[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]
Sverige i den global konkurrens
Med Börje Ramsbro

Reportage av Åke Askesten och Eivor Karlsson för TV City - Öppna Kanalen - med entreprenören Börje Ramsbro om - Sverige i den globala konkurrensen.
Börje Ramsbro är företagaren, som 1993 av två banker tvingades sälja sitt företag System 3R för 1 krona.

Åke Askesten
Företaget hamnade hos en affärsman som sedan gjorde storvinst genom att sälja företaget vidare. System 3R hade ett marknadsvärde av 175 Mkr och skulderna var 25 MKR. Alltså stora skillnader. Ramsbro drog igång processer mot de båda bankerna och det slutade med förlikningar och att bankerna betalde Ramsbro ett okänt antal miljoner kronor.

Börje Ramsbro är en drivande kraft i Bankrättsföreningen på vars hemsida han gick till hårda attacker både mot den aktuella affärsmannen och bankerna. Så hårda attacker att han hamnade i domstol anklagad för brott mot personuppgiftslagen (PUL), han friades till sist i Högsta domstolen. Och debatterna dom pågår med oförminskad intensitet på Bankrättsföreningens hemsida.

Vi skall strax få träffa Börje Ramsbro men först någonting om vad han  1986 trodde om framtiden. I september 1986 så blickade Börje Ramsbro fram mot 2010 och han ser sammanfattningsvis följande problem.

2010 har vi följande:

  • Religionskrig

  • Socialismens och kommunismens kollaps

  • Vulgärkapitalism

  • Miljöstörning - socialt och tekniskt

  • Överkapacitet

  • Handels- och finanskrig

  • Patent- och varumärkeskonflikter

  • Ökad konkurrens

  • Brist på postindustriella spelregler

  • Brist på visioner

Ja den bilden känns till stora delar igen redan nu.

I det här samtalet med entreprenören mm Börje Ramsbro så skall vi ta upp en del frågor som gäller Sveriges framtid i en allt mer globaliserad värld. Och det är en värld där konkurrensen ökar och de svenska företagen flyttar utomlands samtidigt som låglöneföretag söker sig till Sverige och bl.a. konkurrerar de om entreprenader. Det är en komplicerad situation, som vi inte tidigare har upplevt.

Ja Börje Ramsbro samtidigt som dom svenska företagen går bra och gör goda resultat osv. så minskar inte arbetslösheten. Det är en väldigt konstig situation och det verkar som det blir allt mer bekymmersamt med den konkurrensen med utlandet och vad kan vi göra åt det här. Om man överhuvudtaget kan gör någonting åt det.

Börje Ramsbro
För det första tror jag inte att det går så bra för de svenska företagen. Det är några få storföretag som tjänar miljarder, men sett i det stora hela så går det nog dåligt för Sverige. Vi har en arbetslöshet som är kanske 25 % av den arbetsföra befolkningen, som borde kunna arbeta. Och där finns egentligen ingen annan lösning än att vi måste tänka om helt.

Vi kan inte lösa våra problem med samma metoder och tänkande som när problemen skapades. Det måste till ett helt nytänkande. Vi har alltså en global värld där det finns idag inga gränser. Vi har Internet, som gör att allting går blixtsnabbt. Förr i tiden när jag startade mitt företag, 1967,  hade jag 10 år på mig att bygga upp företaget. När man väl hade kommit igång, då hade man ett stabilt företag. Idag skall etableringen ske på 1-2 år. Detta är vi inte rustade för i Sverige.

Vi är inte tillräckligt flexibla. Vi har s.a.s. etablerade system bl.a. de fackliga- och politiska organisationerna, de är så permanentade och cementerade så vi lyckas inte med förändringar i tiden.

Åke Askesten
Nej, nej.

Börje Ramsbro
Det är här som det måste till ett helt nytt tänkande.

Åke Askesten
Ja ja, men finns det verkligen något alternativ om vi nu ser till dom här stora företagen, det är ju vinstmaximering som gäller, det är kvartalsekonomi och så är det lägsta pris som alla eftersträvar både konsumenter och företagsledare.

Börje Ramsbro
I den globala världen, finns det inte något alternativ för Sverige än att vi måste utveckla produkter, som vi får behålla. Dessa produkter är svåra och kostsamma att utveckla, svåra att producera, svåra att marknadsföra och tillverkas i korta serier. Dessa produkter är inte intressanta av länder som Kina. För Kina gäller i första hand produkter som är massproducerade och som innehåller mycket hantverk.

De produkter som vi får behålla i Sverige, kräver att vi göra om vårt samhällssystem för ökad flexibilitet och produktivitet.

Åke Askesten
Vad innebär det då?

Börje Ramsbro
För det första måste vi tänka i helt andra termer när det gäller attityden till entreprenörer och uppfinnare. Vem är det som skapar jobben ? Det är ju inte politikerna. Utan det är enskilda uppfinnare och entreprenörer. Vi måste sätta dom i rampljuset och ge dessa kategorier fullt stöd.

Vi får inte vara rädda för att lyfta fram personer, som är beredda att skapa jobb och göra stora uppoffringar. För det kräver uppoffring att bygga uthålliga och globala företag.

Åke Askesten
Och där skulle då politikerna kunna göra någonting mera genom utbildning.

Börje Ramsbro
Det är inte en fråga om enbart utbildning. För i mitt fall har jag skapat ett globalt företag som när jag lämnade det hade ca 300 anställda. Jag har ingen anmärkningsvärd utbildning. En enkel ingenjörsutbildning. Men jag hade däremot anlag för nytänkande. För det behöver man inte en akademisk utbildning. En akademisk utbildning kan ju lägga hinder i vägen då man med omfattande kunskap ser i första hand problemen. Medan om man har en begränsad utbildning och i stället har erfarenhet och anlag för att vara innovativ och nytänkare då "hoppar" man  på även sådana problemställningar som man inte kan, det löser man på vägen.

Åke Askesten
Om man inte har anlagen? De flesta har inte det.

Börje Ramsbro
Nej men OK. För dem finns det andra jobb. Jag brukar säga - fanns det tusen personer med mina anlag fanns det 200.000 jobb till.

Åke Askesten
Mmm ja.

Börje Ramsbro
Det är inte så många som behöver stimuleras, motiveras, uppskattas och respekteras. Men vi släpper inte fram dom. Vi skyddar inte dom. I mitt fall så var man beredd att stjäla företaget.

Åke Askesten
Du menar väl att dom lyckades väl också.

Börje Ramsbro
Ja dom lyckades stjäla företaget från mig och gjorde senare ett klipp på flera hundra miljoner när företaget såldes vidare. Själv erhöll jag inte ens en krona av de som stal företaget.

Läs vidare: Varning för "Tjuvaktiga familjen"

Åke Askesten
Jaaa

Börje Ramsbro
Med den attityden till uppfinnare och entreprenörer, så går Sverige åt helvete.

Åke Askesten
Det var bankerna som var med i den bilden.

Börje Ramsbro
Bankerna var själva konkursmässiga. Vad som hände 87 - 93 var att bankerna slog ihjäl 60.000 företag för att rädda sig själva från konkurs. Och det fanns ju många, som jag kallar kapitalfascister, som höll sig framme och lade beslag på företag. Bankerna var okunniga när det gällde näringslivet. Insåg inte värdet av de företag de slog ihjäl eller sålde bakom ryggen på ägarna.

Grunden till bankernas kollaps var fastighetsbranschen. Bankerna hade lånat ut förmycke pengar till fastighetsägare. Men det drabbade den seriösa delen av näringslivet där 400.000 arbetsplatser gick förlorade och 60.000 företag försattes i konkurs.

Åke Askesten
Då undrar man vad skall politikerna göra då, skall dom ge pengar till ….

Börje Ramsbro
De skall hålla fingrarna borta. Dom skall se till att det finns rörelsefrihet för entreprenörer och uppfinnare. Så att de kan ägna sig åt sina speciella talanger för att kommersialisera sina idéer och uppfinningar till uthålliga arbetsplatser och globala företag.

Vi har idag en stor mängd akademiker, som går arbetslösa, dom kan man anlita som administratörer. Man säger att det är så mycket papper som skall hanteras för att starta företag. Jag märkte ingenting av detta när jag startade. För jag överlämnade det till specialisterna så att jag kunde ägna mig helt åt utveckling, produktion och marknadsföring.

Åke Asksten
Ja ja, det där att arbetslösa akademiker och liknande har svårt att få andra jobb dom skulle kunna sköta administrativa uppgifter.

Börje Ramsbro
Det borde vara utmärkt för arbetslösa akademiker att få börja i ett litet företag. Men de kan naturligtvis inte få fulla löner. Men många av dom  skulle vara glada att få in en fot i näringslivet. En god start kan vara att lära sig hantera ekonomin i ett litet företag. Men då kommer de fackliga organisationerna kräver full lön. Här har vi ett av de största problemen i Sverige. Vi är inte tillräckligt flexibla. Vi är inte beredda att anpassa oss till den globala världen och den ökande konkurrensen från bl.a. Asien och Östeuropa

Åke Askesten
Antag då att man skulle göra det nu när man anlitar baltiska förtag för entreprenader i Sverige så vill företagen betala baltiska löner. Vad gör vi då när svenska företag skall jobba utomlands, skall dom ha indiska löner, baltiska löner. Hur skall man göra? Facket vill ju att det skall vara svenska löner i Sverige. Det är ju knepigt.

Börje Ramsbro
Det är kapitalismen problem. Det är marknadens spelregler som gäller även i Sverige. Om vi nu har den situationen att det kommer in företag från de baltiska länderna måste vi acceptera detta och anpassa oss för det nya konkurrensläget.

Åke Askesten
Ja och då kan arbetslösheten öka i Sverige förstås.

Börje Ramsbro
Nej jag tror inte det. Om vi ökar flexibiliteten. Vi är idag för stelbenta. När jag själv startade företag hade jag minimala inkomster.

Åke Askesten
Vad levde Du på då?

Börje Ramsbro
Man får leva på smulorna. Man får alltid in någon krona. Det är egenföretagarens problem i startskedet och ett stort problem inte minst för unga akademiker.  Den som har en kostsam utbildning finner det enklare att inkassera bidrag än att göra uppoffringar och starta eget företag med mycket dåliga inkomster. Många av de akademiskt utbildade har också omfattande studielån, som dom skall betala. Där har vi ett annat problem,  som begränsar nyföretagandet och flexibiliteten.

Åke Askensten
Nu är det ändock så att en del svenska tillverkningsföretag fortfarande kan konkurrera men då måste dom vara lite specialiserade, dom måste ha väldigt rationell tillverkning och är man riktigt rationell då har man robotar. Det ökar ju arbetslösheten på produktionssidan i varje fall.

Börje Ramsbro
Ja det finns säkert också sådana företag. Men som jag sa innan, vad är det för typ av produkter vi kan producera i Sverige och exportera globalt. Komplexa produkter som går i små serier, som är svåra och kostsamma att utveckla, svåra att marknadsföra, svåra att tillverka, dom får vi ha kvar.

Självfallet finns det också en del företag, som har produkter som kan produceras med robotar. I mitt företag System 3R International AB hade vi också en produktionsline där man hade robotar. Men det var som komplement till övriga produktprogrammet.

Det är ett måste att använda rationell produktionsteknik för att överleva. Vi får alltså inse att det som man kan tillverka i Kina, där man har en timlön på par tre kronor är naturligtvis omöjligt att producera i Sverige.

Åke Askesten
Och då har EU infört kvotering osv. närmast gentemot Kina. EU har över tiotusen tullar för att bygga en mur. Det är väl enda sättet man kan skydda sig mot en alltför stor lågprisimport.

Börje Ramsbro
Jag tror at det är ofrånkomligt att det så småningom kommer att bryta ut handelskrig. Det kommer att bli enorma problem framöver. Vi klara helt enkelt inte av den här fria handeln över alla gränser, det kommer inte att fungera framöver.

För några dagar sedan var jag på IKEA:s varuhus och fann att produkterna kommer från länderna i  Asien och  Östeuropa och knappast några produkter från Sverige. Vad säger mig detta ?. Jo vi svenskar har så höga kostnader så vi har inte råd att köpa våra egna produkter utan vi importerar produkter tillverkade med lägra social standard än vad vi själva kan acceptera.

Åke Askesten
Ja ja visst, som konsumenter är vi inga föredömen i det avseendet.

Börje Ramsbro
Vi har en dubbelmoral. Vi är beredda att köpa produkter som är producerade med låg social standard, samtidigt som vi ställer stora krav på vår egen standard. Dubbelmoralen kommer att rasera vår välfärd

Åke Askesten
Ja jag vet att Du då och då i debatter osv. efterlyser ett mänskligare ledarskap. Det var ju det som lade grunden, en av grunderna i alla fall, för Ditt eget företags framgång. Mer intressant kanske för TV-publiken är hur skall dom här ledarna för exempelvis Teli-Sonera och Ericsson, som har gjort sådan oerhörda nedskärningar, hur skall dom utöva ett mänskligare ledarskap.

Börje Ramsbro
Grundproblemet är att vi ser inte människorna som en stor tillgång utan vi ser dom enbart som en kostnad. Här måste vi tänka om.  I verkligheten är det medarbetarna som är den största tillgången i Telia-Sonera och Ericsson. Men hur utnyttjar vi medarbetarna ? Vi har samordningsproblem i företagen. Det är ett av de största problemet vi har i svensk industri och leder till ett lågt utnyttjande av resurserna människa, maskin och datorkraft. Hur kan man samordna resurserna när alla drar åt olika håll. Här måste det till en helt ny helhetssyn. Vi måste tänka om och anpassa oss till den globala världen.

När jag drev mitt företag så hade vi en sjukfrånvaro som var 2-3% medan andra företag hade upp till 20% vid den tidpunkten. Då ställde jag mig frågan hur kan det komma sig. Jo anledningen var att i det företag jag drev var alla motiverade. Dom var motiverade genom att dom fick information och får man information så kan man börja kommunicera och när man börjar kommunicera blir man motiverad, då vet man vad som händer i företaget.

Jag ställde mig frågan vad är det som är orsaken till att man kan få flera miljoner att sitta och titta på samma fotbollsmatch. Svaret är att alla känner till spelreglerna. Vilka gemensamma spelregler finns det inom näringslivet ?

Om man nu tar storföretagen, som gör miljardvinster och skall ändå avskeda tretusen personer. Vilka spelregler är det som gäller för dessa åtgärder ?

Åke Askesten
Arbetskraften är oerhörd billig utomlands.

Börje Ramsbro
Teknikförändringen får man acceptera. När det gäller Sverige måste vi glömma bort storföretagen, för dom skapar inte nya jobb.

Åke Askesten
Nej uppenbarligen inte.

Börje Ramsbro
Nej, utan det är småföretagen. Det är där vi måste satsa för att få fler uppfinnare och entreprenörer. Glöm bort storföretagen. För dom har varit ett hinder när det gäller att etablera nya företag. All ansträngningar från regeringar och politiker har gått till de stora företagen.

Åke Askesten
De stora företagen plågar småföretagen.

Börje Ramsbro
Vi måste satsa på de små företagen och nya företag. Så att vi får nya tankegångar. De stora gamla företagen har svårt att ställa om och tänka nytt.

Nu föreslår regeringen att man skall satsa på akademiker, alla skall in på högskolor. Men vad gör man? Man utbildar dem till arbetslöshet. I stället borde man söka upp alla entreprenörer och uppfinnare som kan utveckla sina företag för ytterligare anställningar eller utveckla nya produkter och företag för framtiden.

Samhället måste medverka till att entreprenörer och uppfinnare avlastas från administrativa sysslor. Jag tror inte på att man kan förenkla så mycket, kontroll och styrning måste man ju ha. Men entreprenören och uppfinnaren, som är specialister på tekniska lösningar skalla inte hålla på med de administrativa och historiska sysslorna.

Åke Askesten
Nej nej

Börje Ramsbro
Det måste andra kunna göra. Det finns många förvaltare och specialister, som kan ta över administration och rutinärenden. Det är säkert välutbildade akademikerna bra på.

Åke Askesten
Du är en drivande kraft i Bankrättsföreningen och Du har i åtskilliga år varit väldigt kritisk mot bankerna, hur ser Du på dom idag efter bankkrisen.????

Börje Ramsbro
Dom har blivet sämre. Vi hade ju ytterligare en kris, börskrisen, börskraschen år 2000. Det var också ett resultat av att bankerna spekulerade för kunderna och vi fick då en situation där det var mycket större grupper som förlorade sina tillgångar. Innan var det bankkrisen och där var det företagen som offrades.

Vi har inte fått någon bättring inom bankområdet utan bankerna är idag organisationer, som verkar mer för aktieägarna än för marknaden.

Åke Askesten
Bankerna är nödvändiga för att man skall kunna finansiera nya företag.

Börje Ramsbro
Ja men det gör dom inte. Dom är rädda för att ta risker.

Åke Askesten
Är det inte då som staten, regering och riskdag, borde gå in och ställa riskkapital till förfogande i en ökad utsträckning.

Börje Ramsbro
Vi har  Stiftelsen Industrifonden, vilka har som huvudman Näringsdepartementet. De är inte ett dugg bättre än andra kapitalister, vilket jag själv har erfarenhet från. Stiftelsen Industrifonden blev delägare i mitt företag genom en ren stöld och gjorde ett klipp på 10 miljoner.  Jag försökte få den föregående VD;n Lars Öjefors, att hjälpa mig för att få en rättelse tillstånd. Detta resulterade att han  fick kalla fötter och sålde ägandet i mitt företag och Industrifonden gjorde ett klipp. Så Stiftelsen Industrifonden är inte ett dugg bättre än andra klippare.

Åke Askesten
Och dom var statliga ?

Börje Ramsbro
Näringsdepartementet är huvudman för Stiftelsen Industrifonden. Det sitter representanter från Näringsdepartementet i Stiftelsen Industrifonden. De har samma inställning som andra kapitalister – snabba klipp.

Men för övrigt vad bankerna borde tänka om på är att respektera den enskildes egendom. Det finns idag lagar som styr bankerna men de bryr man sig inte om. Vi har Europakonventionen Tillägget Art 1, där det står att den enskildes egendom skall vara okränkt. I mitt fall var bankerna beredda att bak min rygg förhandla med externa intressenter om att de skulle ta över mitt företag. Bankerna sålde inte företaget, utan de träffade en överenskommelse om att nya ägare skulle förvärva företaget från mig. Men det gjorde dom aldrig utan dom hittade på någonting annat – en ren stöld.

Så, om inte bankerna respekterar den enskildes egendom, det har man inte gjort under bank- och finanskrisen, man gjorde inte pantrealisationer enligt avtal. Extremfallet är Penser-målet. Där man sålde av företaget och tjänade flera miljarder.

Åke Askesten
Kan man sammanfatta det här som att Sverige har stora problem men man skulle kunna minska problemen genom att satsa på småföretagen och inte på de stora företagen, att staten faktiskt aktivt hjälper till både med utbildning och riskkapital.

Börje Ramsbro
Jag tror att vi alla måste hjälpa till. Det är nog så idag att alltför många sitter väntar på att staten skall lämna bidrag. Man kan ta alla de som är okynnessjukskrivna eller förtidspensionerade, som är fullt arbetsföra men som har funnit en genväg till ett bekvämare liv genom att sjukskriva sig.

Läs vidare. Sätt Sverige på fötter och rädda välfärden

Åke Askesten
Men om det inte finns jobb till dom då?

Börje Ramsbro
Men det är ju därför alla måste hjälpa till. Jag startade mitt företag som arbetslös. Dessutom hade min hustru vid samma tidpunkt genomgått en svår hjärnoperation. Jag såg inte staten som en räddande ängel för mig. Utan jag var uppfostrad i en miljö där man fick ta ansvaret för sin egen situation.

Åke Askesten
Men staten borde vara hjälpande ängel i alla fall.

Börje Ramsbro
Ja just det och inte en stjälpande.

 

Bankrättföreningen framför ett stort tack till Åke Askensten och Eivor Karlsson för deras ansträngningar att belysa de svårigheter det svenska samhället står inför i den globala konkurrensen.
 
TV City
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida