskning av bolagets handlingar, och för att ha spridit falska uppgifter till börsen om sina bolag. Samma brott som vi vet att ledningarna i både Gota Bank och Nordea gjorde sig skyldiga till under bankkrisen

Italiens regering har redan gått in och konkursskyddat Paramalt för att rädda sysselsättningen i företaget. Precis som den svenska regeringen räddade krisbankerna Gota Bank och Nordea, när dessa var på obestånd. De italienska aktieägare och småsparare som blivit ordentligt lurade och förlorat miljardbelopp kommer inte att få någon ersättning.

Den stora skillnaden mellan utfallet i den svenska och italienska krisen, är är att konsekvenserna av den finansiella krisen i Sverige blev så mycket större. Den fick också dramatiska konsekvenser för alla krisbankernas skötsamma kunder som orättfärdigt drabbades.

I Sverige informerades inte heller bankkunderna om när krisbankerna var på obestånd. Tvärtom så skrev Hans Dalborg till alla bankens kunder och ljög genom att försäkra kunderna om att banken hade en god ekonomi, och att kunderna därför inte behövde oroa sig.

Inte heller fick företagen något som helst skydd från den borgerliga svenska regeringen under krisen. Bankerna skyddades på företagens bekostnad. Hittills har den svenska regeringen och den dåvarande bankministern Bo Lundgren, låtit allmänheten och företagen betala priset för krisbankernas obestånd.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida